Annexen - Asvz

asvz.nl

Annexen - Asvz

Inhoudsopgave

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annex I De vergunningen, ontheffingen en toestemmingen

die door de Opdrachtgever moeten worden

verkregen

Annex II Planning

Annex III Acceptatieplan

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Annex V Vrijkomende materialen

Annex VI Overzicht werkzaamheden nevenopdrachtnemers

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale

lasten, prijzen, huren en vrachten

Annex VIII Stelposten

Annex IX Bankgarantie

Annex X Verzekeringen

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Annex XII Wijzigingen op de UAV‐GC 2005

Annex XIII Garantiebepalingen

2

More magazines by this user
Similar magazines