Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

114 1.6.2 Verpakking en

114 1.6.2 Verpakking en etikettering van diverse producten In 2009 werden volgende inspecties van de verpakking en etikettering uitgevoerd in de distributie (groothandel en kleinhandel): • • • 2.492 missies werden uitgevoerd bij 2.321 operatoren voor voedingsmiddelen en voedingssupplementen (de controles van de handelsnormen en etikettering bij de groothandel van eieren worden elders besproken) 1.046 missies werden uitgevoerd bij 1.032 operatoren betreff ende materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (alleen voor de verpakkingscontrole) 186 missies werden uitgevoerd bij 185 operatoren voor houtskool (voor grill en barbecue). Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Voedingsmiddelen en voedingssupplementen 2.920 71,0 % 12 % 17,1 % Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen 1.069 76,5 % 19,7 % 3,7 % Houtskool 188 96,3 % 3,2 % 0,5 % De niet-conformiteiten hebben geleid tot 515 waarschuwingen, 85 acties genomen t.o.v. andere operatoren, 131 PV’s, 47 inbeslagnemingen, 2 tijdelijke sluitingen en 1 procedure tot schorsing of intrekking van de erkenning. 1.6.3 Vervoer van levensmiddelen Tijdens 396 missies bij 340 vervoerders van levensmiddelen werden controles uitgevoerd waarbij de infrastructuur, inrichting en hygiëne, autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid werden geïnspecteerd. Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Infrastructuur, inrichting en hygiëne 405 77,0 % 10,6 % 12,3 % De niet-conformiteiten hebben geleid tot 28 waarschuwingen, 2 acties ondernomen t.o.v. andere operatoren, 14 PV’s en 9 defi nitieve inbeslagnames (4.807 kg vlees van pluimvee en 3.379 kg graangewassen en bakkerijproducten).

1.7 Dierlijke bijproducten Dierlijke bijproducten zijn producten afkomstig van dieren (delen van dieren, verouderde levensmiddelen, …) die niet of niet meer als levensmiddelen gebruikt worden. De implementatie van en de controle op de toepassing van de geharmoniseerde Europese wetgeving over dierlijke bijproducten is de voorbij jaren sterk geïntensiveerd. Dierlijke bijproducten kunnen al naar het geval verwijderd worden als afval, hergebruikt worden als voeder, in technische producten, in meststoff en, enz., … In België zijn 2 federale en 6 gewestelijke overheden betrokken bij de implementatie van de Europese Verordening nr 1774/2002 en het toezicht op de naleving. Voor harmonisatie en overleg tussen deze overheden werd een Commissie Dierlijke Bijproducten opgericht. Het FAVV is voorzitter van deze Commissie. Het FAVV is bevoegd voor dierlijke bijproducten bestemd voor de diervoeding en de oleochemie. Daarnaast controleert het FAVV in belangrijke mate de producenten van dierlijke bijproducten. De Commissie Dierlijke Bijproducten – met alle betrokken overheden - kwam in 2009, 5 maal samen. Onder auspiciën van deze commissie wordt er een overlegplatform met de betrokken sectoren georganiseerd. Dit overleg vond 2 keer plaats in 2009. De belangrijkste nieuwigheden in 2009 waren: • • • De publicatie van de nieuwe Europese Verordening nr 1069/2009 over dierlijke bijproducten die op 4 maart 2011 van toepassing zal worden Het sluiten van een bilateraal akkoord met Nederland over het transport van verwerkte melkproducten en wei voor het vervoederen van vee. De detectie van de marker GTH (glycerol triheptanoaat) die in dierenmelen en dierlijke vetten die niet meer voor dierenvoeding gebruikt mogen worden, aanwezig moet zijn. In 2009 werden 4.130 missies uitgevoerd bij 3.682 operatoren, wat een stijging met 32 % vormt voor het aantal missies ten opzichte van 2008. Deze stijging is te verklaren door een toename van het aantal inspecties bij slagerijen en slachthuizen van pluimvee en lagomorfen, alsook door het invoeren van inspecties in de sector meststoff en. Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Beheer van afval 4.408 76,7 % 15,8 % 7,5 % Inspecties en ziektes 115

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv