Views
4 years ago

Vergadering van 07/11/2012 - Favv

Vergadering van 07/11/2012 - Favv

Agenda / Ordre du jour

Agenda / Ordre du jour Bespreking / Discussion Beslissing / Décision kunnen uitgevoerd worden te vermelen in lastenboek II De voorstellen zullen op de volgende vergadering van de werkgroep AV DMO (januari 2013) besproken worden en daarna zal een rondschrijven verstuurd worden naar alle AV DMO’s om hun mening hierover te vragen. DMO: hoe is de verantwoordelijkheid van de DMO’s geregeld? JMD: in een organisatie als het FAVV is het FAVV verantwoordelijk voor de DMO’s op voorwaarde dat de DMO’s de procedures correct toepassen en alleen opdrachten uitvoeren die zij voor het FAVV gekregen hebben; een DMO mag geen taken uitvoeren waarvoor de operator verantwoordelijk is. DMO: is de AV verantwoordelijk voor de DMO JMD: iedere DMO is verantwoordelijk voor zijn werk en de werkverdeling moet afgesproken worden in samenspraak met de AV DMO:het succes of het falen van het FAVV in een slachthuis hangt af van de goede samenwerking tussen de AV en de DMO’s maar wordt ook bepaald door de inspecteur en de PCE JMD: een AV moet ook regelmatig samen overleggen met de inspecteur en de operator DMO : wie moet de administratie doen? EV: dat zal ook duidelijker moeten worden omschreven JMD: de AV moet de keuring organiseren en ervoor zorgen dat een andere DMO hem vervangt als hij er niet is DMO: waarom geen DMO keurder in de werkgroep JMD: verschillende dierenartsen van de werkgroep zijn vroeger DMO keurder geweest en zijn zeer goed op de hoogte EV: de voorstellen van de werkgroep worden in 2013 voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de syndicale dierenartsenverenigingen. 07-11-2012_Verslag-vergadering-FAVV-DMO 4/9 Uitvoering / Délai

Agenda / Ordre du jour 4. ISO 17020 in de grensinspectieposten Bespreking / Discussion Beslissing / Décision EM geeft uitleg over de stand van zaken ISO 17020 in de . grensinspectieposten en de extensie voor GIP-DMO’s: 1. de wijzigingen zijn vastgelegd in een “verklaring bij aanstelling van de DMO” deze verklaring moet getekend worden in december 2012 bij het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst 2013. De verklaring bevat een algemeen gedeelte dat voor alle DMO’s geldt en een specifiek gedeelte dat enkel geldt voor GIP-DMO’s. Het is nog niet duidelijk waar het item betreffende de burgelijke aansprakelijkelijkheidverzekering moet geplaatst worden. 2. de GIP DMO’s zullen een opleiding krijgen naar competentieverklaring toe 3. er zijn 5 competentiedomeinen bij invoercontrole: levende dieren, dierlijke producten, plantaardige producten, diervoeders en andere producten. 4. De GIP DMO’s zullen begeleid worden zoals de ambtenaren: 2X per jaar en met dezelfde begeleidingsfiche DMO: wat moet door de polis “burgerlijke aansprakelijkheid “gedekt zijn? JMD: jullie moeten dat bespreken met de verzekering en wij zullen aanwezig zijn als we uitgenodigd worden JMD: ik wil nogmaals benadrukken dat het FAVV borg staat voor de DMO’s als zij de procedures respecteren: hij heeft deze verzekering nodig voor het geval dat hij fouten maakt als hij de procedures niet zou volgen DMO: worden de GIP-DMO’s extra vergoed? JMD: wij betalen alle opleidingen in verband met ISO 17020 maar voor hun controletaken in de GIP zullen ze geen supplement krijgen nadat ze de opleiding gevolgd hebben EM: in 2012 werden de inspectieposten bezocht door de kwaliteitsdienst van DG Controle. Er werd vastgesteld dat er grote verschillen bestaan tussen de inspectieposten omdat er duidelijke De dierenartsenverenigingen moeten overleggen met de verzekeringen om te weten wat deze verzekering moet dekken. 07-11-2012_Verslag-vergadering-FAVV-DMO 5/9 Uitvoering / Délai vòòr 01/12/2012

Businessplan 2012-2014 - Favv
Vergadering van 07/05/2013 - Favv
Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
03.05.1999 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
Bericht van 06/08/2012 - Favv
Advies 25-2012 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag vergadering VSB Synchroon Zwemmen Datum: 07/10/2012 ...
VERSLAG VERGADERING 21/11/2012 - de Campfooters
Notulen MR vergadering op 11 juni 2012 - De Marliaantjes
Notulen vergadering oudervereniging woensdag 11 januari 2012 ...
Verslag vergadering d.d. 26-11-2012.pdf - Fabritiusschool
Verslag vergadering 11 oktober 2011 - Oudercomité
Verslag Algemene Vergadering 11 februari 2012 - Jeugdraad Kuurne
Notulen MR vergadering 11 september 2012 - OBS de Boomgaard
Nieuwsbrief 11 van 07 november 2012 Klik hier
Montessoriconferentie Kralingen 07-11-2012 - Uitgeverij De Arend
07-11-2012 - Gemeente Ouder-Amstel