Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

138 1.2

138 1.2 Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik Het FAVV nam in 2009 op de Belgische markt 86 monsters van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik met het oog op een analyse van het gehalte aan werkzame stof en van de belangrijkste fysico-chemische eigenschappen: 94,2 % van de monsters waren conform. Gehalten aan werkzame stoff en en van de fysico-chemische eigenschappen van de bestrijdingsmiddelen Aantal monsters Conform Herbicides 26 100 % Fungicides 35 94,3 % Insecticiden/acariciden 7 85,7 % Ontsmettingsmiddelen 2 50 % Mollusciciden 11 90,9 % Groeiregelaars 3 100 % Andere 2 100 % De belangrijkste vastgestelde niet-conformiteiten waren het niet nakomen van het gehalte aan gewaarborgde actieve stoff en en een bovenmatige schuimvorming. Een bestrijdingsmiddel tegen slakken waarvan de inhoud aan afweermiddel te laag was (bestemd om te verhinderen dat het product werd opgegeten door huisdieren) werd uit de handel gehaald en teruggeroepen bij de gebruikers. Er werden twee PV’s en 3 waarschuwingen opgemaakt. 1.3 Diervoeders 1.3.1 Dierlijke eiwitten in diervoeders In het kader van de bestrijding tegen de gekkekoeienziekte is er een verregaande beperking op het gebruik van dierlijke eiwitten in voeders voor voedselproducerende dieren sinds 2000. Het gebruik van eiwitten afkomstig van zoogdieren is verboden in voeders voor herkauwers. Met strikte controles wordt er op toegezien dat diervoeders niet verontreinigd zijn met verboden dierlijke eiwitten, zonder evenwel de controles op andere voeders te veronachtzamen. Dierlijke eiwitten in diervoeders Aantal monsters Conform Grondstoff en 90 100 % Mengvoeders 961 99,9 %

1.3.2 Additieven en gemedicineerde voeders Additieven worden toegevoegd aan voormengsels en samengestelde voeders om de eigenschappen ervan te verbeteren, of om te beantwoorden aan de voedingsbehoeften van de dieren en om de productie ervan te bevorderen. Het gebruik van additieven is onderworpen aan een voorafgaande Europese goedkeuring. Ze worden in meerdere categorieën onderverdeeld, waaronder technologische additieven (bewaarmiddelen, antioxidanten …), sensorische additieven (kleurmiddelen en aroma’s), nutritionele additieven (vitaminen, oligo-elementen …), zoötechnische additieven (enzymen, micro-organismen …) en coccidiostatische additieven. Additieven die niet zijn toegestaan in de Europese Unie kunnen in bepaalde omstandigheden nog worden gebruikt voor de productie van voeders bestemd voor export naar derde landen. Bij de fabricage van mengvoeders moet de fabrikant toezien op de homogeniteit van het mengsel en op de concentraties aan additieven. Aan de hand van analyses kan bijvoorbeeld worden nagegaan of de gehalten aan spoorelementen van de voeders overeenstemmen met de gehalten die de fabrikant garandeert en niet groter zijn dan de in de regelgeving ter vrijwaring van de dierengezondheid toegestane maximumwaarden (koper kan bijvoorbeeld giftig blijken voor schapen), maar ook om de gezondheid van de consumenten via producten van dierlijke oorsprongen te vrijwaren. Gelijkaardige controles worden verricht op gemedicineerde voeders waarbij wordt nagegaan of de normen en garanties voor geneesmiddelen worden nageleefd. Het gebruik van gemedicineerde voeders biedt het voordeel dat het geneesmiddel er homogeen in vermengd wordt. Het moet toelaten dat zieke dieren kunnen worden verzorgd in de omstandigheden, voorgeschreven door de dierenarts. De resten die een risico kunnen vormen voor de consumenten, mogen echter niet aanwezig zijn in de voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong (vlees, melk, eieren …). Additieven Er werden in 2009, 894 analyses uitgevoerd op de naleving van de garanties en normen voor additieven in diervoeders. Naleving van de garanties en normen voor additieven Aantal analyses Conform Aanvullende diervoeders 338 87,9 % Volledige diervoeders 305 89,2 % Voormengsels 251 94,8 % Controles op producten 139

Beknopte versie - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Leidraad - FAVV
Deel LNE-MI - Favv
Foodweb - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv