Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

136

1 Kwaliteit 1.1 Meststoff en, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib In 2009 heeft het FAVV monsters van meststoff en, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib genomen om de kwaliteit ervan te controleren. Het ging o.a. om analyses van de gehalten aan nutriënten zoals stikstof, fosfor, kalium, secundaire elementen en sporenelementen en afhankelijk van het product om het gehalte aan organische stof, droge stof, pH, rijpheidsgraad, neutraliserende waarde, elektrische geleidbaarheid… Een kwaliteitsanalyse bestaat uit een analyse van meerdere parameters, afhankelijk van de normen en waarborgen die pertinent zijn voor het product. Enkel indien alle analyses conform zijn, wordt de kwaliteitsanalyse als conform beoordeeld. Kwaliteitsanalyses op meststoff en, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib Aantal analyses Conform Samengestelde meststoff en (bulkblending) 54 92,9 % Samengestelde meststoff en (met uitzondering van bulkblending) 47 95,3 % Enkelvoudige meststoff en 67 98,6 % Meststoff en voor de bereiding van voedingsoplossingen voor de hydrocultuur en substraatteelt 6 100 % Meststoff en met oligo-elementen 17 94,2 % Meststoff en op basis van secundaire elementen 20 96,4 % Organische bodemverbeterende middelen (waaronder compost) 89 97,3 % Organische teeltsubstraten (waaronder potgrond) 54 94,1 % Verwante producten 2 100 % Industrieel zuiveringsslib 126 92,6 % Het aandeel conforme analyses (95,1 %) is beduidend hoger dan in 2008 (+ 3,8 %). Het grootste deel van de niet-conforme resultaten is te wijten aan het feit dat het gehalte van één of meer van de bestanddelen lager is dan het gehalte dat de operator waarborgt. Hierbij werden 31 waarschuwingen en 2 PV’s gegeven. Controles op producten 137

Beknopte versie - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Leidraad - FAVV
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Foodweb - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv