Views
5 years ago

Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv

Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv

Profiel Technische

Profiel Technische competenties: • Je beschikt over kennis van Word en Excel Gedragsgerichte competenties: • Je structureert je eigen werk door het stellen van prioriteiten. • Je plant en beheert actief je eigen groei door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. • Je zet je ten volle in voor het werk door steeds het beste van jezelf te geven. • Je handelt integer en in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie. • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s. • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties. Procedure Deze selectie is een bijkomende proef. Enkel personen die geslaagd zijn voor het examen administratieve en technische medewerkers niveau D van de Vlaamse overheid kunnen deelnemen aan deze selectie(ANV100003). Indien er meer dan 7 kandidaten solliciteren voor de functie, wordt er een voorselectie georganiseerd. De voorselectie bestaat uit een computergestuurde test waarbij naar de kennis van Word en Excel wordt gepeild. Uit deze voorselectie worden de 7 beste kandidaten gerangschikt en uitgenodigd voor een selectiegesprek. Tijdens het selectiegesprek worden er de vereiste competenties gemeten. Werkgever Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten: • De controle, het onderzoek en de keuring van de voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen. • De controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, als ook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden. • Het verlenen van erkenningen en vergunningen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen. • De integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop. • De communicatie met de sectoren en met de consumenten. Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.

Meer informatie of solliciteren? Sollicteren doe je door een motivatiebrief en CV door te sturen naar jannah.dejonge@favv.be Jannah De Jonge Rekrutering en screening Personeel & Organisatie Food Safety Center - 3de verdieping - lokaal K03/11.02.10 Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel: 02/211.88.42 e-mail: jannah.dejonge@favv.be Solliciteren kan tot en met 20 juni 2013

van de inspecteur en controleur - Favv
Tankmelk, een bijkomende matrix voor de opsporing en ... - Favv
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Autocontrole - Favv
Titel presentatie - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
stand van zaken - Favv
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv