Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

112 Inspecties in groot-

112 Inspecties in groot- en detailhandel Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Detailhandel Infrastructuur, inrichting en hygiëne 7.085 17,4 % 40,4 % 42,2 % Autocontrolesysteem 3.039 52,2 % 7,5 % 40,3 % Meldingsplicht 3.247 73,5 % 22,3 % 4,3 % Traceerbaarheid 2.686 76,1 % 14,2 % 9,6 % Traceerbaarheid rundvlees in vleeswinkels Groothandel 2.335 57,3 % 11,9 % 30,9 % Infrastructuur, inrichting en hygiëne 176 21,0 % 43,2 % 35,8 % Autocontrolesysteem 76 31,6 % 23,7 % 44,7 % Meldingsplicht 88 44,3 % 40,9 % 14,8 % Traceerbaarheid 123 48,0 % 38,2 % 13,8 % De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 2.575 waarschuwingen, 71 acties t.o.v. een andere operator, 477 PV’s, 31 tijdelijke sluitingen en 32 defi nitieve inbeslagnemingen (in de groothandel: 5.040 eieren en eiproducten, 4.807 kg vlees van pluimvee - in de kleinhandel: 1.426 kg melk en zuivelproducten en 675 kg kant-en-klaargerechten). 1.6.1 Aangekondigde controleacties Het Agentschap is voortdurend op zoek naar een redelijke en toenemende verbetering van de hygiëne in restaurants en kleinhandel. Eerst en vooral worden de economische actoren door dit beleid gesensibiliseerd die niet altijd goed op de hoogte zijn van de risico’s en de goede praktijken. In deze context heeft het FAVV sedert 2009 gerichte controles in bepaalde steden uitgevoerd die vooraf werden aangekondigd en waarbij voorafgaand infosessies werden georganiseerd. In 2009 heeft het FAVV een campagne georganiseerd m.b.t. aangekondigde controles in de sectoren die direct contact hebben met de consumenten (horeca, slagerijen, kleine kruidenierszaken, supermarkten, gemeenschapskeukens) en dit in Geraardsbergen, Waver, Sint-Joost, Ath en Bilzen. Voorafgaande infosessies waarop alle operatoren werden uitgenodigd werden door het FAVV in overleg met de gemeentelijke overheid georganiseerd. Tijdens de campagne werden systematisch alle operatoren gecontroleerd. Deze campagne kwam ruim aan bod in de media en de voedselveiligheid kreeg de nodige publieke aandacht. Bij deze acties werden 1.571 inrichtingen gecontroleerd en 74 % van de controles hadden een gunstig resultaat. Ondanks het feit dat de actie was aangekondigd, moesten toch 4 inrichtingen onmiddellijk worden gesloten. Daarnaast werden 415 waarschuwingen en 58 PV’s opgesteld. De inbreuken gingen vooral over het autocontrolesysteem en de hygiëneregels. Het aantal gecontroleerde operatoren bij deze acties mag nooit meer bedragen dan 5 % van het totaal aantal controles in de distributiesector, gelet op de algemene Europese regel dat de inspecties onaangekondigd moeten gebeuren.

Globaal genomen zijn de resultaten van de inspecties in de horeca, de gemeenschapskeukens, groot- en kleinhandel in 2009 vergelijkbaar met deze van de aangekondigde controleacties en van 2008. In de horecasector hebben slechts 31 % van de inspecties van autocontrolesystemen een gunstig resultaat (d.w.z. gunstig en gunstig met opmerkingen) tegenover 92 % m.b.t. de controles op het rookverbod en 87 % m.b.t. de traceerbaarheid (in 2008 respectievelijk 27 %, 90 % en 80 %). In de gemeenschapskeukens had slechts 55 % van de controles op de autocontrolesystemen een gunstig resultaat en bij de groot- en kleinhandel was dit 60 %. Inspecties Gunstig tijdens Over het tijdens de de Over het algemeen aangekondigde aangekondigde algemeen gunstig in 2008 controleacties controleacties gunstig in 2009 (2009) (2009)) Infrastructuur, inrichting en hygiëne 56 % 1.124 62 % 58 % Meldingsplicht 93 % 553 96 % 95 % Traceerbaarheid 84 % 540 88 % 88 % Autocontrolesysteem 47 % 500 37 % 43 % Rookverbod 90 % 536 91 % 93 % Inspecties en ziektes 113

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv