Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

154 2.3.3 Nitraten

154 2.3.3 Nitraten Nitraten zijn contaminanten die van nature voorkomen in groenten en fruit. De concentratie ervan verschilt al naargelang van de soort, het seizoen en de teeltwijze. Ze komen vooral voor in bladgroenten. In 2009 werden 135 monsters van groenten genomen op de Belgische markt en onderzocht op de aanwezigheid van nitraten; 99,2 % van de monsters voldeden aan de in de Europese wetgeving vastgelegde normen, rekening houdend met de analytische onzekerheid van het resultaat. De norm werd overschreden bij een spinaziemonster. 2.3.4 Lood en cadmium De aanwezigheid van lood en cadmium in groenten en fruit is vooral een gevolg van de milieuverontreiniging. In 2009 werden 130 monsters van groenten (met inbegrip van aardappelen) en fruit genomen op de Belgische markt en onderzocht op de aanwezigheid van lood en cadmium. Alle monsters voldeden aan de normen vastgelegd in de Europese wetgeving. 2.4 Melk en melkproducten Op de hoeve en tijdens het transport Er werden controles op residuen van geneesmiddelen en contaminanten uitgevoerd op de melk van verschillende diersoorten (runderen, geiten, schapen en paarden). De monsternemingen gebeuren voornamelijk op de hoeve en in beperkte mate in de melktransportwagens. De meeste stalen worden genomen op koemelk, aangezien dit de grootste productie vertegenwoordigt ten opzichte van melk van geiten, schapen en paarden. Er werden analyses uitgevoerd voor residuen van diergeneesmiddelen (verboden stoff en, antibiotica, sulfonamiden, anthelminthica, niet-steroïdale ontstekingsremmers …), contaminanten (zware metalen, dioxinen, PCB en PCB-achtige dioxinen, pesticiden, afl atoxinen …). Uit de resultaten blijkt dat de kwaliteit van de melk op de landbouwbedrijven zeer goed is: de 1.183 analyses waren allen conform. In de verwerking en distributie De 260 analyses voor lood, chloramfenicol, dioxinen en PCB waren conform. Melk en melkproducten bemonsterd bij de verwerking en de distributie (aantal analyses) Lood Chloramfenicol Dioxines en dioxineachtige PCB’s PCB Melk 10 22 10 Boter 22 22 Kaas 10 10 32 22 Yoghurt 10 10 42 2 Melkpoeder 9 10 15 2

2.5 Eieren en eiproducten Legbedrijven Op kippeneieren worden controles op residu’s van geneesmiddelen (verboden stoff en, antibiotica, sulfonamiden, coccidiostatica, …) en contaminanten (zware metalen, dioxines, dioxine like PCB, PCB, pesticiden, …) uitgevoerd. De monsters worden verdeeld over de verschillende houderijsystemen (kooi, scharrel, vrije uitloop en bio) in de legbedrijven. Alle 495 analyses waren conform. Verwerking en distributie Er werden analyses voor dioxines, dioxineachtige PCB’s en PCB-merkers uitgevoerd op eieren bemonsterd bij de verwerking en de distributie. De 20 analyses waren conform. 2.6 Slachtdieren In 2009 werden 3.948 monsters genomen in de veehouderijen voor het opsporen van anabolica en verboden stoff en in het kader van het bewakingsplan voor residuen en contaminanten, namelijk: • • • • 2.093 monsters van runderen 520 monsters van kalveren 1.119 monsters van varkens 216 monsters van pluimvee. Op eenzelfde monster werden verschillende families van stoff en opgespoord, waardoor het werkelijk aantal analyses veel hoger ligt dan het aantal genomen monsters. Eén monster van kalveren bleek positief voor prednisolone en één monster van runderen bleek positief voor dexamethason. In 2009 werd geen enkel H-statuut toegekend. 16 van de in 2009 toegekende R-statuten waren een gevolg van het gebruik van antibiotica en 5 van het gebruik van niet-steroïdale ontstekingsremmers. Evolutie van het H- en R-statuut in rundvee- en varkensbedrijven H-statuut R-statuut Runderen Varkens Runderen Varkens 2006 9 1 7 9 2007 5 0 12 12 2008 4 1 12 4 2009 0 0 16 5 Controles op producten 155

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv