30.09.2013 Views

Arena juni 2010 - Internationaal comité vzw

Arena juni 2010 - Internationaal comité vzw

Arena juni 2010 - Internationaal comité vzw

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Voorblad

Inhoudstabel

Voorwoord

Op

Activiteiten

Eva

Afdeling

Engagementsverklaring

Bronzen

Info

De

Inhoudstafel

1

2

3

reis... 4 - 5

in de kijker 6 - 7

Rivas 8

in de kijker: Club Smile 9

tussen ouders en school 10

Pagadder 11

avond 12

Ouders doen mee 13

dag van de overwinning 14 - 15

Voorstelling nieuwe afdeling 16

Jonge talenten op het podium 17

Ontmoetingsmoment 18 - 19

Activiteit in de kijker 20

Internationale dag tegen racisme en discriminatie 21

Voorstelling nieuwe afdeling: Fiatclub Oldtimer Maasmechelen 22

Werkgroep Italianen 23

Afdeling in de kijker: Vereniging Samenleven 24 - 25

Wereldvluchtelingendag 26

Burgeroorlog in Darfur 27

Congoplatform 28

Aankondigingen 29

Allochtoon als rolmodel: Fouad Gandoul 30 - 31

Contactgegevens 31

Activiteitenkalender 32

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010

2


Voorwoord

Beste vrienden

Hier de laatste Arena van dit werkjaar, net voordat

velen onder ons kunnen genieten van verlof, vakantie,

dolce far niente.

Het is iedereen van harte gegund. Toch wil ik ook

denken aan velen van onze nieuwkomers wiens

harde strijd om overeind te blijven gewoon verder

gaat. Voor hen is van verlof geen sprake..

13 juni 2010 betekende verkiezingen in België,

niet van deelstaten of gemeente maar voor België

zelf. De uitslag is ondertussen bekend en eerlijk

gezegd ik ben er nu niet zo gerust in, zeker wat

betreft de thema‟s en onderwerpen die voor ons

als etnisch -culturele minderheden in Vlaanderen

belangrijk zijn.

Bijvoorbeeld rond het thema “asiel en migratie”.

De NVA, de grote overwinnaar, vindt namelijk de

collectieve regularisatie van mensen die hier al

lang zijn maar zonder papieren rampzalig. Vooral

omdat dit zogezegd voor een groot aanzuigeffect

van nieuwe mensen zou zorgen. Nieuwe mensen

waarvan zij uitgaan dat die vooral ten laste komen

van de OCMW‟s. Zij gaan dus uit van de illusies

van heel wat Vlamingen en de Vlaamse media dat

migratie tegen te houden is. Als je naar de ongelijkheid

en het geweld in deze wereld kijkt weet je

dat dit zeker onjuist is. Migratie was, is en zal blijven.

Dat dit ook belangrijke kansen inhoudt voor

een ontvangende samenleving wordt meestal niet

gezien.

Een ander moeilijk punt is dat zij minder loonlasten

willen, ten koste van sociale uitgaven.

Gelukkig is de tekening in Wallonië anders en

mogen we daar de Parti Socialiste als grote overwinnaar

benoemen. Zij willen een meer sociaal

beleid en geloven in een humane aanpak van het

asiel- en migratiebeleid. Gelukkig kunnen beide

politieke partijen in het noorden en het zuiden van

het land niet zonder elkaar regeren en zal er moeten

gepraat worden en compromissen gesloten.

Wat me ook niet gelukkig maakt is het aantal verkozen

mensen met een niet -Belgische achter-

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010

grond. In Vlaanderen zijn er slechts 4 kamerleden

van de 88 vanuit etnisch -culturele minderheden

verkozen. Zo weinig dat we ze hier in één adem

kunnen noemen: Nahima Lanjri (CD&V), Zuhal

Demir (NVA), Meryame Ketir (SP-A) en Meyrem

Almaci (Groen!). De etnisch -culturele minderheden

maken 14% van de Vlaamse bevolking uit,

maar hun politieke vertegenwoordiging is duidelijk

ondermaats. Ook hier is nog een lange weg te

gaan.

Mensen, genoeg nu over verkiezingen.

Ik wens jullie een aangename rustperiode, ook in

de verenigingen. We zien elkaar ongetwijfeld vanaf

september terug.

Jullie voorzitter, Jef De Vrij

3


Nie uws uit Vla ams Bra ba nt

Nieuws uit Vlaams Brabant

Op reis…

Vanaf deze Arena nemen we je mee op reis. We

stellen namelijk voortaan telkens een nieuw land,

een verrassende cultuur of een fascinerende religie

aan je voor…

Aangezien het Internationaal Comité een groot

aantal Nepalese verenigingen begeleidt, laten we

Nepal de spits afbijten. In Leuven zijn er 4 Nepalese

afdelingen, uit verschillende gebieden van

Nepal, aangesloten bij het IC, namelijk Sherpa

Community Belgium vzw, Euro Nepal Artist Association

(ENAA) vzw, Chitawan Aids Trust Belgium

en Manakamana vzw. Hun doelstellingen

zijn meestal gelijklopend, maar hun activiteiten

zijn vaak erg verschillend. Enerzijds is men bezig

met participeren aan de Belgische samenleving,

anderzijds probeert men de eigen cultuur en traditie

te beoefenen en zo te bewaren.

Het geboorteland van Boeddha

Om naar Nepal te reizen hoef je geen vliegtuigticket

te hebben! Een computer met internetaansluiting

opent de hele wereld voor jou. Ga naar

“Google maps” en schrijf in de zoeker aan de linkerzijde

van het scherm “België”. Je kan vervolgens

op de kaart uitzoemen en de hele wereld

zien. Helemaal aan de rechterkant van de wereldkaart

kan je het grote China en India zien. Tussen

deze twee gigantische landen ligt een klein land,

Nepal. Nepal ligt helemaal in het Zuid-Azië, is 5

maal groter dan België en heeft 3 keer meer inwo-

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010

ners. Nepal is een voorbeeld van

een multiculturele samenleving.

Er zijn verschillende etnischculturele

minderheden in dit land,

elk met zijn eigen cultuur, traditie

en godsdienst.

Geschiedenis

Nepal heeft een lange geschiedenis.

Gelegen tussen India en Tibet,

is haar cultuur beïnvloed door de

Indiase en Tibetaanse culturen. In

1962 besloot de koning van Nepal

om een nieuwe grondwet en een parlement te installeren.

De koning had echter het recht om 80%

van de parlementsleden te kiezen. De parlementsleden

moesten daarbij partijloze kandidaten zijn.

In 1990 voerde de koning, na een volksopstand,

een meer democratische grondwet in. Sindsdien

werd Nepal geregeerd door de Nepalese Congrespartij.

In 2001 haalde het Nepalese koningshuis op een

trieste manier het wereldnieuws. In een familiedrama

schoot de kroonprins namelijk de koning,

4 6


de koningin en verschillende andere koninklijke

familieleden (en daarna ook zichzelf) dood! De

broer van de vermoorde koning kwam hierna aan

de macht. In 2002 schafte hij het parlement af en

nam hij alle macht in handen.

Van 1996 tot 2006 heeft Nepal een periode van

burgeroorlog gekend. Tijdens die jaren ontwikkelde

een maoïstische groep in het land. Ze willen de

koning afzetten om een communistisch land te

beginnen zoals China. Het resultaat van vele jaren

burgeroorlog is dat de Maoïstische rebellen de koning

hebben gedwongen zijn macht op te geven.

Uiteindelijk werd een vredesovereenkomst gesloten

tussen de democratische regering en de Maoïsten.

In 2007 heeft het parlement gestemd voor afschaffing

van de monarchie. Vanaf 2008 is Nepal

de Democratische federale republiek geworden.

Wist je dat…?

De hoofdstad van

Nepal heet Kathmandu

en de hoogste

berg van de wereld

“ Everest” ligt

in dit land.

De vlag van Nepal

is heel bijzonder

want het is de enige

vlag in de wereld

die niet vierhoekig

is!

In Nepal zijn er vele etnische groepen zoals de

Newah of Newars, Bhote, Rai, Limbu, Sherpa,

Gurung, Tamang, Magar, Brahman enz.

Meer dan 80 % van de bevolking zijn Hindoe,

10 % zijn Boeddhisten, 4 % zijn moslim en 3 %

zijn aanhangers van het inheemse kirant-geloof.

Nepal is het enige officiële Hindoe-land in de wereld.

Maar in de grondwet bestaat Nepal als een

seculier land.

De officiële taal van Nepal is Nepali. 60% van de

bevolking spreekt deze taal. De oorsprong van Nepali

taal komt uit het Sanskriet. Naast deze officiële

taal worden nog vele andere lokale talen en dialecten

gesproken.

Als je nog meer wilt weten over Nepal, kom

op zaterdag en zondag 12, 13 juni naar Leuven.

Het is een groot Nepalees festival met

muziek, dans, eten en artisanale producten

van Nepal. De muzikanten van onze vereniging

ENAA treden daar op...

Het loopt van 14u. tot 22u., in Park Den

Bruul, Brouwersstraat, 3000 Leuven.

Mahshid Shamseddin

Educatieve medewerker

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 5


Activiteiten in de kijker

Immigr’arte: Project recycleren, ik hou van.

IC-Brussel afdeling Immigr‟art werkt sinds enkele

maanden aan het project „recycleren, ik hou van‟.

Het is een ludiek project waarmee Immigr‟art probeert

mensen te sensibiliseren rond de problematiek

van recycleren. Het woord „recycleren‟ wordt

in brede zin gebruikt. Volgens Immigr‟art is recycleren

iets opnieuw uitvinden, nieuwe betekenis

geven aan het leven cycli van dingen die beschouwd

worden als afgerond en omgezet in afval.

Via dit project wil ze aantonen dat het anders kan.

Ze willen mensen bewustmaken en sensibiliseren

om meer te recycleren en dit op simpele wijze.

Hoe gaat dit in zijn werk? Immigr‟art zoekt lesgevers

die verschillende werkwinkels geven over

hoe je op eenvoudige wijze sommige dingen kunt

recycleren. Dit zijn collectieve artistieke recycling

workshops/werkwinkels om mensen van alle leeftijden

meer bewust te maken van de mogelijke

recycling van alledaagse objecten in relatie tot

koken, kleding, kunstnijverheid, decoreren, het

creëren van sieraden en muziekinstrumenten.

Via dit project heeft Immigr‟art veel mensen kunnen

bereiken en sensibiliseren rond recycleren.

Het enthousiasme van de deelnemers ie zeer zichtbaar

en tijdens de werkwinkels is altijd een leuke

sfeer aanwezig. De werkwinkels vinden plaats in

het gemeenschapscentrum Pianofabriek in Sint-

Gillis.

Het project „recycleren, ik hou van‟ wordt gesubsidieerd

door de Koning Boudewijnstichting, Nationale

Loterij en in partenariaat met De Pianofabriek.

Internationaal Comité steunt en begeleidt

Immigr‟art bij dit project.

Kebe Ibrahim

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 6


Activiteiten in de kijker

Conversatie Nederlands in Brussel

Vrijwilligers van de verenigingen oefenen hun

Nederlands.

Gedurende vier avonden in april en mei, heeft de

federatie Voem in samenwerking met Internationaal

Comité, De schakel, KAV-Intercultureel en

Bru-taal Conversatie Nederlands georganiseerd

voor de verenigingen, maar ook voor sommige

vrijwilligers buiten het verenigingsleven.

Als doel wilden de organisatoren een kans en

gelegenheid creëren voor alle verenigingen en

andere vrijwilligers om hun Nederlandse kennis te

oefenen. Het zijn mensen die ooit Nederlands

geleerd hebben, maar niet altijd hun taalkennis

Sociale dialoog in België bij vzw Koerdisch Bureau

Op 9 mei organiseerde

vzw Koerdisch

Bureau

voor de Koerdischegemeenschap

een lezing

over de sociale

dialoog in België.

Deze lezing werd

gegeven door

François Sant-

‟Angelo, jurist bij het Centrum voor Gelijke kansen

en Racismebestrijding.

De lezing was zeer informatief voor de Koerdische

gemeenschap die aanwezig waren.

Sant‟Angelo gaf uitleg over de sociale dialoog die

een akkoord is tussen de vakbonden en de werkge-

kunnen oefenen.

Vrijwilligers van verschillende verenigingen van

Internationaal Comité Brussel hebben ook deelgenomen

aan deze activiteit.

De vraag om deze conversatie Nederlands te organiseren,

kwam van een aantal leden van de verenigingen

zelf. Het enthousiasme van de vrijwilligers

van verenigingen om deel te nemen aan deze conversatie

Nederlands was enorm. Er was een leuke

sfeer aan alle conversatietafels. Tijdens de conversatiemomenten

hebben de organisatoren gemerkt

dat vele deelnemers redelijk goed Nederlands spreken,

maar dat ze meer moeten kunnen oefenen.

De organisatoren hebben besloten om dit initiatief

verder te zetten. Minstens één keer per maand zullen

we samenkomen voor de conversatie Nederlands.

Onze bedoeling is ook om de mensen die

een beter niveau bereiken door te verwijzen naar

Bru-taal waar verschillende niveaus van conversatietafels

in het Nederlands bestaan.

Kebe Ibrahim

versorganisatie. Bovendien gaf hij ook uitleg over

het Belgische Sociale Zekerheidsstelsel.

Koerdisch Bureau vzw is een vereniging heeft als

doel Ontmoeting en Informatie voor de Koerdische

gemeenschap na te streven. Het is een pluralistische

culturele organisatie die, over alle partijgodsdienst-

en wereldbeschouwings-grenzen heen,

haar steentje bijdraagt tot de opbouw van een samenleving

waar mensen van verschillende culturen

op een positieve en mekaar verrijkende manier

kunnen samenwerken en samenleven.

Koerdisch Bureau is een zeer actieve vereniging

die allerlei activiteiten organiseert, maar ook aanwezig

is in verschillende debatten. Voor meer informatie

over hun werking kan je terecht op hun

website: www.kurdishbureau.be

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 7


Eva Rivas

Eurosong kandidate plant een abrikozenboom in de plantentuin te Antwerpen

Eva Rivas, de vertegenwoordiger van Armenië op

het Eurovisie songfestival, was vlak voor haar optreden

in Oslo te gast in België. Ze ging op zoek

naar een organisatie die haar zou helpen om in

België een abrikozenboom te planten. Zo kwam ze

terecht bij de Armeense verengingen in Mechelen

en Antwerpen. De Stad Antwerpen voorzag een

plaats in de prachtige plantentuin van Antwerpen

(Leopoldstraat 24).

We waren natuurlijk benieuwd naar deze actie en

konden een uniek interview van haar afnemen.

IC: Waarom een abrikozenboom?

Eva Rivas: Het liedje dat ik zing heet “Abricot

Srone – Abrikozenpit”. Het lied vertelt over de

abrikozenpit die men meegekregen heeft uit het

moederland. De boom die uit het pitje groeit, zal

kracht en sterkte geven zodat je waar je ook bent

de moeilijkheden van het leven kan doorstaan en

liefde kan uitstralen.

IC: Waarom wilde je een abrikozenboom in Antwerpen

planten?

Eva Rivas: Abrikoos wordt in Armenië

beschouwd als een ruimtevrucht die grote energetische

invloed heeft en anderzijds een zonnevrucht

die alle noodzakelijke elementen heeft voor het

functioneren van de mens. Het is een symbool

voor geluk en liefde. Gezien ik deze dagen in Antwerpen

verblijf, wil ik met deze actie liefde, geluk

en vruchtbaarheid achterlaten in de stad waar ik

verbleef.

Het Internationaal Comité wenst deze sympathieke

artieste alvast nog veel succes in haar

zangcarrière!

Naira Vardanian

Coördinator IC Antwerpen

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 8


Afdeling in de kijker: Club Smile

Lachen doet wonderen…

Onze vereniging “Club Smile” bestaat nog niet zo

lang. De vereniging is opgericht in 2009. Onze

leden hebben één voor één een theatrale persoonlijkheid

en zijn gemotiveerd en geïnspireerd om

iedereen meer cultuur, samenhang en gewoon plezier

te brengen rond moeilijke sociale situaties.

Onze ervaring leert dat dit gemakkelijker gezegd

is dan gedaan. Mensen en zeker nieuwkomers,

hebben veel zorgen: werk vinden, Nederlands leren,

een nieuwe toekomst ontvouwen… het is niet

zo vanzelfsprekend om mensen uit hun kot te halen.

Toch zijn ondertussen een aantal dingen verwezenlijkt.

We hebben zowel Russischtalige als Nederlandstalige

mensen kunnen warm maken voor poppenkast

door voorstellingen te geven zowel in het Russisch

als in het Nederlands. Dit lijkt ons essentieel voor

gemengde gezinnen, enerzijds voor de integratie

en anderzijds voor het leren kennen van andere

culturen.

We hebben geprobeerd om de creatieve kant van

ouders en kinderen naar voor te brengen via workshops

zoals ontwerpen van originele kleding uit

oude kledij, met het oog op zowel milieubewustzijn

als financiële mogelijkheden. Verder brachten

we een aantal interactieve voorstellingen voor kinderen

en volwassenen zoals „Circus‟ en een kleine

musical „Geld‟. Zo gaven we de kans aan kinderen

en volwassenen om mee op het podium te springen

en te laten zien wat ze kunnen. Dit is waar we naar

streven: actieve participatie van kansarme gezinnen

in allerlei creatieve projecten.

Gaandeweg krijgen we meer ervaring in het organiseren

van workshops, evenementen en voorstellingen.

Dit gebeurt niet altijd even vlot en zonder

fouten, maar gelukkig kunnen we altijd op steun

en hulp rekenen van het Internationaal Comité en

andere verenigingen. Voor de toekomst plannen

we meer evenementen waar alle mensen een samenhorigheidsgevoel

kunnen ervaren en hun creatieve

mogelijkheden kunnen laten zien.

Sergei Ekmaliyan

Voorzitter Club Smile

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 9


Engagementsverklaring tussen ouders en school

De engagementsverklaring : een originele aanpak…

Op 20 mei 2010 organiseerde het Internationaal

Comité ism het Platform van Russisch sprekenden

„Solidariteit‟ en een aantal partners uit het onderwijs

een interactieve bijeenkomst over de engagementsverklaring

tussen ouders en school.

Vera Mironova zat hiervoor op voorhand samen

met de ouderkoepels en De Schoolbrug om de bijeenkomst

praktisch te organiseren. Het is namelijk

een belangrijke gezamenlijke taak van de ouderkoepels

(GO! ouders, KOOGO en VCOV) om ouders

informatie te geven over deze engagementsverklaring.

Op de avond

zelf werden

alle ouders verwelkomd

met

een hapje en

een drankje. Er

waren veel ouders

aanwezig:

ouders vinden

dit dus wèl een

belangrijk thema!

Hiernaast

waren er ook

enkele directies,leerkrachten,

CLB-medewerkers en medewerkers van De

Schoolbrug aanwezig.

Eerst gaf een medewerker van een ouderkoepel uitleg

over de engagementsverklaring. Dit is een geheel

van afspraken tussen ouders en school rond

wederzijdse verwachtingen. Dit geheel van afspraken

is verplicht opgenomen in het schoolreglement

vanaf volgend schooljaar. Elke ouder die het

schoolreglement ondertekent, gaat hier dus mee

akkoord. Op de bijeenkomst zijn er 4 thema‟s besproken:

Deelname van ouders aan oudercontacten

Zorgen dat het kind op tijd op school is en niet

spijbelt.

Meewerken aan speciale zorg voor het kind.

Positief staan tegenover het Nederlands als onderwijstaal.

Na de voorstelling van de engagementsverklaring

gingen alle aanwezigen zelf aan de slag in twee

groepen. Het was de bedoeling om aan de hand van

het „Win-win-spel‟ na te denken over die 4 thema‟s

van de engagementsverklaring. Door het spelen van

het spel konden zowel ouders als de mensen van de

schoolteams vertellen wat ze verwachten van de

andere partij, ideetjes uitwisselen enz.

Enkele punten die naar voor kwamen:

Ouders willen heel graag de school ondersteunen,

maar weten niet altijd goed hoe ze dat

kunnen doen.

Ouders weten niet goed wat hun

rechten zijn op school.

Ouders vinden het belangrijk om

naar het oudercontact te gaan.

Ouders willen graag dat de school

rekening houdt met verschillende

talen en culturen: het is niet omdat

ze allemaal Russisch spreken dat ze

allemaal dezelfde cultuur hebben!

Ouders verwachten van de school

dat ze snel ingelicht worden bij problemen

met hun kind.

Ook de directies en schoolteams vertelden

hoe zij op hun school de ouders

betrekken en welke ideeën zij

hebben. Zo kwam het tot een mooie uitwisseling.

De ouders hopen natuurlijk dat er ook in de school

van hun kinderen kan gepraat worden over de verwachtingen

en afspraken tussen ouders en school.

Daarom heeft de groep besloten een brief op te maken

die de ouders kunnen meenemen om de school

uit te nodigen samen het spel te spelen.

Meer informatie over de ouderkoepels:

www.g-o.be/ouders, www.koogo.be, www.vcov.be

Meer informatie over de engagementsverklaring:

http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/

ouders/engagementsverklaring

Vera Mironova

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 10


Bronzen Pagadder

Mijn werk is mijn hobby, ik zou willen dat dit bij iedereen zo was.

De Familieclub “Magnifiek” heeft sinds enkele

jaren het vrijwilligersproject “Talenten ontplooien,

nieuwe kansen creëren” tot stand gebracht.

Dit project werd onlangs genomineerd voor de

Bronzen Pagadder 2010, een prijs die al 9 jaar

lang vrijwilligersprojecten in Antwerpen bekroont.

Het beeldje en een bijhorende geldprijs worden

jaarlijks uitgereikt aan een waardevol Antwerps

vrijwilligersproject. Dit jaar vond de uitreiking op

11 mei plaats, in de prestigieuze Arenbergschouwburg.

De show begon eigenlijk al in de gang. Een man,

verkleed als dienstmeid, en nog twee andere vrouwelijke

dienstmeisjes begroetten de gasten. Je kon

zelfs op de foto met deze vreemde vogels. Toen

we de zaal binnenkwamen en in de zetels zaten,

kwamen de drie “meiden” binnen en begonnen

ook hier de mensen “lastig te vallen”. Ze liepen

eerst doelloos rond, want niemand begreep wat

eigenlijk hun functie was. Dan klom één van hen

het podium op en vertelde met een warme stem

“We zijn hier ook een beetje vrijwilligerswerk aan

het doen. Iedereen die een knuffel wil of een

schouder om op uit te huilen kan ons bij zich roepen

en we zullen onze plicht vervullen”. Lode was

direct kandidaat voor een knuffel.

Na deze knuffelsessie werden alle vier de genomi-

neerde organisaties voorgesteld

door een filmpje waarin werd uitgelegd

wat elke organisatie precies

doet voor de mensen. Eens de

speechen en promotiefilmpjes

voorbij gleed het scherm omhoog

en kwamen de instrumenten van

de muziekgroep “Buurman” te

voorschijn. Doordat hun naam mij

niet bekend in de oren klonk,

dacht ik dat het maar een amateuristisch

concertje ging worden.

Maar vanaf de eerste noot was het

adembenemend mooi. Doordat ik

zo dicht bij het podium zat, kon ik

mij helemaal “oplossen” in hun

muziek. De tekst deed er voor mij

niet zo toe, instrumentaal was het prachtig.

Ze maakten naast muziek en zang ook een beetje

theater op dat podium. Op een bepaald moment

zei de zanger op fluistertoon “ Stel jullie voor dat

een man een vrouw tegenkomt in een café, waar

hij jarenlang op verliefd was”. Uit het niets haalt

hij een spot tevoorschijn en begint er de zaal mee

af te speuren. Plots scheen hij het licht op Annemie

Verhoeven, ACW secretaris en organisator

van de Bronzen Pagadder (die man weet ook goed

waar hij moet stoppen). Hij zegt: “Die vrouw had

een mooi zwart jasje aan, had bruin haar en haar

bovenlichaam… was oké.” Hij stond schijnbaar

ter plekke maar wat te verzinnen, te twijfelen en

naar de juiste woorden te zoeken. Dat raakte mij,

niet gewoon alles staan geven op dat podium,

maar ook zien dat de mensen niet melancholisch

worden door hun liedjes en wegdromen. Dan zong

hij ook een lied over liefde, heel toepasselijk bij

de monoloog dat hij net op het podium had gevoerd.

Zelfs al gingen we niet met de trofee naar huis, ik

heb van deze avond genoten.

Halyna Khaynus

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 11


Info avond

Hospitalisatieverzekering CM

Donderdag 20 mei 2010

Ik werd uitgenodigd om ten dienste van het Internationaal

Comité, een infoavond te verzorgen met

het doel mensen die nog niet vertrouwd waren met

ons Belgisch verzekeringssysteem, wat toe te lichten

rond hospitalisatie. Deze avond ging door in

het ACV-gebouw aan de Nationalestraat.

Ik werd vriendelijk onthaald door mevrouw Galina

Matushina, medewerker van het Internationaal

Comité en haar collega.

De avond werd bijgewoond door een 10-tal mensen

van Russische origine die geen Nederlands

spraken of begrepen. Gelukkig heeft mevrouw

Matushina hier goed werk afgeleverd met haar

vertaling naar het Russisch.

De sociale zekerheid zit in elk land anders in elkaar.

Ook voor de landen binnen Europa zijn er

onderling grote verschillen. Daarom is het voor

mensen die van buiten Europa emigreren naar ons

land soms een groot vraagteken en is er grote bezorgdheid

over de vraag “wat als ik ernstig ziek

word, wat gaat mij dat kosten, wat is het aandeel

van de ziekteverzekering en wat is het aandeel van

bijkomende verzekeringen?”

De bedoeling van deze avond was de mensen te

informeren over de waarborg dat hun ziekenfonds

hierin geeft en waar dit aandeel stopt. De voorwaarden,

kostprijs en belang van een bijkomende

hospitalisatieverzekering werden uitgelegd. De

maximum leeftijd voor een aansluiting bij de polis

van CM is 66 jaar. Er was één dame bij die avond

die deze leeftijd reeds had bereikt en dus niet bij

ons HospitaalPlan of Plus kon aansluiten. Toch

was deze infoavond hoop ik voor haar toch nuttig,

daar ook werd besproken waarop een patiënt dient

te letten om zijn/haar factuur binnen de perken te

houden.

Ik heb geprobeerd de uitleg niet te technisch te

maken om de vertaling voor de tolk zo doeltreffend

mogelijk te houden. Mijn toehoorders hadden

graag een concreet voorbeeld gezien met een bedrag

van een hospitalisatiefactuur, de terugbetaling

van het ziekenfonds en de tussenkomst van de

hospitalisatieverzekering. Dit hangt echter van

zoveel factoren af zoals medische aandoening,

complicaties, kamerkeuze, ereloonpolitiek van

ziekenhuis en dokters.., dat een concreet voorbeeld

toch nooit bindend is. Dit was moeilijk om

uitgelegd te krijgen en werd misschien als vaag

ervaren.

Ik heb geprobeerd dit duidelijk te maken en heb

verwezen naar het CM kantoor om zich voorafgaand

te informeren over de prijzen van een ziekenhuis

binnen Antwerpen als men weet dat er

een opname in het verschiet ligt. Op die manier

heeft de patiënt vooraf een idee van wat er supplementair

kan worden aangerekend.

De taalbarriére bemoeilijkte het overbrengen van

de (soms complexe) informatie, maar vormde op

geen enkel moment een belemmering in de gemoedelijke,

warme sfeer.

Normaal gezien werd deze avond gepresenteerd

door het diensthoofd van onze hospitalisatieverzekering

van CM Antwerpen, de heer Willy Prenen.

Daar hij verhinderd was die avond, heb ik het van

hem overgenomen. Ik vond het een voorrecht deze

presentatie te mogen voorstellen aan jullie.

Martine Werbrouck

CM ANTWERPEN

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 12


Ouders doen mee

Plopsaland

Ouders van ons gemeenschap hebben interesse

voor en voelen zich betrokken bij het schoolleven

van hun kinderen. Het is erg belangrijk voor kinderen

dat ouders zich meer bewust worden van

wat er gebeurt op school. Maar het is even belangrijk

om met kinderen een goede gemeenschappelijke

recreatie aan gezinnen te verstrekken.

Op 17 april de laatste dag van de schoolvakantie

heeft club “Harmonie” een speciale reis georganiseerd

naar Plopsaland met de steun van

“Vakantieparticipatie”. Op deze zonnige warme

dag verzamelden we bij de bushalte in afwachting

van de ontmoeting met het land van de kabouters.

De plaatsen in de bus waren ingenomen

en wij konden vertrekken naar De Panne.

Prachtige sfeer en een goed humeur was

de uitstekende gezelschap in onze reis.

Onderweg organiseerden we een concertimprovisatie.

Kinderen traden op aan de

microfoon en lieten hun artistieke vaardigheden

horen - dat waren poëzie en liederen

in verschillende talen- Nederlands,

Armeens, Russisch, Pools, etc.

Binnen het park renden niet alleen de kinderen,

maar ook de ouders, van de ene

naar de andere attractie. Samen lachten ze

en ze wisselden hun ervaringen uit met

andere families-buren in de bus.

Op weg naar huis stonden de kinderen in

een rij voor de microfoon. Ze wilden de indrukken

over het pretpark vertellen. De ouders luisterden

naar liedjes van de kinderen en zongen samen met

plezier.

Attracties, communicatie en de mogelijkheid om

hun vermogen te tonen hebben deze dag onvergetelijk

gemaakt.

Vera Mironova

Club “Harmonie”

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 13


De dag van de overwinning

Het Platform van Russisch sprekende verenigingen

Solidariteit (afgekort PRS Solidariteit) organiseert

sinds drie jaar activiteiten ter ere van de overwinning

van de Tweede Wereldoorlog. Deze feestdag

is belangrijk voor alle inwoners van de ex- Sovjet

Unie landen. Bijna elke familie werd getroffen

door deze vreselijke gebeurtenis. Vele mensen

vochten, stierven of raakten gewond. Anderen werden

naar concentratiekampen gestuurd om daar

hun lot af te wachten. De oorlog raakte iedereen

diep in het hart en daarom herinneren wij het einde

van die oorlog tot op de dag van vandaag. Dankzij

de dappere soldaten van de Sovjet-

Unie en de geallieerden werd het fascisme

overwonnen. Deze herdenking

wordt gehouden de dag zelf en de dag

voor de feestdag, overal ter wereld

waar Russisch sprekende gemeenschappen

zich bevinden. Het wil zeggen

dat wij ons altijd zullen herinneren

wat onze grootouders hebben

moeten doorstaan om de wereld te

creëren die wij nu kennen. Zelfs na

65 jaar begrijpt de mensheid hoe erg

de oorlog toen was en hoe belangrijk

het is om vrede te bewaren.

Het feest begon met een minivoetbal

tornooi met deelname van 8 ploegen

van verschillende nationaliteiten. De

sterke ploeg van Uyghurstan won uiteindelijk het

tornooi (vorig jaar waren ze één stap verwijderd

van de overwinning). De ploeg presteerde uitstekend

en was geliefd door de fans. Op de tweede

plaats eindigde de ploeg van Ossetie.

Hun gemeenschap kent een dynamische groei, realiseert

verschillende projecten en nu dus ook een

goede prestatie op het tornooi. De medailles werden

overhandigd door de Generale Consul van de

Russische Ambassade in België Jevgenij Georgevich

Baranovskii samen met de organisator van het

voetbaltoernooi Slava Jeleznyi.

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 14


Tijdens het tornooi vertrok de bus met kinderen

van de Russische school samen met hun ouders

naar het monument van Breendonk. Ze werden begeleid

door een gids en kregen verhalen te horen

die zich op deze plaats hebben afgespeeld tijdens

WOII. Vervolgens keerde de bus terug naar de

plaats van het voetbaltoernooi.

De bezoekers konden ook genieten van mooie optredens.

De artiesten waren zeer divers, van kinderen

tot volwassenen. Er werden gedichten gelezen,

mooi gedanst en natuurlijk veel gezongen. De Georgische

dansgroep “Imedi“ (begeleiders Imedo

Kavlashvili en Khatuna Makharadze) brachten nationale

dans uit de Kaukasus en kregen een dave-

rend applaus. Zangers uit de muzikale groep

“Doremi” zongen de liedjes die na vele jaren nog

altijd geliefd zijn bij de Russische gemeenschap.

Iedere deelnemer kreeg daarbij een polsbandje dat

de herdenking symboliseert.

Gedurende de activiteit kon je kennis maken met

verschillende organisaties waarbij je de gelegenheid

kreeg om te proeven van de nationale keuken

van verschillende nationaliteiten.

Elke dag wordt de Russische gemeenschap bekender.

Er komen steeds meer Belgische mensen naar

onze activiteiten om ons beter te leren kennen.

Tijdens je integratieproces is het belangrijk om je

eigen identiteit, je cultuur en jouw tradities te behouden

en daarbij samen te leren leven in de multinationale

gemeenschap met wederzijds respect.

De wereld is breekbaar als glas. Daarom moeten

wij er allemaal voor zorgen dat dit glas heel blijft

en dat de fouten van vroeger niet worden vergeten.

Galina Matushina,

Educatief medewerker

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 15


Voorstelling nieuwe afdeling

Vereniging Culturele Kring Cocktail

Culturele Kring Cocktail is opgericht in december

2009. De verenging wil de verbinding tussen locale

bevolking en allochtonen bevorderen en harmoniseren.

IC heeft een gesprek gehad met de voorzitter van

de verenging Iryna Goncherova.

Galina Matushina: Irina, op welke manier wil je

je doelstelling realiseren?

Iryna Goncherova: we willen via theater meer begrip

brengen in de samenleving, zodat mensen

solidair en respectvol met elkaar

kunnen omgaan en tot

een consensus kunnen komen

rond vragen waar verschillen

zijn.

Wij zijn ervan overtuigd dat

theater de manier is om verschillende

volksgroepen bij

elkaar te brengen. In samenwerken

in één groep, ongeacht

van de afkomst, zien wij een

uitstekende mogelijkheid om

dat te realiseren.

Galina Matushina: Kunnen

mensen zich aansluiten bij de

culturele kring?

Irina Goncharova: Wij zijn

steeds op zoek naar nieuwe

acteurs ongeacht hun leeftijd of taal (contact tel

0486/49.78.41 Pieter spreekt Russisch, Engels,

0473 84 84 13 Iryna spreekt Nederlands, Russisch)

Veel succes in jullie onderneming!

