Views
5 years ago

Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv

Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv

Omzendbrief van 03/07/2012 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de verplichte specifieke hygiënemaatregelen voor de productie van kiemgroenten Kenmerk PCCB/S1/DME/883675 Datum 03/07/2012 Huidige versie 1. Van toepassing vanaf Datum van publicatie Trefwoorden kiemgroenten, kiemen, hygiëne Opgesteld door Goedgekeurd door Michelante David, attaché Diricks Herman, directeur-generaal Inhoudsopgave 1 Doel ............................................................................................................................................................... 2 2 Toepassingsgebied ....................................................................................................................................... 2 3 Referenties .................................................................................................................................................... 2 3.1 Wetgeving ............................................................................................................................................. 2 3.2 Andere .................................................................................................................................................. 2 4 Definities en afkortingen ................................................................................................................................ 3 5 Verplichte specifieke hygiënemaatregelen voor de productie van kiemgroenten ......................................... 4 5.1 Aangifte van de productie van kiemgroenten ....................................................................................... 4 5.2 Goede hygiënepraktijken ...................................................................................................................... 4 5.2.1 Algemeen .......................................................................................................................................... 4 5.2.2 Infrastructuur ..................................................................................................................................... 4 5.2.3 Vervoer ............................................................................................................................................. 4 5.2.4 Uitrusting en materieel ...................................................................................................................... 4 5.2.5 Productie en behandeling ................................................................................................................. 4 5.2.6 Opleiding en hygiëne van het personeel .......................................................................................... 5 5.3 Invoer van zaden voor de productie van kiemgroenten ....................................................................... 5 5.4 Bemonstering en microbiologische analyses ....................................................................................... 5 5.4.1 Analyses van water dat bestemd is voor gebruik tijdens het productieproces van kiemgroenten ... 5 5.4.2 Analyses van consumptieklarekiemgroenten .................................................................................. 6 5.5 Traceerbaarheid ................................................................................................................................... 6 5.6 Meldingsplicht ....................................................................................................................................... 6 6 Bijlagen .......................................................................................................................................................... 7 6.1 Aangifte van de productie van kiemgroenten ....................................................................................... 7 6.2 Verordening 852/2004/EG .................................................................................................................... 7 7 Overzicht van de revisies .............................................................................................................................. 7

Businessplan 2012-2014 - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv
Omzendbrief aan de dames en heren - dierenartsen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Vergadering van 07/11/2012 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv