Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

166 2.12

166 2.12 Contactmaterialen Levensmiddelen kunnen gecontamineerd worden door de materialen of voorwerpen waarmee ze in aanraking komen. Aangezien elk levensmiddel met materialen in contact komt is het belangrijk erover te waken dat er geen contaminatie is vanuit deze materialen. Dit gebeurt aan de hand van migratietesten, waarbij de materialen gedurende een zekere tijd, bij een bepaalde temperatuur met een levensmiddel, of een vloeistof die dat levensmiddel kan vervangen, in contact gebracht worden. Overzicht van analyses op contactmaterialen Aantal monsters Niet conform Globale migratie-analyse van diverse karton- en plasticmaterialen 170 15 Lood en cadmium uit keramisch materiaal 104 0 4,4-diaminofenylmethaan uit keukenmateriaal in zwarte nylon 47 2 SEM in babyvoeding 25 0 SEM in vette levensmiddelen 32 0 Geëpoxideerde sojaboonolie in babyvoeding 25 0 Geëpoxideerde sojaboonolie in vette levensmiddelen 24 0 Bisfenol A uit polycarbonaat 61 0 Ftalaten uit babyvoeding 25 0 Ftalaten uit vette levensmiddelen 34 0 Formaldehyde uit voorwerpen in melamine 69 1 Formaldehyde uit kartonnen voorwerpen 45 0 Benzofenon en methylbenzofenon in diverse levensmiddelen 78 13 De niet conforme resultaten gaven aanleiding tot 4 PV’s en 13 terugtrekkingen uit de handel. Globale migratie van diverse materialen De globale migratie werd nagegaan van materialen in karton (45 monsters), plastic handschoenen voor eenmalig gebruik (37 monsters), plastic vaatwerk voor eenmalig gebruik (43 monsters) en fl exibele plastic bakvormen (45 monsters). Bij 1 kartonnen voorwerp, 1 monster plastic vaatwerk voor eenmalig gebruik, en 13 monsters plastic handschoenen werd de globale migratielimiet overschreden. Er werden 3 PV’s opgesteld. Benzofenon en methylbenzofenon Benzofenon en methylbenzofenon worden gebruikt in drukinkten van de etiketten van verpakking van levensmiddelen. Door het FAVV werden 78 stalen onderzocht: 4 ontbijtgranen bleken niet-conform voor benzofenon, 7 ontbijtgranen en 2 graanrepen waren niet-conform voor methylbenzofenon. De verontreinigde producten werden uit de handel genomen. Meer informatie omtrent de incidenten met benzofenon en methylbenzofenon zijn terug te vinden in het hoofdstuk crisispreventie en crisisbeheer.

4,4-diaminofenylmethaan uit keukenmateriaal in zwarte nylon Keukenmateriaal zoals spatels en lepels uit zware nylon mogen geen primaire aromatische amines afgeven boven een bepaalde hoeveelheid. In 2009 werden 47 voorwerpen in zwarte nylon onderzocht op 4,4-diaminofenylmethaan. Deze stof is toxisch voor de lever. Bij 2 monsters werd de norm overschreden. Er werd 1 PV opgesteld. Andere controles op contactmaterialen Er werden 69 monsters vaatwerk uit melamine onderzocht op de migratie van formaldehyde. Eén monster was nietconform. Analyses werden ook uitgevoerd om de migratie nagegaan van cadmium, lood, antimoon, arseen, chroom, kobalt, koper en seleen uit: - 104 monsters keramisch materiaal - 81 monsters metalen keukengerei - 21 monsters van plantaardig materiaal zoals bamboe. Er werd geen migratie boven de norm vastgesteld. De migratie van 60 monsters uit aluminium bakjes werd onderzocht. De resultaten wijzen er op dat bij hoge temperaturen belangrijke hoeveelheden aluminium kunnen migreren naar levensmiddelen. De migratie van isopropylthioxanthone (ITX) gebruikt bij het bedrukken van tetra brick-verpakkingen, werd nagegaan in 29 monsters. Er werden ook 59 migratietesten uitgevoerd van mercaptobenzothiazol uit fopspenen. Er werd geen verhoogde migratie boven de norm vastgesteld. Controles op producten 167

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv