Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

106 Aanvoer (kg) Vismijn

106 Aanvoer (kg) Vismijn Nieuwpoort 400.653 Vismijn Oostende 6.935.401 Vismijn Zeebrugge 8.566.795 Totaal 15.902.849 Verwerking van visserijproducten Tijdens 497 missies uitgevoerd bij 428 visverwerkende bedrijven werden infrastructuur, inrichting, hygiëne, traceerbaarheid en vervoer gecontroleerd. Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Infrastructuur, inrichting en hygiëne 834 62,6 % 33,9 % 3,5 % Traceerbaarheid (identifi catie en registratie inbegrepen) 318 70,1 % 28,3 % 1,6 % Vervoer 320 85,0 % 11,9 % 3,1 % Hierbij werden 40 waarschuwingen en 4 PV’s gegeven. Daarnaast werden ook 2 defi nitieve inbeslagnames (48 kg schaaldieren) uitgevoerd. 1.5.3 Melk en melkproducten Melkproductiebedrijven In 2009 werden 1389 missies uitgevoerd bij 1335 melkproducenten voor de controle op infrastructuur, inrichting en hygiëne. Regelmatige controles op het aantal kiemen, het celgetal en de aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen worden georganiseerd door de melksector zelf (autocontrole). Bij ongunstige resultaten wordt aan de producent een leveringsverbod opgelegd. Dit wordt opgeheven van zodra de resultaten opnieuw gunstig zijn. In 2009 werden 227 controles op de naleving van het leveringsverbod voor melk uitgevoerd bij 220 operatoren. Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.389 79,2 % 19,1 % 1,7 % Naleving leveringsverbod 228 96,5 % 3,5 % 0 % Er werden 3 waarschuwingen en 1 PV opgesteld.

Producenten van zuivelproducten op de hoeve Er werden 432 missies bij 396 operatoren uitgevoerd in 2009 bij producenten van zuivelproducten op de hoeve kaas, yoghurt, ijs, boter, …). Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Infrastructuur, inrichting en hygiëne 577 58,2 % 35,0 % 6,8 % Autocontrolesysteem 351 76,9 % 16,2 % 6,8 % Meldingsplicht 204 94,6 % 4,9 % 0,5 % Traceerbaarheid (identifi catie en registratie inbegrepen) 112 86,6 % 12,5 % 0,9 % Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 116 64,7 % 26,7 % 8,6 % Er werden 2 PV’s en 61 waarschuwingen opgesteld. In 1 bedrijf werd de procedure tot opschorting van de erkenning ingeleid. Industriële melkinrichtingen In 2009 werden 281 missies uitgevoerd in 230 melkinrichtingen. Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Infrastructuur, inrichting en hygiëne 212 24,1 % 64,6 % 11,3 % Traceerbaarheid (identifi catie en registratie inbegrepen) 146 82,2 % 15,8 % 2,1 % Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 160 62,5 % 30,6 % 6,9 % Er werden 40 waarschuwingen gegeven en er werden 275 kg zuivelproducten in beslag genomen. Inspecties en ziektes 107

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Foodweb - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Volledige versie - FAVV