Views
5 years ago

Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv

Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv

Functievereisten Diploma

Functievereisten Diploma • Je hebt een diploma van hoger secundair onderwijs Algemene persoonlijke competenties • Informatie analyseren • Problemen oplossen • Servicegericht handelen • In team werken • Objectieven behalen • Communicatie Technische competenties • de standaard MS-officetoepassingen kennen Arbeidsvoorwaarden Je krijgt een contract aangeboden van bepaalde duur (één jaar - verlengbaar) in de graad van administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddenschaal CA1. Minimum aanvangswedde: 21.634,65 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). === Voordelen ====== • mogelijkheid tot het verwerven van een competentiepremie (via gecertificeerde opleidingen) • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) • gratis hospitalisatieverzekering • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart • mogelijkheid voor een fietsvergoeding • allerlei sociale voordelen • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen • glijdende werkuren in een 38-uren week • werken in een aangename omgeving. Plaats van tewerkstelling : • PCE West-Vlaanderen - Sector Distributie Koning Albert I laan 122, 8200 Brugge Bijkomende informatie Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen is een federaal of nationaal Agentschap en dus bevoegd voor heel het Belgisch grondgebied. Het Agentschap hangt af van één federale Minister, momenteel de Minister van Landbouw. De kerntaak van het Voedselagentschap is het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel teneinde de gezondheid van de consumenten te beschermen. Daarnaast is het Voedselagentschap ook bevoegd voor de bestrijding van ziekten bij dieren en planten en voor het welzijn van nutsdieren. Het

Voedselagentschap is bevoegd voor de volledige voedselketen : grondstoffen, dierenvoeders, zaaizaad, planten en dieren, voedingsbedrijven, winkels en restaurants… Om de verschillende opdrachten te realiseren, steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op 4 besturen: bestuur Controlebeleid, bestuur Controle, bestuur Algemene diensten en bestuur Laboratoria. Het bestuur Controle omvat het hoofdbestuur, de inspectiediensten alsook een nationale opsporingseenheid, belast met de preventie en de opsporing van bepaalde specifieke overtredingen. De PCE West-Vlaanderen maakt deel uit van de inspectiediensten van het bestuur controle. Ontdek het FAVV als werkgever op www.favv.be! Selectieproef De selectieproef wordt georganiseerd door het FAVV te Brugge op in de tweede helft van oktober 2011. === Mondelinge proef - ongeveer 45 minuten ====== Deze proef gaat de overeenstemming van je profiel met de functievereisten na, evenals je motivatie en je affiniteit met het werkterrein. Je bent geslaagd als je ten minste 12 punten op 20 behaalt. Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback vragen. Indien er veel kandidaten zijn voor deze functie kan de selectiecommissie beslissen een voorselectie te organiseren. Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. Interesse? Indien u interesse heeft in deze betrekking, stuur dan uw sollicitatiebrief met CV met duidelijke vermelding van de referte “Admin_WVL” in het onderwerp vóór 2 oktober 2011 per e-mail naar: jan.waelbers@favv.be. (indien u niet over email beschikt kan u ook per post solliciteren, adres: FAVV, 3 de verdieping – lokaal 307 – t.a.v. Jan Waelbers, Kruidtuinlaan 55 te 1000 Brussel)

van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
administratief medewerker - jobstudent (m/v) - Jobpunt Vlaanderen
jobstudent administratief ondersteuner (m/v) - Jobpunt Vlaanderen
Autocontrole - Favv
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Titel presentatie - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
stand van zaken - Favv
Administratief medewerker (m/v)
Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Vlaamse overheid Administratief medewerker GSB (M/V) - Jobpunt ...
Functieomschrijving Technisch assistent hydrograaf (niveau D) m/v ...
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (CRM) - POM West-Vlaanderen
Businessplan 2009-2011 - Favv
MEDISCH MILIEUDESKUNDIGE (M/V) - Jobpunt Vlaanderen
ASSISTENT (M/V) - DIENST ONTHAAL - Lokale Politie
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Vacature Administratief medewerker M/V - Bouw met Polen
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
Werking van het FAVV en de Provinciale Controle-Eenheden (PCE)
TAALADVISEUR (M/V) - Jobpunt Vlaanderen
VACATURETEKST Technisch assistent hydrograaf (niveau D) - m/v ...