Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

122 2.2.2 Ziektes

122 2.2.2 Ziektes waarvan België offi cieel vrij is België is offi cieel vrij van: - runderleucose sinds 1 juli 1999 - runderbrucellose sinds 25 juni 2003 - rundertuberculose sinds 25 juni 2003. Het behoud van de offi cieel-vrije status gedurende 5 opeenvolgende jaren liet toe het bewakingsprogramma voor brucellose en leucose verder drastisch af te bouwen. In 2009 werd geen enkele haard van brucellose noch van runderleucose vastgesteld. Toch komt tuberculose nog sporadisch voor. De status ‘offi cieel vrij van de ziekte’ betekent dat in maximum 0,1 % van alle beslagen één of meerdere runderen door tuberculose zijn aangetast. Er werden in 2009 twee haarden van tuberculose ontdekt en er werd een opruimingsplan opgestart: in één geval werden alle runderen van het bedrijf geslacht (de exploitant kan hierdoor achteraf de status “vrij van” terug krijgen) in het andere geval werden alle besmette dieren geslacht (het beslag werd dan geblokkeerd tot alle testen op de overige runderen negatief waren). In 2009 werden door het FAVV 1.818 controles op de uitvoering van de tuberculinatie gerealiseerd. Deze hadden betrekking op de bewaring, het gebruik van de tuberculine, uitvoering van de tuberculine-injectie, het afl ezen en interpretatie van de huidreactie. Bij een tuberculinatie wordt een dosis tuberculine (Mycobacterium-antigeen, deeltjes van de bacterie) in de huid van een dier aangebracht om na te gaan of het met rundertuberculose is besmet. Dieren die vooraf besmet zijn met tuberculose, kunnen reageren met een verdikking van de huidlaag op de plaats van de injectie. 5,1 % van de controles waren ongunstig. Dit gaf aanleiding tot 89 waarschuwingen, 12 PV’s, 2 acties t.o.v. andere operatoren en 4 defi nitieve inbeslagnames. 2.2.3 Ziekte van Aujeszky De ziekte van Aujeszky is een virale ziekte waarbij hoofdzakelijk varkens getroff en worden; de ziekte is niet op de mens overdraagbaar. De bestrijding van de ziekte van Aujeszky werd in 1993 opgestart. De bestrijding was gebaseerd op een verplichte vaccinatie met een merkervaccin en het selectief slachten van besmette varkens. De varkensbeslagen worden op regelmatige basis getest om na te gaan of er besmette dieren aanwezig zijn. In 2009 werd de ziekte van Aujeszky alleen nog bij in gevangenschap gehouden everzwijnen vastgesteld. Vanaf 1 januari 2009 is de vaccinatieverplichting opgeheven met het oog op het bekomen van de Europese offi cieel vrije status voor de ziekte van Aujeszky. Alle varkensbeslagen hebben de status vrij van de ziekte van Aujeszky bekomen.

2.2.4 Trichinose Evaluatie van het risico op Trichinella in België Trichinellose is een zoönose veroorzaakt door een parasiet die wilde of als huisdier gehouden zoogdieren infecteert. Enkel de mens ontwikkelt klinische symptomen. De voornaamste infectiebron voor de mens is de consumptie van vlees of producten met rauw of onvoldoende gekookt vlees van besmette varkens, paarden of everzwijn. In België wordt geschat dat Trichinella voorkomt bij 0,0025 % van de wilde everzwijnen, 0,2 % van de vossen en niet bij als huisdier gehouden varkens, paarden en andere wilde dieren en huisdieren (honden, katten, dassen, valken, …). Het laatste geval van trichinellose bij de mens na het consumeren van vlees dateert van 1978. De Europese reglementering legt een onderzoek naar Trichinella op bij alle vleesvarkens bestemd voor de intracommunautaire markt of voor de export. België wenst offi cieel erkend te worden als gebied met een te verwaarlozen risico en wil een lichter toezichtsprogramma bekomen. Een dossier hieromtrent werd ingediend bij de Europese Commissie in maart 2010. De kans dat de als landbouwhuisdier gehouden varkens in België vrij zijn van Trichinella is momenteel hoger dan 97,5 %, volgens het Wetenschappelijk comité. Het risiconiveau in België voor Trichinella kan dus als verwaarloosbaar worden beschouwd. Er wordt aanbevolen verder systematisch tests uit te voeren op paarden, varkens voor de fok, varkens die buiten kunnen lopen, everzwijnen bestemd voor menselijke consumptie, evenals bij wilde dieren (voornamelijk vossen en ratten). Het comité herinnert eveneens aan het belang van het verbod om varkens met keukenafval te voederen en om knaagdieren en andere dieren in de bedrijven te vermijden. In 2009 werden noch bij varkenskarkassen noch bij éénhoevigen en everzwijnen trichinen aangetroff en. Sinds gestart werd met deze onderzoeken (in 1978 bij varkens en in 1993 bij éénhoevigen) werden er nog geen gevallen van trichinose aangetroff en bij deze diersoorten. 2.2.5 OSE Overdraagbare spongiforme encefalopathieën of OSE (Engels: TSE) zijn ziekten die de hersenen en het zenuwstelsel van dieren progressief aantasten. Er wordt aangenomen dat deze ziekten worden veroorzaakt door bepaalde infectieuze eiwitten, prionen genoemd. De bekendste OSE is BSE (boviene spongiforme encefalopathie), beter gekend als de gekkekoeienziekte. Onderzoek ondersteunt zeer duidelijk de hypothese dat oorspronkelijk is de jaren ’80 in het Verenigd Koninkrijk de recyclage van eiwitten van herkauwers in dierenvoeders voor herkauwers die onvoldoende thermisch werden behandeld, de voornaamste bron van deze epidemie vormt. Schapen, geiten en hertachtigen kunnen eveneens worden getroff en door OSE’s. Inspecties en ziektes 123

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv