'Het zijn de kleine dingen die het doen' (pdf) - In voor zorg!

invoorzorg.nl

'Het zijn de kleine dingen die het doen' (pdf) - In voor zorg!

6

Alle mensen met een handicap een Goed Leven en alle medewerkers

Mooi Werk. Daar staan we voor bij Vanboeijen. We denken dat te

kunnen bereiken door iedereen zeggenschap te geven en door de

verantwoordelijkheid bij de locatie te laten. Oftewel: Regie op locatie.


’t Zijn de kleine

dingen die het doen

Mooie voorbeelden van Regie op locatie zijn er bij Vanboeijen

genoeg. Deze keer het voorbeeld van De Inloop aan de Middenweg

9 op Park Diepstroeten in Assen.

De bel gaat. En ondanks dat we aan de stamtafel in een mooi

gesprek zitten, staat begeleidster Ria direct op en loopt naar de

voordeur. Het is tien uur en Janny is zoals gebruikelijk een van de

eerste deelnemers die binnenkomt bij de Inloop. Ria heet Janny

enthousiast welkom. Net zoals ze die ochtend zal doen bij alle

deelnemers die komen. Want zo gaat het bij de Inloop: je komt

binnen en bent welkom.

Meer betekenen

Samen met haar collega Sigrid heeft Ria de plannen gemaakt

voor de Inloop. Aan de Middenweg 9 waren al vier groepen voor

dagbesteding, maar de ruimte waar je binnenkomt werd niet benut.

Bovendien was er voor De Cirkel een wachtlijst. ‘We zijn in

april dit jaar gestart met vier deelnemers’, vertelt Ria. ‘Vooral om

de andere groepen te ontlasten, maar ook omdat we méér wilden

betekenen voor de deelnemers. Naast datgene wat ze op hun eigen

groep doen, kunnen ze elke dag aanschuiven bij een van de

activiteiten die we organiseren.’ Ik ben positief verrast over de

vele dingen die Ria en Sigrid organiseren: gymnastiek, wandelen,

muziek, lekkere gerechten bakken, make-upsessies, voorleesmiddag,

samen de post bezorgen, filmmiddag, er op uit met de

huifkar, dierensnoezels, lunchcafé. En dan zijn er ook nog allerlei

seizoensgerichte activiteiten, bijvoorbeeld lampionnen maken met

Sint Maarten en de zomerbarbecue. Natuurlijk is er ook ruimte

om samen gezellig een kop koffie of thee te drinken. ‘Het aantal

deelnemers verschilt per dag. Het is geen verplichting. We bieden

allerlei dingen aan, maar de deelnemer bepaalt zelf of hij wel of

geen zin heeft om mee te doen’, aldus Ria.

Kloppend hart

‘Het zijn de kleine dingen die het doen. Die moet je willen zien.

Het is de essentie van ons werk. Ja, wij geloven hierin’, vertelt

Ria. Als collega Jolijn binnenloopt, die als begeleidster regelmatig

bij de Inloop te vinden is, vertelt ook zij over wat haar

werk mooi maakt. ‘De Inloop is het kloppend hart van het

gebouw. Je hebt hier een “warme” inloop, waar iedereen

binnenkomt. Daardoor is er continu beweging. Als begeleider

moet je natuurlijk constant reageren op die impulsen, maar ook

de nieuwsgierigheid van de deelnemers wordt gewekt. Daardoor

ontstaat er een hele mooie interactie.’ Ria voegt toe: ‘Doordat er

elke keer andere deelnemers bij de activiteiten aanschuiven, is

het hier nooit saai. Je speelt elke keer in op datgene wat er op

dat moment gebeurt.’

Ontzettende troep

Ria vertelt dat de inspraak van de deelnemers vaak wordt vertaald

door de begeleiders, omdat zij het vaak moeilijk zelf kunnen

verwoorden. ‘We sluiten daar op aan met bijvoorbeeld belevingsgerichte

activiteiten. Een van de activiteiten die gericht is op de

beleving, is de dierensnoezel. We schuiven alle tafels tegen elkaar,

leggen er grote witte kleden over en zetten er dieren op. Zo

hebben we al eens konijnen binnen gehad en onlangs ook een

haan. De deelnemers vinden het geweldig. Al geeft het binnenhalen

van die dieren wel een ontzettende troep. Maar dat hebben

we er graag voor over.’

Samen ervaren

De verwanten van de deelnemers hebben een schema van de

activiteiten die bij de Inloop worden georganiseerd. Zo waren

ze ook op de hoogte van de zomeractiviteiten die Ria en Sigrid

afgelopen zomer organiseerden. Met als hoogtepunt de zomerbarbecue

waar maar liefst tachtig deelnemers, verwanten en

begeleiders aan mee deden. ‘Het was een groot succes’, zegt Ria.

‘Verwanten zijn regelmatig aanwezig bij de Inloop om samen met

de deelnemers de activiteiten te ervaren. Ouders zijn heel blij en

trots om te zien wat hier gebeurt. Ik ben trouwens wel benieuwd

wat familie zelf zou willen bijdragen aan de activiteiten.’

Roely Meskendorp

7


Stoetjebrij

Deelneemster Roely komt vandaag als tweede binnen. Ze komt

hier elke dag. Onder het genot van een kop koffie vertelt ze me

wat ze leuk vindt bij de Inloop: ‘Gymnastiek. En boekje lezen

ofzo.’ Bij de ‘bak- en braadsessie’ op dinsdagmiddag gaf Roely

onlangs aan dat ze graag weer eens ‘stoetjebrij’ wil eten. Als echte

Groninger kende Roely dat gerecht nog van vroeger. Net als

een paar weken geleden, legt ze nu ook aan mij uit hoe je stoetjebrij

maakt: melk koken, daar stukjes brood in doen en dan lekker

op eten. Ze heeft er van gesmuld. En niet alleen zij: ook deelneemster

Lydeke vond het erg lekker.

Vergeten

Op het moment dat ik op wil stappen, maakt Janny duidelijk dat

Ria iets vergeten is. Op de muur is te zien welke begeleider vandaag

werkt. Maar de foto is nog niet veranderd. Dankzij Janny

prijkt Ria haar foto nu op de muur, zodat alle deelnemers weten

wie hen vandaag bij de Inloop welkom heet.

karlien kOOps

Regie op locatie in volle gang

Een groot aantal locaties is al bezig met het opzetten van een

locatieraad, waar verwanten en medewerkers samen praten en

beslissen over wat er op hun locatie gebeurt.

Mooie resultaten in Havelte

Op de benedenverdieping aan de Sleutelbloem in Havelte is de

afgelopen maanden geoefend met Regie op locatie tijdens de zogenaamde

pre-pilot. Deze pre-pilot liep tot half oktober, waarna

de resultaten zijn gepresenteerd aan verwanten en medewerkers.

Er zijn mooie resultaten geboekt op het gebied van Goed Leven

en Mooi Werk én de financiën. Samen met verwanten en medewerkers

is gekeken wat de knelpunten zijn in Havelte. Verwanten

en medewerkers hebben de problemen goed geanalyseerd en zijn

toen oplossingen gaan bedenken voor knelpunten zoals vervoer,

werkdruk, domotica, telefoons, verwanten die de medewerkers

niet goed kenden en de ZZP-indicatie. Nu blijkt dat Havelte door

de inzet van de verwanten en medewerkers een financieel gezonde

locatie kan worden, waar medewerkers weer goed in hun vel

zitten. Dat straalt zeker af op de bewoners. Verwanten geven aan

meer rust te ervaren bij het team van medewerkers. Op intranet

en extranet staan drie films met daarin mooie beelden over de

voortgang en resultaten van deze pre-pilot.

Pilots in elke regio

Inmiddels zijn we op de volgende locaties, de zogenaamde pilots,

gestart met het invoeren van ons eigen Regie-Op-Locatie-model

(ROL-model):

- bovenverdieping van de Sleutelbloem in Havelte (regio Zuid)

- De Marke (regio Zuid)

- Middenweg 1 (Park Diepstroeten)

- Havikstraat (regio Noord)

- Anderen (werk en dagbesteding regio Noord)

- Afdeling ICT (ondersteunende diensten)

Op deze locaties maken we gebruik van de ervaring die we

tijdens de pre-pilot in Havelte hebben opgedaan. We oefenen

hier verder met het ROL-model. Met dit model kijken we vanuit

8

medezeggenschap van cliënten, verwanten en medewerkers naar

de manier waarop we ons werk doen. Hiermee werken we aan

een Goed Leven voor cliënten, Mooi Werk voor medewerkers en

een financieel gezonde bedrijfsvoering. Het is de bedoeling dat na

de pilots het ROL-model op alle locaties van Vanboeijen wordt ingevoerd.

De ervaring die we nu opdoen bij de pilots komt daarbij

goed van pas. De pilots worden begeleid door zogenaamde ROLexperts.

Dit zijn medewerkers van Vanboeijen die hiervoor inmiddels

zijn opgeleid. Tijdens de pilots zullen zij nog begeleid worden.

Werving nieuwe ROL-experts

Wanneer de pilots zijn afgelopen, starten we met de uitrol van

het ROL-model op alle locaties van Vanboeijen. Daarvoor zijn

weer nieuwe ROL-experts nodig die deze locaties begeleiden.

Lijkt het jou leuk om als ROL-expert aan de slag te gaan? Houd

dan het intranet in de gaten. De opleiding voor ROL-expert begint

in februari.

Vanboeijen-dagen in de regio

De meeste regio’s hebben hun Vanboeijen-dag inmiddels achter

de rug. Op intranet en extranet staat een kort verslag van deze

inspirerende dagen (klik op Regie op locatie aan de linkerkant van

je scherm). De Vanboeijendag van de regio Noord staat gepland

op zaterdag 15 januari. Verwanten en medewerkers praten op die

dag samen over wat Regie op locatie voor hen betekent: wat is

het nut en de noodzaak en wat zijn kansen en dilemma’s? Ook

laten zij zich inspireren door mooie voorbeelden. Cliënten gaan

op een andere dag ook aan de slag met medezeggenschap.

Op de hoogte blijven?

Wilt u als verwant graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen

rond Regie op locatie? Dan kunt u zich aanmelden voor de

e-mailservice. Wij houden u dan op de hoogte van het laatste

nieuws rond Regie op locatie. Aanmelden kan op extranet.

U kunt zich ook aanmelden door een mailtje te sturen naar

communicatie@vanboeijen.nl. De inloggevens voor extranet

kunt u opvragen bij het secretariaat van uw regio.

More magazines by this user
Similar magazines