Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

142 1.3.3 Substantiële

142 1.3.3 Substantiële kwaliteit Mengvoederfabrikanten moeten het gehalte van hun voeders aan verschillende nutriënten (eiwit, zetmeel, vet, mineralen, ...) garanderen. De controle op die gehalten hangt in wezen samen met de naleving van bij overeenkomst aangegane verbintenissen (waarborg etikettering). De garanties met betrekking tot de substantiële kwaliteit van voeders zijn absoluut noodzakelijk opdat de veehouder het dagelijks rantsoen van de dieren zou kunnen berekenen en het gevaar voor tekorten zou kunnen beperken. Substantiële kwaliteit van diervoeders Aantal analyses Aanvullende diervoeders Conform Aantal analyses Volledige diervoeders Zetmeel 1 100 % 3 100 % 9 33,3 % Calcium 88 92,0 % 1 100 % 7 100 % Ruwe celstof 60 93,3 % 120 98,3 % 64 98,4 % Ruwe ass 65 89,2 % 124 96,0 % 8 100 % In HCl onoplosbare as 1 100 % 2 100 % Magnesium 66 98,5 % 4 100 % Ruw vet 86 94,2 % 186 93,5 % 94 98,9 % 3 100 % 3 100 % Fosfor 69 97,1 % 16 100 % 4 100 % Ruw eiwit 111 95,5 % 197 96,4 % 176 94,9 % Natrium 60 98,3 % 3 100 % Totaal suiker 2 100 % 2 100 % 2 50 % Vochtgehalte 16 100 % 35 97,1 % 54 96,3 % 3 100 % Er werden 42 waarschuwingen gegeven en 2 PV’s opgesteld voor deze non-conformiteiten. Conform Aantal analyses Grondstoff en Conform Aantal analyses Voormengsels Conform Aantal analyses Additieven Conform

1.4 Vlees In het kader van de BSE-bestrijding dient de identifi catie en traceerbaarheid van rundvlees te worden gegarandeerd vanaf de slachting tot en met het stadium van de detailhandel. Om dit te controleren wordt vers rundvlees afkomstig van één rund bemonsterd in slagerijen en uitsnijderijen. Via het identifi catienummer (dit is het oormerknummer van het rund) dat op het vlees vermeld is, wordt het diepgevroren oor van dit rund opgespoord in het slachthuis en eveneens bemonsterd. Het DNA van het rundvlees wordt vergeleken met het DNA van het runderoor. Als het oor niet werd teruggevonden of als het DNA van het vlees niet overeenstemde met dat van het bijhorend oor, werd het resultaat als niet-conform beschouwd en werd een onderzoek ingesteld om de oorzaak hiervan te achterhalen. Resultaten DNA-test op rundvlees Conform in 2007 Conform in 2008 Conform in 2009 Slagerij 79 % 79,9 % 85,4 % (260 éch.) Uitsnijderij 84 % 93,6 % 98,2 % (379 éch.) Alles samen waren 93 % van de DNA-testen conform. Dat betekent een verbetering t.o.v. 2008. Er werden 2 waarschuwingen gegeven. 1.5 Frituurvet Tijdens de hygiëne-inspecties in de horecasector werd systematisch nagegaan of de kwaliteit van het frietvet voldeed aan de wettelijke bepalingen met behulp van een draagbaar testtoestel (meten van het gehalte van de polaire fractie). Wanneer het resultaat ongunstig was, werd een monster genomen om in het labo verder te onderzoeken op het gehalte aan vrije vetzuren (in de loop van 2009 vervangen door gepolymeriseerde triglyceriden). In 2009 werden 21 analyses uitgevoerd waarvan 42,9 % gunstig waren. In totaal werden 5 PV’s gegeven. Zoals voorzien in de autocontrolegids moet frituurvet geregeld volledig vervangen worden. Op basis van een vettest kan bepaald worden wanneer het vet moet vervangen worden. Controles op producten 143

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv