Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

152 Residuen van

152 Residuen van bestrijdingsmiddelen in fruit, groenten en graan Monsters Zonder aantoonbare residuen (conform) Met residuen ≤ MRL (conform) Met residuen > MRL (niet-conform) Fruit 720 17,2 % 77,6 % 5,1 % Groenten 1.067 42,1 % 51,6 % 6,3 % Graan 27 18,5 % 81,5 % 0 % Totaal 1.814 31,9 % 62,4 % 5,7 % Globaal was, 5,7 % van de 1.814 monsters niet-conform, net zoals in 2008 (6,0 %). De belangrijkste non-conformiteiten bij fruit kwamen voor bij aardbeien (vooral uit Egypte), aalbessen (uit België) en passievruchten (vooral uit Kenia). De belangrijkste groenten die niet beantwoordden aan de MRL waren pepers (vooral uit Thailand), kalebassen (uit de Dominicaanse Republiek) en selder, prei, spinazie en peterselie (vooral uit België). Van buiten de Europese Gemeenschap ingevoerde groenten en fruit vertoonden verhoudingsgewijs meer overschrijdingen van de MRL dan groenten en fruit uit de lidstaten. Residuen van bestrijdingsmiddelen in fruit, groenten en granen en de oorsprong van de monsters. Oorsprong Percentage monsters Niet conform (> MRL) België 42,5 % 4,4 % Andere EU-landen 23 % 3,6 % Derde landen 33,5 % 9 % Onbekend 0,9 % 0 % In het kader van de nicotineproblematiek in wilde paddenstoelen, heeft het FAVV 35 monsters geanalyseerd. De aanwezigheid van nicotine werd vastgesteld in 74 % van de monsters. De resultaten van controles door andere lidstaten toonden eveneens de aanwezigheid van nicotine aan in wilde paddenstoelen, met verschillende gehalten. De hypotese van het gebruik van nicotine als insecticide werd afgewezen. Het blijkt dat de stof van nature aanwezig zou zijn in wilde paddenstoelen. De MRL die momenteel is vastgelegd in de wetgeving, wordt nu herzien. Er werden vier Europese waarschuwingsberichten (RASFF) verstuurd door het FAVV voor levensmiddelen die niet voldeden aan de MRL en die een potentieel gevaar inhielden voor de consument. Alle mogelijke maatregelen werden getroff en om consumptie van die levensmiddelen te vermijden.

In 2009 door het FAVV verzonden Europese waarschuwingsberichten Soort levensmiddel Land van oorsprong Pepers Oeganda Mandarijnen Argentinië Perziken Chili Kropsla België De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 15 waarschuwingen en 24 PV’s. In het kader van de opvolging van de niet-conformiteiten en klachten, werden 70 monsters van fruit en groenten genomen en geanalyseerd; 52,8 % van deze monsters, vooral pepers, waren niet conform. Alle partijen van in volle grond geteelde sla (kropsla, andijvie, veldsla) en selder moeten voordat ze mogen worden geoogst een analyse op residuen van bestrijdingsmiddelen en nitraten ondergaan. Hierbij wordt onderzocht of zij voldoen aan de wettelijk vastgelegde MRL. Deze vooroogstcontrole wordt uitgevoerd door het FAVV of door telersverenigingen die door het FAVV erkend zijn. In 2009 voerde het Agentschap 145 vooroogstcontroles uit, de andere , veel talrijkere controles, werden uitgevoerd door een erkend organisme. Alleen producten die voldoen aan de MRL mogen in de handel worden gebracht. Verwerkte producten van dierlijke oorsprong Residuen van bestrijdingsmiddelen in verwerkte producten van dierlijke oorsprong en babyvoeding Aantal Zonder aantoonbare residuen (conform) Met residuen ≤ MRL (conform) Met residuen > MRL Verwerkte producten 109 65,1 % 34 % 0,9 % Babyvoeding 90 97,8 % 0 % 2,2 % De 2 monsters van babyvoeding waren conform, rekening houdend met de analytische onzekerheid van het resultaat. Controles op producten 153

Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv