Views
5 years ago

Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv

Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv

Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor levensmiddelen Referentie PCCB/S3/CDP/930320 Datum 26/09/2012 Huidige versie 1.0 Van toepassing vanaf Datum van publicatie Trefwoorden Gezondheidsclaims Opgesteld door Goedgekeurd door De Praeter, Caroline, attaché Diricks, Herman, Directeur-generaal 1. Doel Deze omzendbrief heeft tot doel de operatoren in kennis te stellen van de nieuwe voorschriften betreffende het gebruik van gezondheidsclaims zoals opgenomen in Verordening (EU) Nr. 432/2012 van de Commissie van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan. 2. Toepassingsgebied Dit document is van toepassing op alle levensmiddelen waarvoor een gezondheidsclaim wordt gedaan die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaat. 3. Referenties Verordening (EG) Nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. Verordening (EU) Nr. 432/2012 van de Commissie van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan. 4. Definities en afkortingen • Gezondheidsclaim: een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid (Verordening (EG) Nr. 1924/2006, art 2, 5). • Gezondheidsclaims die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan: gezondheidsclaims die het volgende beschrijven of waarin naar het volgende wordt verwezen: a) de rol van een nutriënt of andere stof bij de groei en ontwikkeling en de functies van het lichaam, of b) psychologische functies of gedragsfuncties, of

en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief betreffende de aanwijzing van de bijzitters voor de ...
Omzendbrief aan de dames en heren - dierenartsen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - FAVV
BESLUIT VAN DE REGENT BETREFFENDE HET SCHURFT ... - Favv
Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de ... - Favv