Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

102 De

102 De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot een waarschuwing in 16 % van de dossiers, een PV in 11 % en 12 % van de dossiers werden verder opgevolgd. Tijdens het Off erfeest: • • werden 79 slachtplaatsen tijdelijk erkend; 25.369 schapen en 7 geiten werden er geslacht 36 erkende slachthuizen hebben ook aan het Off erfeest deelgenomen; er werden 15.474 schapen, 7 geiten en 3.632 runderen geslacht. De belangrijkste niet-conformiteiten waren: • • • • Onvoldoende capaciteit van de tijdelijk erkende lokalen t.o.v. het aantal schapen Het gebrek aan professionalisme van sommige erkende rituele slachters (techniek voor het kelen van de dieren) of sommige rituele slachters waren niet erkend Sommige gemeenten lieten rituele slachtingen thuis toe Sluikslachtingen (geschat op 146 gevallen). 1.5 Verwerking van levensmiddelen In 2009 werden in totaal 3.362 missies uitgevoerd bij 2.777 operatoren in de industriële verwerkingsbedrijven van levensmiddelen van plantaardige oorsprong, vlees, visserijproducten, melkproducten en eiproducten. Inspecties in de sector verwerking van levensmiddelen Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Autocontrole 2.622 57,9 % 28,1 % 14,0 % Infrastructuur, uitrusting en hygiëne 5.397 51,2 % 39,2 % 9,6 % Meldingsplicht 2.458 88,6 % 9,3 % 2,0 % Traceerbaarheid 2.357 70,3 % 26,6 % 3,1 % Verpakking en etikettering 2.382 71,1 % 24,2 % 4,7 % Vervoer 1.543 88,9 % 7,1 % 4,0 % Afvalbeheer 1.525 85,6 % 12,1 % 2,2 % Hierbij werden 476 waarschuwingen en 68 PV’s gegeven. Daarnaast werden 27 defi nitieve beslagen en 1 tijdelijke sluiting opgelegd en werd in 14 gevallen de procedure voorschorsing intrekking van de erkenning opgestart. Hoeveelheden in beslag genomen producten: • • • • • • 275 kg ijs en desserts 109 kg pluimveeproducten 1.842 kg producten van rund en kalf 48 kg schaaldieren 464 kg producten van varken 3.746 kg andere producten.

De resultaten van de inspecties in de transformatie worden in detail weergegeven in de hoofdstukken gewijd aan vleesproducten, visserijproducten, melkproducten, eiproducten en plantaardige producten. 1.5.1 Vlees en vleesproducten Tijdens 1.381 missies uitgevoerd bij 1.109 operatoren uit de vleessector werden infrastructuur, inrichting, hygiëne, traceerbaarheid en vervoer gecontroleerd. Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Infrastructuur, inrichting en hygiëne 3.386 58,2 % 33,8 % 8,0 % Traceerbaarheid 1.414 69,7 % 27,9 % 2,4 % Vervoer 1.223 89,9 % 5,9 % 4,3 % Hierbij werden 164 waarschuwingen, 29 PV’s gegeven naast 13 defi nitieve inbeslagnames (109 kg pluimveevlees, 1.842 rund- en kalfvlees, 464 kg varkensvlees en 3.316 kg andere levensmiddelen) en in 8 gevallen werd de procedure voor schorsing of intrekking van de erkenning opgestart. Uitsnijderijen Net zoals voor de slachthuizen is het aantal uitsnijderijen erkend voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, gestegen terwijl het aantal inrichtingen met geringe capaciteit gedaald is. Deze evolutie geeft aan dat tal van inrichtingen voldoen aan de Europese vereisten. Aantal uitsnijderijen op 31/12/2008 en 31/12/2009 Uitsnijderijen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren Uitsnijderijen voor pluimvee, lagomorfen en wild De volgende missies werden door de agenten van het FAVV uitgevoerd in de uitsnijderijen: • • • • 463 missies in 414 uitsnijderijen van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren 166 missies in 154 uitsnijderijen van vlees van pluimvee en lagomorfen 19 missies in 18 uitsnijderijen van gekweekt wild 31 missies in 29 uitsnijderijen van vrij wild. Erkend EG Geringe capaciteit 2008 454 16 2009 487 3 2008 110 2009 122 Inspecties en ziektes 103

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
Foodweb - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Volledige versie - FAVV
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv