Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

120 2.1.5 Virussen en

120 2.1.5 Virussen en viroïden Virussen, viroïden Monsters Conform Apple proliferation mycoplasma 3 33,3 % Pepino mosaic virus 35 97,1 % Plum pox virus 29 75,9 % Potato spindle tuber viroid (pospiviroïde) 143 99,3 % Andere pospiviroïdes 8 75,0 % Tomato spotted wilt virus 14 100 % Andere virussen & viroïden 16 100 % De 2 positieve monsters voor Apple proliferation mycoplasma waren afkomstig van hetzelfde perceel. De besmette planten en de omringende planten werden vernietigd door verbranding. Potato Spindle Tuber Viroid (PSTV) Potato Spindle Tuber Viroid (aardappelspindleknolviroïde) is een viroïde dat grote schade kan aanrichten in de teelt van aardappelen en tomaten maar ook latent aanwezig kan zijn op tal van andere planten van de familie der nachtschadeachtigen, vooral sierplanten. De noodmaatregelen die sinds 2007 van kracht zijn, blijken goede resultaten op te leveren. In 2009 werd dit schadelijk organisme niet meer aangetroff en op de Belgische bedrijven. Tijdens de monitoring werden wel een aantal andere, aan Potato Spindle Tuber Viroid nauw verwante viroïden aangetroff en. Uit voorzorg, en in overleg, met de EC worden de besmette planten vernietigd. 2.1.6 Andere schadelijke organismen Andere zorgwekkende quarantaineorganismen, waarvan geen spoor werd aangetroff en tijdens de controles (inspecties en monsternemingen), uitgevoerd in het kader van het algemeen toezicht op het grondgebied, zijn: de Aziatische boktor, de dennennematode en de vector ervan, harskanker bij den, kastanjegalwesp, bacteriekanker bij tomaten (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) en « phytophthora kernoviae »-schimmel op rhododendrons en andere gevoelige planten.

2.2 Dierziektes 2.2.1 Nieuw gezondheidsbeleid In België wordt de bestrijding van dierziektes reeds verscheidene tientallen jaren georganiseerd. Deze steunt voor het merendeel van de ziektes op offi ciële bestrijdingsprogramma op basis van verplichte melding. Het Belgisch diergeneeskundig beleid is van verschillende factoren afhankelijk die elkaar beïnvloeden: • • • • de status voor ons land “offi cieel vrij van bepaalde ziektes” (bvb. brucellose en tuberculose sinds 2003, leucose sinds 1999) de handelsbetrekkingen met bepaalde landen die niet over de status offi cieel vrij van bepaalde ziektes beschikken; waakzaamheid blijft geboden op gezondheidsvlak met betrekking tot de aan- en afvoer van dieren afkomstig uit deze landen de naleving van de toepassing van de normen van de Werelddierengezondheidsorganisatie (OIE) mogelijke opkomst van nieuwe ziektes. Het FAVV delegeert een belangrijk deel van het gezondheidstoezicht aan haar partners (DGZ en ARSIA) en besteedt hieraan jaarlijks meer dan 7 miljoen €. Teneinde de diergeneeskundige veiligheid van onze veestapel te kunnen garanderen op nationaal en internationaal vlak en het beleid hieromtrent te herzien, heeft de gedelegeerd bestuurder van het FAVV in 2009, 2 rondetafelgesprekken georganiseerd samen met de verschillende actoren van de diergeneeskundige controle in België (DGZ, ARSIA, CODA, de landbouwfederaties). Daar werd nagedacht over de toekomst van ons programma inzake het diergeneeskundig toezicht. Er werd een studie uitgevoerd om de afwezigheid van ziektes en een snelle opsporing van een eventuele (her)insleep van deze ziektes in onze veestapel verder te kunnen garanderen. Er werden verschillende parcours in overweging genomen: • • • • • • analyses van runderen afkomstig uit lidstaten die niet offi cieel vrij zijn van ziektes bij de aanvoer ervan en tijdens de volgende wintercampagne een wintercampagne waarbij steekproefsgewijs bloedanalyses worden genomen van dieren om de seroprevalentie van ziektes op te sporen en te evalueren een betere opvolging van de abortussen van kleine herkauwers en runderen, samen met een epidemiologisch onderzoek en onderzoek van de analyses aanleggen van een serotheek (serummonsters van de wintercampagne) om een retroactieve analyse mogelijk te maken analyse en opvolging van de nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de nieuwe dierziektes of opnieuw opduikende dierziektes (bvb. BVD, IBR, Q-koorts, blauwtong, West Nile Virus) het administratief beheer m.b.t. de diergeneeskundige opvolging en een wetenschappelijke ondersteuning van de actoren op het terrein. Deze nieuwe aanpak van de diergeneeskundige strategie laat ons toe om terzelfdertijd de status als “land vrij van ziektes” te behouden en het toepassingsgebied van het diergeneeskundig beleid uit te breiden. Inspecties en ziektes 121

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv