Views
5 years ago

Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie in België: vormvereisten – model. Referentie PCCB/S1/CKS/592257 Datum 10/11/2011 Huidige versie 1.1 Van toepassing vanaf Datum Publicatie Trefwoorden Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie, handelsdocument Opgesteld door Goedgekeurd door Keppens Christophe, Attaché Diricks Herman, Directeur-generaal controlebeleid 1. Doel Deze omzendbrief heeft tot doel de vormvereisten van het in Verordening (EG) nr. 1069/2009 bedoelde handelsdocument te verduidelijken. De andere vereisten wat identificatie en traceerbaarheid betreft, worden niet behandeld in dit document. 2. Toepassingsgebied Deze omzendbrief is van toepassing voor het transport van dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie binnen België en het intracommunautair vervoer van deze producten van en naar België. 3. Referenties 3.1. Wetgeving Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn

Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv