Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

144 1.6 Eiproducten Er

144 1.6 Eiproducten Er werden monsters vloeibaar eiproduct en eipoeder genomen in de eiproductenbedrijven om na te gaan of de wettelijke normen gerespecteerd werden. Het gaat meer in het bijzonder over volgende parameters: • • • Om te garanderen dat geen bebroede of ontaarde eieren werden aangewend als grondstof, mag het gehalte aan β-hydroxy-boterzuur in eiproducten niet hoger zijn dan 10 mg/kg niet-gemodifi ceerd eiproduct, berekend op droge stof. Om te garanderen dat de nodige hygiëne in acht wordt genomen totdat de eieren en de eiproducten een behandeling hebben ondergaan, mag het melkzuurgehalte niet hoger zijn dan 1.000 mg/kg eiproduct, berekend op de droge stof (geldt enkel voor onbehandelde producten). De hoeveelheid resten van schalen, vliezen en eventuele andere deeltjes in het eiproduct mag niet hoger zijn dan 100 mg /kg eiproduct.. Kwaliteitsparameters van vloeibare eiproducten en eipoeder Vloeibare eiproducten Eipoeder Aantal analyses Conform Aantal analyses Conform Melkzuur 28 100 % 22 100 % β-hydroxy-boterzuur 22 100 % 22 100 % Resten van schaal- en vliesdelen - - 119 98,3 % 1.7 Zuigelingenvoeding De wetgeving bepaalt onder andere dat zuigelingenvoeding een minimum en maximum gehalte aan nutriënten (vitamines, mineralen…) moet bevatten en dat ook moet voldaan zijn aan strenge microbiologische criteria. De volledige zuigelingenvoeding wordt uitsluitend in de apotheek verkocht en daarom dienden deze monsters, in het kader van het protocol tussen FAVV en FAGG, genomen te worden door het FAGG. In 2009 werden 98 monsters genomen van zuigelingenvoeding voor microbiologische analyses. Monsters van opvolgzuigelingenvoeding werden ook genomen waarvan het gehalte aan de mineralen (natrium, kalium, chloor, calcium, fosfor, ijzer, koper, magnesium, seleen en zink) werd bepaald. Alle analyses waren conform.

1.8 Voedingssupplementen met vitaminen en mineralen Voedingssupplementen op basis van nutriënten zijn producten onder de vorm van pillen, tabletten of andere voorgedoseerde vormen die essentiële voedingsstoff en (zoals vitaminen, mineralen, aminozuren, ...) bevatten en die worden gebruikt ter aanvulling van de normale voeding. De gehalten van deze stoff en moeten overeenkomen met de geëtiketteerde waarden en beantwoorden aan de minimale en maximale wettelijke waarden. Verder moeten de geëtiketteerde waarden ook gegarandeerd zijn tot op de vervaldatum. In 2009 werd door het FAVV 2 types van voedingssupplementen geanalyseerd: • • voedingssupplementen op basis van plantenstoff en om na te gaan of het gehalte aan actieve plantenstoff en de wettelijk opgelegde hoeveelheid niet overschrijdt: Hypericum perforatum of Sint-Janskruid (6), met Humulus lupulus of hop (9), met Glycine max of soja (12) en met Ginkgo biloba of ginkgo (13). Er waren 4 analyses niet conform en 3 waarschuwingen werden gegeven voedingssupplementen op basis van nutriënten (vitaminen et mineralen): 117 analyses uitgevoerd op vitamine A, B1, B11, B12, D, K en E en 205 analyses op chroom, koper, mangaan, molybdeen en seleen; 8,5 % (vitaminen) et 12 % (mineralen) waren niet conform. 8 waarschuwingen, 2 PV’s werden gegeven en 4 maatregelen bij een andere operator werden opgelegd. Er worden eveneens controles uitgevoerd bij fabrikanten voor voedingssupplementen (zie hoofdstuk fraudebestrijding). 1.9 Water Er worden chemische en microbiologische analyses uitgevoerd om de drinkwaterkwaliteit te onderzoeken van water in fl essen en van water dat wordt gebruikt bij de bereiding van levensmiddelen. De monsternemingen worden zowel in de sector transformatie als in distributie verricht. Het aantal genomen monsters is met een derde verhoogd in de verwerkende sector en met 40 % in de distributie. De verschillende types geanalyseerd water zijn: • • • • • bij bereiding van levensmiddelen gebruikt water, putwater, gerecycleerd water, oppervlaktewater: drinkwater dat een andere oorsprong heeft dan leidingwater behandeld leidingwater: leidingwater behandeld door verwarming, opslag, verzachting, fi ltratie, omgekeerde osmose … tafelwater: drinkwater in fl essen dat in de handel wordt verkocht (bv. de fl essen van waterfonteinen) natuurlijk mineraalwater: bronwater dat wordt onderscheiden van gewoon drinkwater door de oorspronkelijke puurheid op microbiologisch vlak, en door de aard ervan, gekenmerkt door het gehalte aan mineralen, oligo-elementen of andere bestanddelen en, indien toepasselijk, door bepaalde eff ecten bronwater: water afkomstig van een bron die geschikt is voor menselijke consumptie in de natuurlijke staat. Controles op producten 145

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv