Views
5 years ago

Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv

Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv

Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... -

Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan Kenmerk PCCB/S3/EM/678219 Datum 04/07/2012 Huidige versie 10 Van toepassing vanaf Datum publicatie Trefwoorden Levensmiddelen, diervoeders, Japan, radioactieve besmetting Opgesteld door Goedgekeurd door Moons, Emmanuelle, attaché Diricks, Herman, Directeur-generaal 1. Doel Deze omzendbrief wil de operatoren in kennis stellen van de harmonisering op Europees niveau van de controles bij invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima. 2. Toepassingsgebied Levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan die Japan hebben verlaten na 28 maart 2011 en producten die werden geoogst en/of verwerkt na 11 maart 2011, met uitzondering van: a) sake van de GN-codes ex 2206 00 39 (mousserend), ex 2206 00 59 (niet mousserend, in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l) of ex 2206 00 89 (niet mousserend, in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l); b) whiskey van GN-code 2208 30; c) shochu van GN-code ex 2208 90 56, ex 2208 90 69, ex 2208 90 77 of ex 2208 90 78. 3. Referenties 3.1. Wetgeving Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 284/2012 van de Commissie van 29 maart 2012 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 961/2011 In bijlage II vindt men de maximale niveaus vanaf 1 april 2012 voor het totaal van cesium-134 en cesium-137 zoals vastgesteld in de Japanse wetgeving in levensmiddelen en diervoeders.

Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - FAVV
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van ... - Favv
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
De weg naar een feilloze FAVV-controle
Omzendbrief betreffende de aanwijzing van de bijzitters voor de ...
PCCB/S3/KBS/974089 - Favv
Omzendbrief aan de dames en heren - dierenartsen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
BESLUIT VAN DE REGENT BETREFFENDE HET SCHURFT ... - Favv