Galina Matushina

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 16


Jonge talenten op het podium

Talentenshow

Op 17 april vond in Antwerpen de talentenshow

van Ardia Jong plaats. Op deze dag presenteerden

jongeren hun talenten op het podium voor hun ouders

en vrienden. “Verenigingsleven” vindt Sirarpi

Vardanian, voorzitter van Ardia Jong, ”geeft jongeren

een prachtige kans om zichzelf te ontdekken,

zich verder te ontplooien en aan een eigen

levensweg te bouwen”.

IC vroeg Siraripi om meer over dit initiatief te vertellen.

Sirarpi Vardanian: Eerst wil ik even stil staan rond

het begrip “talent”. Nu, wat is een

talent? Volgens onze dikke vriend

Van Daele is het “een gave of bezit

dat door God geschonken is met betrekking

tot dat men er gebruikt van

maakt.” Anders gezegd, iedereen

kan iets en dat mag door de rest van

de wereld gezien worden. Er zijn

mensen die hun talent al meteen vinden,

anderen hebben dit pas veel later

door en nog anderen vinden hun

talent nooit. Maar hoeveel van deze

mensen krijgt de gelegenheid om

hun talent te tonen? We spreken niet

over wonderkinderen, we spreken

over doodgewone mensen die iets

kunnen. Vandaag is er de gelegenheid

om een aantal jongeren te aanschouwen

die “iets” kunnen en die

ingestemd hebben om het te laten zien. Want als je

weet wat je kunt dan weet je wie je bent en als je

weet wie je bent dan heb je een identiteit en pas je

op de juiste manier in de samenleving.

Sirarpi Vardanian

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 17


Nie uws uit Vla ams Bra ba nt

Ontmoetingsmoment

Sportieve gezinsdag

Elk jaar organiseert het Internationaal Comité een

ontmoetingsmoment. Die dag worden alle afdelingen

die aangesloten zijn bij het IC uitgenodigd.

Dit jaar was het thema: „sportieve gezinsdag‟.

Voor het eerst werd er een samenwerkingverband

aangegaan om deze ontmoeting te organiseren, nl.

met de afdeling: Roodwit-Winterslag. Ook andere

verenigingen hebben een steentje bijgedragen

doordat ze met een standje daar stonden: zoals

ACIL, Vespaclub Paesani, Fiatclub Oldtimer

Maasmechelen, Vrienden van Marokko, Rizes en

Impact Care Foundation.

RoodWit-Winterslag is een Genkse vereniging die

zich zowel bezig houdt met het spelen van voetbal

als gezinsactiviteiten. Stefany heeft voorzitter, Naki

en coach Steven geïnterviewd.

Hoe is jullie vereniging ontstaan?

Het begon allemaal in 1977 in de Genkse Wijk,

Winterslag. Een groepje vrienden kwamen samen

in de wijk om te voetballen, ook huidige voorzitter

Naki behoorde hier toe. Naki: „Na een tijdje merkte

ik dat de groep uit elkaar groeide. Dit wou ik

niet zien gebeuren, daarom maakte ik een vereniging

van de groep en ik probeerde ervoor te zorgen

dat we samen bleven. Een harde klus, maar

het lukte me wel.‟ 33 jaar later bestaat onze vereniging

uit 25 spelers en 35 leden.

Wat zijn jullie doelstellingen? En wie bereiken

jullie?

“Voetbal is hetgeen wat ons samen brengt. Wij

zijn geen jonge pubers meer, vele van onze spelers

zijn vaders, dat ze een gezin hebben mogen we

zeker niet vergeten. Om die reden is het

„familiale‟ vaak belangrijker dan het voetballen.

Na het voetballen vinden nog allerlei activiteiten

plaats, waaraan het gezin en andere vrienden kunnen

deelnemen.”: vertelt Steven.

Verder bestaan we uit een multiculturele groep, zo

hebben we Marokkaanse, Italiaanse, Griekse,

Spaanse, Turkse, Portugese en Belgische spelers.

Zodoende leren we elkaars cultuur kennen en we

kunnen veel elkaar leren.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een voetbaltoernooi

te organiseren?

Een voetbaltornooi organiseren was een activiteit

die reeds op onze agenda stond. We hebben aan

het Internationaal Comité gevraagd als ze hieraan

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 18


wilden deelnemen. Multiculturaliteit en familie

zijn thema‟s die beiden van ons aanbelangen. Deze

thema‟s komen tijdens een voetbaltornooi tot

uiting.

Hoe verliep de samenwerking met het IC? Hoelang

heeft de samenwerking geduurd?

Vijf maanden lang heeft onze samenwerking geduurd.

Dit was een unieke opportuniteit om de hele

organisatie beter te leren kennen. We hebben

met alle medewerkers van het IC contact gehad.

Het organiseren verliep heel goed, en we hebben

veel van elkaar kunnen leren. Verder was er een

grote betrokkenheid aanwezig tijdens de vergaderingen,

bijeenkomsten en andere overlegmomenten.

Hebben jullie contact kunnen leggen met de andere

verenigingen die aanwezig waren tijdens de

voetbaltoernooi?

Zeker en vast! Sommige verenigingen kenden we

al, maar andere weer niet. Sommige verenigingen

bevatten dezelfde interesses en doelstellingen als

ons. Het was interessant dat we ook eventjes konden

kijken hoe onze collega‟s tewerk gaan. We

hopen dat we in de toekomst kunnen samenwerken

met andere verenigingen. In elk geval, als er

een vereniging een bepaald voorstel heeft, mogen

ze altijd bij ons komen. We staan open voor nieuwe

uitdagingen en samenwerkingsverbanden.

Welk moment is jullie het beste bijgebleven?

Een moeilijke vraag! (lacht Steven). Het hele gebeuren

was een ontzettende leuke en leerrijke ervaring.

Ik genoot ervan om te kijken hoe iedereen

de mouwen ophief om iets moois te realiseren.

Een grote groepsgevoel was aanwezig, een heerlijk

gevoel! Maar ook de dag wanneer de activiteit

plaats vond, het kijken naar de tevreden gezichten,

een magisch moment!

U kan de foto’s van deze activiteit bekijken via:

http://www.roodwitwinterslag.be/fotos.html

Stefany Giglio

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 19


Activiteit in de kijker

Russische School ‘het Geluk’ in het Bijzonder Boekenparlement

Op zaterdag 13 maart 2010 hebben de kinderen

van de Russische groep „het Geluk‟ een heel bijzondere

dag doorgebracht in het Vlaams Parlement

in Brussel.

In samenwerking met 22 illustratoren, auteurs,

muzikanten en acteurs (onder meer illustrator

Klaas Verplancke, auteur Gerda Dendooven en

zangeres Esmé Bos) en in aanwezigheid van prinses

Mathilde opende Stichting Lezen en het Kinderrechtencommissariaat

de 39 ste Jeugdboekenweek

met het Bijzonder Boekenparlement.

De kinderen hebben onder begeleiding van de illustratoren

van kinderboeken een stempel of een

deurhanger kunnen maken. De auteurs lazen verhalen

rond kinderrechten voor uit hun eigen boeken.

Daarnaast hebben ze ook een rondleiding in

het parlement gekregen en kennisgemaakt met de

werking van het parlement.

In totaal namen 300 kinderen deel aan de work-

shops, voorleessessies en voorstellingen rond boeken

en kinderrechten.

Deze dag hebben de kinderen ook nog de belangrijkste

monumenten in Brussel bezocht o.a. De

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van

België, Het Koninklijk Paleis, Het Broodhuis.

De begeleidster van de groep was Tatyana Akmamedova

die elke zondagmiddag tijd voor de kinderen

maakt om niet alleen de Russische taal maar

ook de Russische cultuur, de tradities en de geschiedenis

door te geven.

Aga Cholewa

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 20


Internationale dag tegen racisme en discriminatie

21 maart – Internationale dag tegen racisme en discriminatie

Racisme en discriminatie, zijn wereldwijde problemen

die al eeuwenlang bestaan. De problematiek

helemaal doen verdwijnen is een moeilijke

opgave, maar stilzitten en niets doen, daar los je

helemaal niets mee op.

Om de achtergrond van deze dag beter te begrijpen

gaan we eventjes terug naar het verleden, nl.

naar 21 maart 1960. Het speelde zich allemaal af

in Sharpeville, een woonplaats in Zuid-Afrika die

vooral bezet was door zwarte bewoners. De inwoners

van Sharpeville voerden een vreedzame demonstratie

tegen de zogenaamde pasjeswetten.

Deze wet verplichtte de zwarte bevolking

te gaan wonen waar de blanke regering

wilde. Zonder enige waarschuwing

werd er door de politie op de ongewapende

demonstranten gevuurd. De

schietpartij werd al snel een bloedbad

waarbij 180 mensen gewond raakten,

andere 70 zijn om het leven gekomen.

Deze gebeurtenis was een keerpunt in de

strijd tegen apartheid en leidde tot vele

demonstaties en protesten over heel het

land. 21 maart is door de Verenigde Naties

uitgeroepen tot de Dag ter Bestrijding

van Racisme en Discriminatie.

Het Internationaal Comité is zich zeer

bewust van de hele problematiek.

Ook omdat de medewerkers constant in

aanraking komen met personen van verschillende

origine die te kampen hebben met verscheidene

vormen van discriminatie en racisme. Om die reden

heeft het Internationaal Comité in samenwerking

met het KAJ een actie gevoerd op de „Grote

Markt‟ van Hasselt. Het Internationaal Comité

maakte een filmpje waaraan mensen van onze verenigingen

deelnamen. Ongeveer 30 deelnemers

vertelden hun ervaring met discriminatie en racisme.

Het filmpje werd getoond op de „Hasselse

Grote Markt‟, omringd door onze medewerkers en

die van het KAJ. De actie trok heel wat voorbijgangers

aan. Heel wat mensen vertelden spontaan

hun ervaring met racisme. Uit deze verhalen, maar

ook uit die van ons filmpje, kunnen we afleiden

dat vele allochtonen, maar ook laaggeschoolden

gediscrimineerd worden en geen werk vinden. Een

ander probleem is de grote onwetendheid. We

kennen elkaars culturen niet, of onvoldoende.

„Oordelen als een blinde over kleuren‟ is in onze

samenleving vaak vanzelfsprekend.

Stefany Giglio

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 21


Voorstelling nieuwe afdeling

Fiatclub Oldtimer Maasmechelen

De „Cinquecento‟, ook wel gekend als automerk

Fiat 500, een grote inspiratiebron voor de Fiatclub

Oldtimer Maasmechelen.

Voorzitter, Mario Guarino, immigreerde in 1995

naar België. In zijn thuisland, Italië, bezat zijn

broer een „Fiat Cinquecento‟ in haar oorspronkelijke

staat. De auto heeft jaren in de garage gewacht

om gerestaureerd te worden. Plots overleed

de broer van de voorzitter, waardoor hij zijn

droom niet waar heeft kunnen maken. Mario wou

de grote droom van zijn overleden broer tot leven

brengen. Het klein „bolleke‟ werd helemaal gerestaureerd

en verkreeg een tweede leven in België.

De auto bevatte een emotionele

waarde voor Mario. In 2008 wordt

de Fiatclub Oldtimer gestart ter

eerbetoon aan Mario‟s overleden

broer.

Momenteel bestaat de vereniging

uit een groep vrienden die dezelfde

interesse en passie delen. De club

brengt alle liefhebbers van Fiatoldtimers

samen. De titel van

„oldtimer‟ is belangrijk, maar het

idee van „Italiaans erfgoed‟ overstijgt

deze titel.

Gedurende diverse maandelijkse

meetings worden allerlei leuke ritten

georganiseerd, waarbij prachtige

streken en bezienswaardigheden

bezocht worden. Fiatclub Oldtimer

Maasmechelen, neemt ook deel aan verschillende

oldtimerexposities. Verder heeft de club goede

relaties met andere Belgische Oldtimerclubs.

Iedereen die al jaren bezig is met restaureren,

aanpassen of het rijden van Fiatoldtimer is welkom

in deze club.

Stefany Giglio

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 22


Werkgroep Italianen

17 april 2010 - Limburgse Italianen komen samen!

Volgende bijeenkomst vindt plaats op 2 oktober

2010

Op 6 april 2009 vond er een aardbeving plaats in

l‟Aquilla, een stadje gelegen in centraal Italië in de

streek van „Abruzzo‟. De natuurramp heeft een

mondiale solidariteit opgewekt. Natuurlijk staken

de Italiaanse Limburgse verenigingen ook de handen

uit de mouwen om de slachtoffers te helpen.

Heel Limburg heeft een totaalsom ingezameld van

160 000 euro door middel van steunacties. Met

deze middelen wordt er een polyvalente ruimte

gebouwd die een medisch centrum, apotheek, kinderopvang

en andere diensten zal bevatten. Een

prachtig resultaat dankzij de kracht van de Italiaanse

gemeenschap.

Wij zijn onder de indruk van de goede samenwerking

tussen de Italiaanse verenigingen. Dergelijke

acties en initiatieven van de verenigingen, wil het

Internationaal Comité verder in de toekomst ondersteunen

en stimuleren. Samen met onze Italiaanse

verenigingen, die bij het IC zijn aangesloten,

willen we op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen,

met als doel om iets bijzonders te organiseren.

Om die reden heeft het Internationaal Comité alle

Italiaanse verenigingen uitgenodigd op 17 april

2010. Vele verenigingen leven langs elkaar, ondanks

dit kennen ze elkaar onvoldoende of zelfs

niet. Tijdens de bijeenkomst kregen de diverse

verenigingen de opportuniteit om elkaar beter te

leren kennen, waardoor er al snel een groepsgevoel

ontstond.

De deelnemers werden ingedeeld in 4 groepjes,

elke groep werd begeleid door een gespreksleider.

Verschillende stellingen werden gehanteerd om

een discussie uit te lokken. Er ontstond een dynamische

discussie, waarbij diverse noden en behoeftes

van de aanwezigen naar boven kwamen.

Heel wat goede ideeën en initiatieven waren erg

merkwaardig. De besluitvorming van ieder groepje

werd meegedeeld aan alle aanwezigen.

We concluderen dat de Limburgse Italiaanse gemeenschap

zeker bereid is om samen te werken en

we zijn er zeker van dat er iets moois uit de bus zal

komen. Wat er zal georganiseerd worden? Of hoe?

Of wanneer? Dit zijn vragen die nog eventjes open

blijven staan. Deze vragen zullen gedurende een

volgende bijeenkomst op 2 oktober onder de loep

genomen worden. De Italiaanse verenigingen zullen

hierover nog een uitnodiging ontvangen. We

hopen dat de Limburgse Italiaanse gemeenschap

nogmaals hun bundelende kracht kan bewijzen en

dat ze samen een bijzonder resultaat boeken.

Stefany Giglio

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 23


Afdeling in de kijker

Vereniging Samenleven

Samenleven is een multiculturele vereniging die in

2008 is opgestart. Er zijn leden en vrijwilligers

van verschillende nationaliteiten zoals Filippijnen,

Brazilianen, Indonesiërs, Iraniërs, Italianen en natuurlijk

Belgen. Juist deze verschillende nationaliteiten

maken deze vereniging sterk.

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd

en iedereen wordt hierbij betrokken. Zoals Nederlandse

lessen, computerlessen, naar de kerstmarkt

in Essen, deelname aan Bazar in Bokrijk, Salsa

dansen…zijn activiteiten die regelmatig worden

Arena, vzw Pagina Internationaal 24 Comité, juni 2010 24


gegeven. Andere instellingen of verenigingen bezoeken

is ook aan hun besteed.

Jaarlijks kiezen de leden of vrijwilligers een land

van herkomst, om hun materiële of financiele

steun te verlenen. Vorig jaar hebben ze in Indonesië

de slachtoffers van de aardbeving geholpen en

ook een instelling voor gehandicapte kinderen. In

de Filippijnen hebben ze dan een weeshuis geholpen.

Iemand wordt dan aangeduid om ter plaatse te

gaan kijken en het op te volgen. Zo wordt er bijvoorbeeld

bouwmateriaal daar zelf aangekocht zodat

elke cent daadwerkelijk ook besteed wordt aan

hun doel. Bijvoorbeeld zijn er vorig jaar 3 driewielers

gekocht zodat gehandicapte mensen zich ook

kunnen verplaatsen.

Op 10 april hebben ze een prachtige feest georganiseerd

i.s.m. Ontwikkelingssamenwerking Nieuwerkerken

met muziek, dans, eten en drank. Met de

opbrengsten hebben ze in de Filippijnen, Guimeras,

Ilo Ilo, voor 2 scholen medisch materiaal aangekocht.

Niet alleen in het buitenland bieden ze hulp aan,

maar ook bij ons in België. Voor de kinderen van

het asielcentrum in St-Truiden was het een heel

leuke dag toen de mensen van Samenleven een

Sinterklaasfeest hadden georganiseerd.

De vrijwilligers en de leden werken hard om dit

allemaal te verwezenlijken, maar ze maken ook

plezier. Een vereniging vol goede bedoelingen,

mensen die elkaar kennen en steunen. Zij zoeken

nu voor een weeshuis in Brazilië playstations.

Mensen die dat nog ergens op hun zolder hebben

staan, mogen dat uithalen en aan Samenleven bezorgen.

Ben je geïnteresseerd of heb je zin om lid

of vrijwilliger te worden, dan kan je altijd een

mailtje sturen naar reynaciljavier@yahoo.com.

