Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

162 2.11.2 Mycotoxines

162 2.11.2 Mycotoxines 853 monsters van verschillende producten werden op mycotoxinen onderzocht. De resultaten waren aanvaardbaar op 2 uitzonderingen na voor kruiden: een monster van nootmuskaat voor afl atoxine B1 in de distributie en een monster van paprikapoeder voor ochratoxine A. Er werd een PV opgemaakt. Afl atoxine Ochratoxine Fumonisine DON Zearalenon T2 &HT2 afl atoxine B1, B2, G1, G2 A B1 en B2 M1 Babyvoeding 10 10 10 10 10 10 10 Dranken Graanvlokken, deriva- 19 10 ten van graanvlokken en bereidingen op basis van graanvlokken 30 31 92 41 20 40 Chips 16 15 15 10 Snoep 78 1 2 Kruiden 40 11 Zetmeel 1 1 Kaas 20 Fruit Granen, oliehoudende 117 10 6 vruchten en plantaardige oliën 20 20 Melk 30 Brood 10 20 10 Koude kant-en-klare bereidingen 4 Melkpoeder 10 Voedingssupplement 13 Thee, koffi e, café, kruidenthee en cacao 20 Yoghurt 20 2.11.3 Furaan Furaan is een verbinding die men aantreft in veel levensmiddelen die een warmtebehandeling onder hoge druk hebben ondergaan, zoals bijvoorbeeld levensmiddelen in blik of in glazen bokalen. De 116 monsters van vruchten en dranken genomen bij de fabrikanten en in de distributie, waren conform.

2.11.4 3-MCPD 3-monochloorpropaandiol (3-MCPD) is een verontreiniging die wordt gevormd bij de zure hydrolyse van plantaardig eiwit. Onderzoek heeft aangetoond dat 3-MCPD cancerogeen en vermoedelijk genotoxisch is als het gedurende een langere periode en in hoge doses wordt toegediend. De stof komt voor in een groot aantal levensmiddelen en ingrediënten, in het bijzonder in sojasaus, maar ook in brood, crackers, geroosterde koekjes, kaas, salami, gemodifi ceerd zetmeel, … In 2009 werden 119 monsters onderzocht. Er is alleen een regelgeving voor sojasaus en alle monsters daarvan waren conform. 2.11.5 Acrylamide Acrylamide is een neurotoxische en waarschijnlijk cancerogene stof voor de mens. Vrij hoge hoeveelheden acrylamiden worden gevormd tijdens de bereiding van sommige levensmiddelen (sterk verhitten, braden, frituren) bij hoge temperaturen en met weinig water. Er wordt al enige tijd intensief onderzoek verricht naar de verschillende mechanismen die leiden tot de vorming en naar de toxicologie van acrylamide. Er werden 196 monsters genomen van levensmiddelen die het meeste bijdragen aan de blootstelling, zoals brood, ontbijtgranen, koffi e en cichorei en die werden gecontroleerd op het acrylamidegehalte. Momenteel zijn er geen wettelijke normen. 2.11.6 Benzeen Benzeen is kankerverwekkend en de meest voorkomende blootstelling aan deze stof is via inademing. Benzeen kan echter onder bepaalde omstandigheden in kleine hoeveelheden gevormd worden in frisdrank door reactie van benzoëzuur (toegelaten bewaarmiddel) en ascorbinezuur (een anti-oxidant) of vitamine C. Deze reactie vindt echter slechts plaats onder bepaalde voorwaarden: juiste temperatuur, bewaartijd, UV-licht, aanwezigheid van bepaalde andere stoff en, … Omdat suiker de vorming van benzeen lijkt af te remmen en omdat licht en bewaartijd de vorming van benzeen verhogen, werden vooral frisdranken met zoetstoff en in transparante fl essen bemonsterd enkele maanden voor de vervaldatum. In totaal werden 85 frisdranken bemonsterd en al deze monsters waren conform net als in 2007 en 2008. 2.11.7 Andere residuen en contaminanten Andere substanties zoals ethylcarbamaat, vlamvertragers, perfl uorverbindingen en organotinverbindingen gebruikt als middel tegen vlekken werden geanalyseerd met het oog op het verzamelen van gegevens; deze zullen nadien doorgestuurd worden aan het EFSA met het oog op latere blootstellingsevaluaties. Controles op producten 163

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv