Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

98 12.000.000 10.000.000

98 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Rund Kalf Varken Paardachtigen Schapen en geiten 2007 493.222 306.315 11.536.172 8.939 137.491 2008 522.557 301.102 11.588.072 9.253 139.555 2009 480.068 319.188 11.677.883 8.910 141.214 Evolutie van het aantal geslachte dieren Er werden in 2009 eveneens 291.840.863 stuks pluimvee en 3.117.071 konijnen geslacht. Particuliere slachtingen – slachten van dieren waarvan het vlees uitsluitend bestemd is voor de eigenaar en zijn gezin – kunnen eveneens in het slachthuis worden verricht. Gezonde dieren die een ongeval gehad hebben en daardoor om welzijnsredenen niet levend naar het slachthuis kunnen worden vervoerd, mogen buiten het slachthuis worden geslacht (noodslachtingen), met uitzondering van varkens. Varkens, schapen en geiten mogen door een particulier thuis worden geslacht (het vlees is uitsluitend bestemd voor het gezin) behalve indien het om een rituele slachting gaat. Omwille van het groot aantal slachtingen bij gelegenheid van het Off erfeest, zijn particuliere slachtingen buiten het slachthuis mogelijk in daartoe door het FAVV tijdelijk erkende slachtplaatsen. De thuisslachting van runderen is niet toegelaten. Rund Kalf Varken Paardachtigen Schapen en Geiten Particuliere slachtingen 11.720 135 414 24 1.982 Noodslachtingen 2.057 43 0 2 2

1.4.1 Inspecties in de slachthuizen Naast de permanente aanwezigheid van dierenartsen met opdracht, worden de inspecties eveneens uitgevoerd door dierenartsen van het Agentschap. In 2009 hebben de FAVV-medewerkers 853 missies uitgevoerd in 138 slachthuizen voor alle diersoorten; er werden 53 waarschuwingen en 6 PV’s opgesteld. Zij hebben bovendien meer specifi eke controles uitgevoerd: • • • 399 missies in 81 slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren; hiervoor werden 59 waarschuwingen en 10 PV’s opgesteld 274 missies in 98 slachthuizen om de naleving te controleren van de hygiënevereisten m.b.t. de werkwijze; in functie van een al dan niet gevalideerd autocontrolesysteem werden er elk jaar 2 tot 4 bezoeken in elk slachthuis afgelegd. De slachthuisexploitanten moeten monsters nemen, analyses uitvoeren en de microbiologische criteria vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2073/2005 naleven. Ingeval van overschrijding moeten corrigerende maatregelen worden genomen om de slachthygiëne te verbeteren. De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 23 waarschuwingen en 2 PV’s 195 missies in 63 pluimvee- en konijnenslachthuizen; er werden 33 waarschuwingen en 9 PV’s opgesteld en een slachthuis werd tijdelijk gesloten. Het percentage ongunstige inspecties verminderde met bijna 10 % (28,3 % in 2008). Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Autocontrolesysteem Alle diersoorten 407 67,6% 23,1% 9,3% Meldingsplicht Alle diersoorten 412 95,1% 4,6% 0,2% Traceerbaarheid (identifi catie en registratie inbegrepen) Alle diersoorten 433 83,8% 15,5% 0,7% Transport Alle diersoorten 359 92,8% 4,5% 2,8% Hygiëne bij het slachten Alle diersoorten 274 66,8% 23,0% 10,2% Afvalbeheer Als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren 248 63,3% 32,7% 4,0% Infrastructuur, inrichting en hygiëne Als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren 270 11,1% 62,2% 26,7% Infrastructuur, inrichting en hygiëne Pluimvee en konijnen 198 18,2% 63,1% 18,7% Inspecties en ziektes 99

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv