Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

130 2.2.9 Botulisme

130 2.2.9 Botulisme Botulisme wordt veroorzaakt door de spoorvormende bacterie Clostridium botulinum. Deze bacterie is vaak aanwezig en kan – in bepaalde omstandigheden – toxines voortbrengen die tot verlamming of zelfs de dood kunnen leiden bij verschillende diersoorten. De inname van bepaalde toxines kan eveneens ernstige gevolgen hebben voor de mens. Een groot aantal gevallen van botulisme werd vastgesteld bij melkvee in 2009; dit leidde tot het verlies van meer dan 200 runderen en de vernietiging van meer dan 100.000 kg melk of melkproducten. De bronnen van deze toxines zijn vaak verrotte karkassen van pluimvee of kleine dieren, die een weide, de watervoorraad of kuilvoer besmetten. Er zijn twee vaccins beschikbaar voor runderen. Om, wanneer botulisme wordt vermoed of bevestigd in melkvee, intoxicatie te vermijden bij de mens, wordt de melk die werd geproduceerd tijdens de risicoperiode vernietigd en wordt de veehouder vergoed. Deze maatregelen zijn gebaseerd op het advies – daterend van 2006 – van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV. 2.2.10 Cysticercose Cysticercen zijn larvale tussenstadia van lintwormen die bij consumptie door de mens kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van een volwassen lintworm. Bij een gelokaliseerde infestatie met cysticercen wordt een koudebehandeling toegepast: het vlees wordt ten minste 10 dagen aan –18°C bewaard, waarna het geschikt is voor humane consumptie. Bij een veralgemeende infestatie met cysticercen worden de karkassen volledig afgekeurd. Aantal cysticercosegevallen bij runderen in 2009: 1.811 gelokaliseerde cysticercose & 9 veralgemeende Cysticercose. 2.2.11 Ziekten bij dieren van aquacultuur In 2009 werden 71 aquacultuurbedrijven met zalmachtigen en snoeken geregistreerd. Tweemaal per jaar wordt de aanwezigheid van het virus van infectueuze hematopoïetische necrose (NHI) en hemorragische septicemie (SHV) onderzocht in deze bedrijven. In 2009 werd geen enkele ziektehaard opgemerkt bij deze bedrijven, maar de aanwezigheid van SHV werd aangetoond in een recreatievisserij. Deze ziekte moet verplicht worden aangegeven, en er werden maatregelen toegepast om de verspreiding van het virus tegen te gaan: slachten van de vissen, legen van de vijver en de kweekvijver en ontsmetting. Er werd een onderzoek uitgevoerd in het aquacultuurbedrijf waar de forellen vandaan kwamen; de aanwezigheid van de ziekte werd niet aangetoond. De besmetting kan zijn gebeurd door gebruik van besmet vissersmateriaal. 2.2.12 Bijenziekten In België zijn er 6 aangifteplichtige bijenziekten: Amerikaans vuilbroed (veroorzaakt door de bacterie Paenibacillus larvae larvae), Europees vuilbroed (veroorzaakt door de bacterie Melissococcus plutonius), Varroase (veroorzaakt door de mijt Varroa destructor), Acariose (veroorzaakt door de mijt Acarapis woodii), besmettingen met de kleine bijenkastkever (veroorzaakt door Aethina tumida) en infecties met de Tropilaelaps mijt. De 2 laatst genoemde ziektes werden tot op heden niet vastgesteld in België. Aangezien Varroase wijd verspreid is in België, is deze ziekte niet langer aangifteplichtig. In 2009 werd in België op 5 imkerstanden Amerikaans vuilbroed vastgesteld. Op 1 van deze haarden werd eveneens Europees vuilbroed aangetoond. Hierbij werden in totaal 118 aangetaste kolonies vernietigd. Per vernietigde kolonie ontving de imker een vergoeding van 125 €. Rondom de haarden werd telkens een schutkring van 3 km ingesteld, waarbinnen alle aanwezige bijenvolken onderzocht werden op ziektetekens. In het kader van de staalname, de vernietiging van aangetaste volken en het toezicht op de correcte reiniging, ontsmetting en vernietiging van materiaal doet het Agentschap beroep op assistenten voor de bijenteelt.

2.3 Voedseltoxi-infecties Voedseltoxi-infecties zijn een verzamelnaam voor infecties of intoxicaties die worden veroorzaakt door de consumptie van besmette voeding of water. We spreken van en collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer er onder dezelfde omstandigheden twee of meer personen gelijkaardige symptomen vertonen, en waarbij er een (waarschijnlijk) oorzakelijk verband bestaat met eenzelfde voedselbron. In België komen volgende actoren tussen bij CVTI’s: • • • • Het FAVV dat het onderzoek op voedingswaren uitvoert en de monsters van de verdachte voedingswaren neemt. Sinds 2005 is er een meldpunt bij het FAVV dat een coördinerende rol vervult bij het verzamelen van de informatie en het opvolgen van de dossiers. De artsen van de Gemeenschappen die de onderzoeken op personen en de epidemiologische onderzoeken uitvoeren. Het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (het nationaal referentielaboratorium voor CVTI’s) dat alle verdachte monsters onderzoekt en alle gegevens over CVTI’s op nationaal niveau verzamelt. Het Nationaal Platform Voedseltoxi-infecties en door voedingsmiddelen overgedragen zoönosen, dat instaat voor de uitwisseling van gegevens en informatie tussen de verschillende actoren mogelijk maakt. De gegevens die tijdens de onderzoeken door de verschillende actoren ingezameld worden, zijn essentieel om een zo volledig mogelijk beeld van de situatie rond CVTI’s te verkrijgen, zodat ook het toezichts- en preventiebeleid bij alle actoren kan geoptimaliseerd worden. In 2009 werden 96 CVTI’s gemeld; 854 personen waren betrokken, waarvan er 20 gehospitaliseerd werden. Er is melding van één overlijden, een premature baby na een Listeria monocytogenes infectie. In slechts 29 van deze CVTI’s kon een (mogelijke) oorzaak gevonden worden hetzij door onderzoek van restanten van de beschikbare verdachte levensmiddelen, hetzij door onderzoek van de patiënt. Bij onderzoek op verdachte levensmiddelen werden in totaal 485 microbiologische analyses uitgevoerd. 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 Gehospitaliseerde personen 110 75 34 20 Betrokken personen 1.033 913 999 854 CVTI's 117 101 104 96 Evolutie gemelde CVTI in 2009 Inspecties en ziektes 131

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Leidraad - FAVV
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Foodweb - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Volledige versie - FAVV