Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

164 2.11.8 Additieven

164 2.11.8 Additieven Additieven of toevoegsels zijn stoff en die worden gebruikt om bepaalde voedingskenmerken te wijzigen of te ver- beteren: voor de verlenging van de houdbaarheid (conserveermiddelen en anti-oxidanten), voor de wijziging van de textuur en de stabiliteit, voor de wijziging van de kleur en de smaak (kleur- en smaakstoff en). De additievenwetgeving bevat positieve lijsten. Dit betekent dat het gebruik van additieven verboden is zonder specifi eke toelating. Additieven in verschillende levensmiddelen in 2009 Monsters Conform Natuurlijke coumarine in voedingsmiddelen die kaneel bevatten 43 97,7% aroma’s pulegon in muntdrop 38 100% sulfi et in gehakt vlees en bereid gehakt vlees 1.804 93,3% sulfi et in andere voedingsmiddelen en dranken 125 100% Bewaarmiddelen nitraten in vleeswaren en kaas 45 100% nitrieten in vleeswaren, gerookte vis en babyvoedingpour bébés 52 100% benzoaat en sorbaat in frisdranken, vlees- en kipsalades en fruitsap 66 100% parabenen in snoep en vloeibare voedingssupplementen 30 100% propionzuur in voorverpakt brood 46 100% Zoetstoff en zoetstoff en in dranken en desserts 55 100% toegelaten kleurstoff en in snoep, ijs en dranken 42 100% Kleurstoff en verboden kleurstoff en in paprikapoeder, kerriepoeder, kurkumapoeder en producten die dit bevatten 84 100% Het gebruik van sulfi et in gehakt vlees is wettelijk verboden. Vlees dat aan de lucht wordt blootgesteld oxideert en krijgt een roestbruine kleur. Sulfi et wordt toegevoegd om de rode kleur van het vlees te bewaren. Hierdoor kan bedorven vlees een vers uitzicht behouden en een risico vormen voor de voedselveiligheid. In bereid gehakt vlees mogen sulfi eten voorkomen in sommige toegevoegde ingrediënten. In dat geval mag het gehalte aan sulfi et in het eindproduct niet hoger zijn dan de wettelijk vastgelegde norm en moet nagegaan worden of sulfi et wel degelijk is toegelaten in de gebruikte ingrediënten. Een controle op de aanwezigheid van sulfi et in gehakt vlees bestaat in eerste instantie altijd uit een snelle routinetest waarbij gebruik wordt gemaakt van malachietgroen. In geval van een positief resultaat wordt een analyse uitgevoerd in een laboratorium. In 2009 werden bij 1804 slagers malachietgroentesten uitgevoerd en bij 5,5 % slagers waren deze testen niet conform. Monsters van gehakt vlees en toebereid gehakt vlees werden in het laboratorium geanalyseerd op sulfi et: in 80 % van de 152 monsters werd de aanwezigheid van sulfi et bevestigd. De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 10 waarschuwingen, 63 PV’s, 1 tijdelijke sluiting, 3 maatregelen bij andere operatoren en 4 defi nitieve inbeslagneming (119 kg verwerkte dierlijke producten en 59 kg andere voedingsmiddelen in beslag werden genomen). Sulfi et mag ook niet gebruikt worden in gehakt vlees en frisdranken op basis van vruchtensap maar is in gedroogd fruit en groenten, garnalen, geschilde en verwerkte aardappelen, confi tuur, mosterd, suikers, wijn, … wel toegelaten; het maximaal toegelaten gehalte aan sulfi et varieert per voedingscategorie. Al de 125 monsters frisdranken op basis van vruchtensap, rode en witte wijn, bier, gedroogde groenten, geschilde aardappelen, diepvriesfrieten, tafeldruiven, koekjes, garnalen waren conform.

2.11.9 Zout in brood Zout geeft brood een door consumenten gewaardeerde smaak en houdt het brood langer vers. Een te hoge zoutinname wordt in verband gebracht met een verhoogde bloeddruk. Daarom wordt algemeen aanbevolen om de inname van zout te beperken. Aangezien brood deel uitmaakt van het dagelijks menu, draagt brood in sterke mate bij tot de totale zoutinname en is het belangrijk dat het zoutgehalte in brood de norm niet overschrijdt. De Belgische wetgeving legt voor brood een maximum op van 2 % zout uitgedrukt in verhouding tot de droge stof. De betreff ende sectororganisatie is bereid om mee te werken aan betere resultaten maar het ontbreken van een Europese norm voor zout in brood draagt niet bij tot een daling van de totale zoutconsumptie. Gelet op de slechte resultaten in de voorgaande jaren werd in 2009 het aantal analyses verdubbeld. Er werden 124 broden geanalyseerd en 13,7 % bevatten te veel zout. Hierbij werden 2 PV’s opgesteld, 9 waarschuwingen gegeven en 1 maatregel tegen een andere operator genomen. De situatie lijkt niet verbeterd ivm vorige jaar. 2.11.10 Allergenen Het aantal voedselallergieën lijkt toe te nemen bij vooral de jongste generatie. De gevaarlijkste allergische reactie is de anafylactische shock die vaak levensbedreigend kan zijn. Ook zeer kleine hoeveelheden van een allergeen kunnen een dergelijke reactie uitlokken. De kleinste hoeveelheid waarbij een allergische reactie optreedt, kan erg variëren al naargelang de voedselallergie en de persoon. Het enige dat een persoon met een voedselallergie dus kan doen, is het allergeen vermijden maar daarbij is een duidelijk en leesbaar etiket op elk voorverpakt voedingsmiddel een absolute noodzaak. De wetgeving inzake etikettering bepaalt dat het gebruik van 14 allergenen (glutenbevattende granen, schaaldieren, eieren, vis, pinda, soja, melk, bepaalde noten, selderij, mosterd, sesamzaad, lupine, weekdieren en afgeleide producten en sulfi et boven 10 mg/kg of 10 mg/l) in de ingrediënten duidelijk moet vermeld worden op het etiket. In de transformatiesector werden 1.348 controles uitgevoerd waarbij de allergenenetikettering gecontroleerd werd, onder andere door een verifi catie van de recepten. Alle hoger vermelde allergenen werden hierbij in beschouwing genomen; 101 controles (7,5 %) waren niet conform. In de distributiesector werden 1.436 controles uitgevoerd waarbij de allergenenetikettering gecontroleerd werd; 180 controles (12,5 %) waren niet conform. In de distributiesector werden 29 analyses op ei-allergenen, 30 analyses op melkallergenen, 32 analyses op pinda-allergenen en 32 analyses op gluten uitgevoerd op diverse levensmiddelen. Er waren 6 analyses niet conform: 4 voor melk-allergenen en 2 voor gluten. Er werd 1 PV opgesteld. Controles op producten 165

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv