Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

160 2.9.5 Mariene

160 2.9.5 Mariene biotoxines Levende tweekleppige weekdieren zoals mosselen en oesters zijn fi lterfeeders: zij voeden zich met microalgen (fytoplankton) door deze te fi lteren uit het water. Onder dit fytoplankton zijn er soorten die toxines produceren die onder andere in weekdieren zoals mosselen en oesters accumuleren. Men noemt deze toxines mariene biotoxines. Bij gunstige omstandigheden kan het plankton op zeer korte tijd spectaculaire concentraties aannemen. Men spreekt dan van algenbloei of “bloom”, waardoor weekdieren blootgesteld worden aan hoge concentraties biotoxines. De consumptie van dergelijke mosselen of oesters kan bij mensen ziekte of zelfs dood veroorzaken. De toxines kunnen ziekteverschijnselen veroorzaken zoals braken en diarree (DSP: Diarrhetic Shellfi sh Poisoning), desorïentatie en geheugenverlies (ASP: Amnesic Shellfi sh Poisoning) en stuiptrekkingen en verlammingsverschijnselen (PSP: Paralytic Shellfi sh Poisoning). Regelmatige controle van het zeewater op de aanwezigheid van toxineproducerend fytoplankton en de controle van mosselen en oesters op de aanwezigheid van mariene biotoxines, herleiden het risico op consumptie van met toxines gecontamineerde weekdieren tot een minimum. Analyses op mariene biotoxines. Sint-Jacobsschelpen Levende tweekleppige weekdieren (vismijn) (grootdistributie) analyses conform analyses conform ASP 52 98,1 % 19 100 % DSP 52 100 % 19 100 % PSP 52 100 % 19 100 % 2.10 Honig In 2009 werden 125 monsters genomen bij imkers en 120 bij distributie en verwerking; alle resultaten waren conform. Verboden stoff en Antibiotica OrganochloorpesticidenOrganofosforpesticidenPyrethrinoïden Lood en cadmium Imkers 63 77 20 20 20 40 Distributie en verwerking 40 120 40 40 40 70

2.11 Diverse levensmiddelen 2.11.1 Zware metalen, PAK’s, dioxines en PCB’s In 2009 werden 481 monsters van verschillende levensmiddelen genomen; deze respecteerden allen de reglementering, uitgezonderd een monster van een voedingssupplement waarvan het arseengehalte (3,3 mg/kg) de norm van 1 mg/kg overschreed. Hiervoor werd een PV uitgeschreven, een Europese waarschuwing (RASFF) uitgevaardigd en een terugroeping van het product georganiseerd. Arseen Lood Cadmium Kwik PAK Dioxines & dioxineachtige PCB’s Merker- PCB’s Fruit en groentesap limonade 10 10 19 Wijnen 10 Thee 10 10 Brood 10 10 10 Cacaoboter en chocolade 10 20 Babyvoeding 10 20 10 10 20 10 Voedingspasta 10 19 Plantaardige oliën 20 56 32 Groenten 12 Voedingssupplement 20 10 10 20 24 23 16 Additieven 10 10 10 10 Aroma’s 10 10 10 10 De dienst Verwerking en Distributie van het bestuur Controlebeleid Controles op producten 161

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv