Views
5 years ago

PCCB/S1/LSW/575349 - Favv

PCCB/S1/LSW/575349 - Favv

PCCB/S1/LSW/575349 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen/teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten Referentie PCCB/S1/LSW/575349 Datum 11/04/2012 Huidige versie 2 Van toepassing Datum van vanaf publicatie Trefwoorden Meststoffen, bodemverbeterende middelen, dierlijke bijproducten Opgesteld door Goedgekeurd door Swillens, Liesbeth, attaché Diricks, Herman, directeur-generaal 1. Doel De wetgeving omtrent dierlijke bijproducten is bestemd voor een zeer brede doelgroep. Het doel van dit document is een verduidelijking te geven van de geldende wetgeving voor de meststoffen en bodemverbeterende middelen die dierlijke bijproducten bevatten. 2. Toepassingsgebied Productie en in de handel brengen van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten die dierlijke bijproducten bevatten, met inbegrip van de uitvoer naar derde landen en de intracommunautaire verzending en verwerving van deze producten alsook de intracommunautaire verwerving van verwerkte dierlijke bijproducten bestemd voor de vervaardiging van meststoffen en bodemverbeterende middelen.. 3. Referenties 3.1. Wetgeving Koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten (zoals gewijzigd) Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (zoals gewijzigd) Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 M:\PCCB\S0_STAFF\THEMA\CONTRIBUTE\documents pour INTERNET\Circulaire - Documents\Swillens\Engrais_amendements_sous_produit_animaux\2012- 04-11_version_2\2012_04_11_Omzendbrief_MeststoffenBmTDBP_V02_NL_02_04_2012.doc 1

Deel LNE-MI - Favv
Beknopte versie - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Prioriteiten - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Instructie intracommunautaire verzending of verwerving van ... - Favv
PCCB/S3/KBS/974089 - Favv
Bijlage 1 - Activiteiten die het voorwerp uitmaken van een ... - Favv