Hulya Dursun

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 25


Wereldvluchtelingendag

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

heeft in 2000 deze dag uitgeroepen tot wereld

vluchtelingendag. Verschillende landen wereldwijd

besteden op deze dag aandacht aan de problematiek

van vluchtelingen. Deze dag verloopt ook

dit jaar niet onopgemerkt in België.

In Limburg hebt u wellicht de affiches van de

Provincie Limburg en het Limburgs Platform voor

Vluchtelingen gezien. Op deze affiches staat Ares.

Hij is een jongen van 18 die anderhalf jaar geleden

uit Iran was gevlucht. Op 14 juni vond in de

bibliotheek van Genk een gespreksavond tussen de

Genkenaren en een aantal vluchtelingen plaats.

Ares heeft deze avond geopend met zijn bijzonder

en ingrijpend verhaal. Ik heb Ares tijdens een vergadering

persoonlijk ontmoet. Het was voor mij

ontroerend om te zien dat ondanks alles deze jongeman

positief in het leven staat, heeft veel dromen

en weet wat hij wil. Vaak worden vluchtelingen

alleen maar als een last voor de samenleving

beschouwd terwijl er veel potentieel in zit die we

maar beter kunnen benutten…

‘Mirad, een jongen uit Bosnië’

Tekst uit het gelijknamige toneelstuk van Ad de

Bont

Vluchteling?

Maar ik ben geen vluchteling

want ik ben niet gevlucht,

ik ben weggewaaid

als een blad van een boom.

Er is in ons land

een verschrikkelijke wind opgestoken,

een wind vol vuur en verkrachting

en op een dag,

op een dag die ik me niet meer herinner,

die ik me niet meer durf te herinneren,

ben ik weggewaaid.

Wie zou er uit zichzelf vluchten,

wie zou zonder afscheid te nemen

z'n eigen huis,

z'n eigen dorp of stad,

z'n eigen land,

z'n eigen familie in de steek laten

en dan... ergens aankomen

waar je niet welkom bent?

Vluchtelingen zijn nooit welkom,

nergens,

dat weet iedereen,

dat heeft de geschiedenis

al zo vaak bewezen.

Waarom zou je dan vluchten,

waarom een langzame dood

in een vreemd land

als je op de drempel van je eigen huis

ook kunt sterven?

Vluchtelingen bestaan niet,

er bestaan alleen weggewaaide mensen

die door de wind

over de wereld zijn geblazen.

Ariana Barku

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 26


Burgeroorlog in Darfur

Interactieve meeting ADPB en ICC

The Association of Darfour People in Belgium

(ADPB) in samenwerking met

het Internationaal Strafhof organiseerde op zaterdag

27 maart 2010 in Antwerpen een interactieve

meeting met de Darfur gemeenschap in België.

Het Internationaal Strafhof (The International Criminal

Court - ICC) is een permanent hof voor het

vervolgen van personen die verdacht worden van

genocide, misdaden tegen de menselijkheid en

oorlogsmisdaden zoals deze zijn erkend in diverse

internationale verdragen. Het Strafhof is opgericht

in 2002 en in Den Haag gevestigd.

Een 50-tal leden van ADPB namen deel aan deze

bijeenkomst. De meeste leden van de vereniging

zijn politieke vluchtelingen die de aandacht willen

vestigen op de slachtoffers, hun lotgenoten in eigen

land.

Ze doen een oproep aan alle democratische, menslievende

organisaties om hen te steunen in hun

strijd tegen tirannie, hebzucht en onderdrukking.

De bedoeling van deze vergadering was het inlichten

over het juridische systeem en de werking van

het ICC de gemeenschap die getroffen is door de

oorlogsmisdaden. Ze hebben de kans gehad om

een visie te creëren en de ideeën uitwisselen hoe

ze in de toekomst efficiënt samen kunnen werken.

Wat is er in Darfur aan de hand?

De kiem van het conflict in Darfur ligt in de botsende

leefwijzen van de twee volken in de regio.

De zwarte Afrikaanse inwoners zijn boeren, gebonden

aan hun traditionele landbouwgebieden.

In hetzelfde gebied trekken Arabische nomaden

rond met hun vee.

De verhouding tussen de twee etnische groepen is

altijd gespannen geweest, omdat zij elkaar het gebruik

van schaarse natuurlijke hulpbronnen als

water en vruchtbaar land betwisten. De regering

van de Arabische president Omar Al Bashir heeft

het wankele evenwicht verstoord met een ideologische

campagne voor arabisatie van het gebied.

President Al Bashir steunt het uitmoorden

van mensen met Afrikaanse roots door de Janjaweed

milities. Het gevolg van dat beleid is een

volkerenmoord en een massa immigratie van

vluchtelingen (2 miljoen).

In Darfur zijn moord, marteling, verkrachting en

bombardementen nog altijd aan de orde van de

dag. Sinds 2003 zijn er bij gewelddadigheden in

deze westelijke regio in Soedan zeker 300.000

mensen omgekomen. Voor ongeveer 4 van de naar

schatting 6 miljoen mensen in Darfur – een gebied

ter grootte van Frankrijk – geldt dat al hun middelen

van bestaan zijn vernietigd, met als gevolg dat

zij volledig afhankelijk zijn van noodhulp.

Op 14 juli 2008 diende de hoofdaanklager van het

Internationaal Strafhof een aanklacht in tegen de

president van Soedan, generaal Omar Al Bashir.

Hij wordt verdacht van schuld aan oorlogsmisdaden

en misdaden tegen de mensheid gepleegd in

Darfur door Arabische milities met steun van het

Soedanese leger.

De westelijke regio in Soedan is volgens VN de

"ergste humanitaire crisis in de wereld uitgebroken".

Aga Cholewa

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 27


Congoplatform

Daguitstap Tervuren-Matongé

Dit jaar wordt de 50 ste verjaardag

van de onafhankelijkheid

van Congo gevierd.

Er is ondertussen heel wat

veranderd. We nodigen u

graag uit om Congo beter

te leren kennen tijdens een

uitstap naar het Afrikaans

Museum in Tervuren en

naar de Matongé-wijk in

Brussel.

Wanneer:

zaterdag 3 juli 2010

Vertrek vanuit Diepenbeek om 09u.00 aan de Zigeuner.

Vertrek vanuit Hasselt om 09u.30 aan het Station.

Terug thuis: 19u.00-19u.30

Inschrijving:

Kristof Lantin: Dienst Noord-Zuid, Dorpsstraat 14-

3590 Diepenbeek, tel: 011/35 02 68

kristof.lantin@diepenbeek.be

Aicha Bouharras

Internationaal Comité

Mgr. Broekxplein 6

3500 Hasselt

tel : 011/29 09 12

aicha.bouharras@internationaalcomite.be

Prijs :

10 €

Voormiddag: Afrikaans museum in Tervuren

(11u.-13u.)

We hebben toegang tot twee interessante tentoonstellingen

die op dat moment lopen:

„Indépendance‟ en „Congostroom‟.

Indépendance

30 juni 1960 : Congo roept zijn onafhankelijkheid

uit.

Vijftig jaar na dit historische feit organiseert het

Museum een tentoonstelling die de gebeurtenissen

van vlak voor, tijdens en na de onafhankelijkheid

in een historische, politieke en

geografische context plaatst.

Congolese getuigen, de hoofdrolspelers,

krijgen het woord.

Zo worden de verschillende

belevenissen en interpretaties

van deze periode belicht, alsook

de politieke gebeurtenissen

die eruit voortvloeiden en die

tot op vandaag hun invloed

hebben. Archieven, voorwerpen,

foto‟s, getuigenissen, filmfragmenten en

kunstwerken stellen verschillende zienswijzen

voor.

Congostroom

In het kader van het jaar van de biodiversiteit organiseert

het Museum in 2010 een interactieve tentoonstelling

over de Congostroom. Deze machtige

rivier spreekt tot de verbeelding… Het is een

stroom van superlatieven: meer dan 4500 kilometer

lang en op bepaalde plaatsen meer dan 30 km

breed. Haar loop is overwegend rustig maar explosief

op plaatsen waar er watervallen zijn. Ze is de

echte slagader van Midden-Afrika en herbergt een

opmerkelijke biologische, geografische en culturele

diversiteit. De tentoonstelling is opgesteld als

een reis op de Congostroom, van bron tot aan monding,

dwars doorheen het evenaarswoud. De aanpak

is multidisciplinair en is gebaseerd op het onderzoekswerk

en de collecties van het museum.

Namiddag: Bezoek Matongéwijk in Brussel

(14u.30 – 17u.30)

Een verrassend bezoek aan de buurt van de Naamsepoort

die 100 jaar geleden het politiek centrum

van Belgisch Congo was en vandaag weer een

Afrikaans getint karakter kent, maar dan totaal anders.

Met getuigenissen van ons koloniaal verleden

en de geuren en kleuren van Matongé.

Met de steun van het Internationaal Comité, het

Provinciaal Integratiecentrum en het gemeentebestuur

van Diepenbeek

Aicha Bouharras

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 28


Aankondigingen

Oproep voor de algemene vergadering van IC vzw op zaterdag 18 september

om 10u. in Hasselt

Heel wat vrijwilligers, bestuurders

en personeelsleden van het

Internationaal Comité hebben de

laatste twee jaar hard nagedacht

over onze toekomstplanning voor

de komende vijf jaar. Er werd

met veel enthousiasme gemeten,

overlegd, teruggekoppeld en vergaderd.

En na veel gesleutel is het eindelijk

zover: op zaterdag 18 september

leggen we ons

“Beleidsplan 2011-2016” officieel aan de algemene

vergadering ter goedkeuring voor.

Op die algemene vergadering is iedere afdeling

van het IC zoals steeds van harte welkom.

De vergadering vindt plaats in het ACW –gebouw,

Mgr. Broekxplein 6 in Hasselt (tegenover het

station). We starten om 10u. en gaan door tot ongeveer

12u.30.

Open Forumdag

Bekijk ons verleden en draag bij aan

onze toekomst op de Open Forumdag

De Open Forumdag van het Minderhedenforum,

op zaterdag 30 oktober

2010 in C-Mine Genk, komt met rasse

schreden naderbij. Er wordt volop

gewerkt aan een programma dat bol

staat van de interessante workshops en

feestelijke activiteiten. Ook de tentoonstelling

rond migratie-erfgoed begint

vorm te krijgen, dankzij projecten

van verenigingen in heel Vlaanderen.

De etnisch-culturele iconen en pioniers die centraal

zullen staan in de tentoonstelling zijn inmiddels gekozen.

Meer informatie hierover volgt snel.

Wil je op de hoogte blijven van de meest recente

We willen ook iedereen

bedanken die aan het beleidsplan

heeft meegewerkt.

We eindigen daarom

met een receptie om

ons beleidsplan feestelijk

in te luiden.

Hopelijk tot dan!

Vervoer:

We proberen zoveel mogelijk

samen het vervoer te regelen, kwestie van

het milieu én uw portemonnee te sparen! Dus indien

u wilt meerijden naar Hasselt of indien u mensen

kan meenemen, graag een seintje aan uw educatieve

medewerker.

De verkozen leden van de algemene vergadering

ontvangen later nog een persoonlijke uitnodiging.

Lode Draelants

ontwikkelingen rond de Open Forumdag

2010, kan je surfen naar de

website

www.minderhedenforum.be/

openforumdag. Deze pagina wordt

regelmatig geüpdatet met informatie

over gasten, programma en inschrijvingen.

Wie op Facebook zit, kan

zich bovendien fan maken van het

Minderhedenforum en daar zijn/haar

aanwezigheid op de Open Forumdag

al bevestigen.

Houd inmiddels 30 oktober al vrij in

je agenda, want de Open Forumdag wordt een evenement

dat je niet zal willen missen!

(Het IC is een lidorganisatie van het Minderhedenforum,

koepel van de allochtone federaties)

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 29


Allochtoon als rolmodel...

Fouad Gandoul

Wat heeft jou aangezet om kandidaat voorzitter te

worden bij de Integratieraad van Genk?

Ik was in eerste instantie géén kandidaat. Mijn

voorkeur ging naar een vrouw als voorzitter. Jammer

genoeg vond men geen vrouw die dit mandaat

wou opnemen en daar ook de nodige tijd voor zou

kunnen uittrekken. Fernando Marzo en Ahmet Arkan

hebben mij dan gevraagd of ik, gelet op de omstandigheden,

toch niet het voorzitterschap op zou

willen nemen. Ik heb dan natuurlijk toegezegd aangezien

het hier gaat om een functie waar je in Genk

het één en het ander mee kunt doen evolueren. Ik

geloof sterk in de mogelijkheden die we in Genk

hebben. Ik zie diversiteit als een onuitputbare bron

van creativiteit op verschillende vlakken. Het is

zoals een pianist die achter zijn piano met verschillende

klanken en tonen een melodie wil composeren.

Ik zoek naar de juiste verhouding tussen de

diverse „noten‟ en „klanken‟ in Genk om zo een

unieke compositie te schrijven waar we Vlaanderen

mee zouden kunnen aantonen dat, mits tijd en in-

vestering, zelfs in bijzonder moeilijke omstandigheden

bergen kunnen worden verzet.

De integratieraad heeft een nieuwe naam gekregen.

Welke naam is het en waarom juist deze

naam?

De integratieraad heet voortaan het Forum Samenleven

in Diversiteit. De naam is gekomen na de

herdefiniëring van de missie en de visie die stad

Genk wil uitdragen inzake diversiteitsbeleid. We

gaan in Genk meer en meer inclusief werken. Dat

wil zeggen dat alle diensten van de stad in hun

werking rekening moeten houden met de allochtone

medemens. De nieuwe raad dient ook als adviesorgaan

naar de stad toe, als partner en als reflectieorgaan.

Het is in het Forum waar we Genk in

al zijn diversiteit willen voorbereiden op een betere

toekomst.

Wat doet Samenleven in Diversiteit?

Enerzijds buigen wij ons over diverse uitdagingen

in Genk die voortkomen uit de aanwezige diversiteit.

Wij trachten een gedragen standpunt voort te

brengen en adviseren Stad Genk daaromtrent. Anderzijds

pogen wij de aanwezige diversiteit in te

bedden in andere beleidsdomeinen via overleg met

andere diensten van de stad.

Kan je ons de verantwoordelijkheden van deze

functie beschrijven?

je moet als voorzitter van het Forum enige affiniteit

hebben met het thema. Je moeten weten voor

welke uitdagingen we staan en wat er precies allemaal

op lange termijn moet gebeuren willen we

een betere toekomst verschaffen aan de Genkenaar,

ongeacht zijn culturele roots. Je moet diplomatisch

zijn aangelegd. De voorzitter is per definitie

een bruggenbouwer tussen en voor de diverse

gemeenschappen in Genk. Tenslotte is het zo dat

je ook een actieve interesse moet hebben in hoe je

idealen en lange termijndoelstellingen moet om-

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 2009

30


zetten in beleidsvoorstellen met het oog op het realiseren

van die doelstellingen.

Wil je nog wat meegeven aan de lezers?

Meer dan ooit staan we in Vlaanderen aan de vooravond

van een significante kentering. De migratiestromen

maken dat België nog steeds een geliefkoosde

toevluchtsoord is voor heel wat individuen

en gemeenschappen op zoek naar een betere toekomst

voor hun kinderen. Deze toekomst moet

worden voorbereid willen we voorkomen dat in

Vlaanderen/België dezelfde hardvochtige tendenzen

zoals in Nederland ongewenste gevolgen zullen

Contactgegevens

REDACTIE

Anniek NAGELS

Lode DRAELANTS

Aïcha BOUHARRAS

Muradiye ISCI

Hulya DURSUN

Ariana BARKU

Aga CHOLEWA

Stefany GIGLIO

Mahshid SHAMSEDDIN

Galina MATUSHINA

Hulnara KHAYNUS

Naira VARDANIAN

Pavel RADJUK

Vera MIRONOVA

Rachida ACHAHBAR

Ylva BERG

Ibrahim KEBE

LAY-OUT

Muradiye ISCI

VERANTWOORDELIJKE UIT-

GEVER

Anniek NAGELS

Mgr. Broekxplein 6

3500 Hasselt

Tel.: 011 29 09 17

Fax: 011 22 99 14

E-mail:

info@internationaalcomite.be

voortbrengen (zie grote electorale overwinning de

anti-islam Partij Van de Vrijheid van Geert Wilders).

Diversiteit kan alleen maar lukken als we erin slagen

om een nieuwe gedeelde identiteit weten te

ontwikkelen waarin de diverse gemeenschappen

zich in terugvinden zonder dat ze daarvoor hun culturele

achtergrond voor moeten verloochenen.

Aicha Bouharras

MAILADRESSEN INTERNATIONAAL COMITÉ

anniek.nagels@internationaalcomite.be

lode.draelants@internationaalcomite.be

aicha.bouharras@internationaalcomite.be

muradiye.isci@internationaalcomite.be

hulya.dursun@internationaalcomite.be

ariana.barku@internationaalcomite.be

aga.cholewa@internationaalcomite.be

stefany.giglio@internationaalcomite.be

mahshid.shamseddin@internationaalcomite.be

galina.matushina@internationaalcomite.be

hulnara.khaynus@internationaalcomite.be

naira.vardanian@internationaalcomite.be

pavel.radjuk@internationaalcomite.be

vera.mironova@internationaalcomite.be

rachida.achahbar@internationaalcomite.be

ylva.berg@internationaalcomite.be

ibrahim.kebe@internationaalcomite.be

DRUKWERK

Tegen verminderd tarief

AFGIFTEKANTOOR

3500 Hasselt

MAILCENTER

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2010 31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!