Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

156 Het R-statuut houdt

156 Het R-statuut houdt in dat gedurende 8 weken 1 op 10 dieren van elke in het slachthuis aangeboden partij dieren op kosten van de verantwoordelijke wordt onderzocht. Toekenning van een H-statuut heeft als gevolg dat de dieren gedurende 52 weken het bedrijf alleen mogen verlaten om naar een Belgisch slachthuis te worden overgebracht waar vervolgens 1 op 10 dieren van elke partij op kosten van de verantwoordelijke zal worden onderzocht. 2.7 Vlees en afgeleide producten 2.7.1 In het slachthuis in het kader van het toezichtsplan In het kader van het toezicht op residuen en contaminanten worden in het slachthuis monsters genomen van geslachte dieren. In het slachthuis genomen monsters van geslachte runderen (10 analyses), kalveren (6 analyses), varkens (93 analyses), schapen (8 analyses), paarden (10 analyses), pluimvee (36 analyses), konijnen (11 analyses), evenals van vissen uit hydrocultuur (10 analyses) werden onderzocht op de aanwezigheid van ochratoxine, een mycotoxine. Alle monsters waren conform. De monsters van runderen, kalveren, varkens, schapen, paarden, pluimvee, konijnen en duiven werden onderzocht op de aanwezigheid van anabolica (hormonen, thyreostatica, beta-agonisten en corticosteroïden), verboden stoffen (chlooramfenical, nitrofuranen, nitro-imidazol), diergeneesmiddelen, dioxinen en PCB’s, bestrijdingsmiddelen en zware metalen. De monsters van vrij wild worden vooral onderzocht op contaminanten met dioxinen, PCB’s en zware metalen. Residuen en contaminanten in het slachthuis (aantal analyses en % conformiteit, uitsluitend vermeld voor de analyses die niet 100 % conform zijn) Runderen Kalveren Varkens Schapen Paarden Anabole stoff en 1.647 7.629 2.641 (99,9 %) 53 81 Verboden stoff en 58 55 343 31 31 Antibiotica 316 (99,7 %) 197 (97,5 %) 1.855 (99,7 %) 45 57 Anthelminticas 60 58 277 45 101 Coccidiostatica 10 60 77 10 10 Pyrethroïden 19 10 19 10 10 Kalmeermiddelen 70 38 419 - 10 Niet-steroïdale ontstekingsremmers 82 40 207 (99,5 %) 20 52 Dioxinen & PCB 202 (99 %) 54 246 32 27 Organochloorpesticiden 20 10 50 10 10 Organofosforpesticiden 16 10 33 10 10 Lood en cadmium 96 20 170 22 22

Residuen en contaminanten in het slachthuis (aantal analyses en % conformiteit, uitsluitend vermeld voor de analyses die niet 100 % conform zijn) Pluimvee Konijnen Duiven Vrij wild Anabole stoff en 539 43 42 Verboden stoff en 522 (99,4 %) 35 44 (97,7 %) Antibiotica 558 (99,3 %) 22 25 Anthelmintica 109 13 10 Coccidiostatica 200 (98 %) 12 15 Pyrethroïden 39 6 10 Niet-steroïdale ontstekingsremmers 93 (97,9 %) 10 (90 %) 10 Dioxinen & PCB 268 30 26 48 Organochloorpesticiden 45 10 10 16 Lood en cadmium 80 22 20 198 De niet-conforme resultaten waren te wijten aan de aanwezigheid van corticosteroïden (3), chloramfenicol (een verboden antibioticum) bij pluimvee (2), nitrofuranen bij pluimvee en duiven (2), antibiotica (15), coccidiostatica (4), niet-steroïdale ontstekingsremmers (4) dioxinen en PCB (1). De karkassen van niet-conforme dieren die nog aanwezig waren in het slachthuis werden aangeslagen en vernietigd. 2.7.2 Verdachte monsters in slachthuizen Monsters worden genomen: • • • op dieren afkomstig van bedrijven met statuut R of H bij vaststelling van de aanwezigheid van een prikplaats (sporen van een injectie) in andere gevallen waarbij een behandeling kan vermoed worden. In afwachting van de resultaten worden de karkassen geblokkeerd; in geval van niet-conforme resultaten worden ze vernietigd. Residuen van diergeneesmiddelen In 2009 werden 201 monsters onderzocht op niet-steroïdale ontstekingsremmers, antibiotica of kalmeermiddelen; 60 monsters bleken niet conform te zijn door de aanwezigheid van antibiotica (33), niet-steroïdale ontstekingsremmers (20), en niet-steroïdale ontstekingsremmers samen met antibiotica (7). In 3 gevallen waren de dieren afkomstig van buurlanden en werden de bevoegde autoriteiten ingelicht. Controles op producten 157

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv