Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

172 Salmonella in

172 Salmonella in karkassen en vlees van pluimvee Aantal monsters Leghennen Braadkippen Pluimvee Slachthuis Caeca (loten) Karkassen 178 350 26 % 36 % 171 432 43 % 6 % Uitsnijderij Versneden vlees 415 8 % Transformatie Vleesbereidingen Vleesproducten 4 3 25 % 0 % 47 33 10,6 % 0 % Versneden vlees met vel 81 6,2 % Distributie Versneden vlees zonder vel Vleesbereidingen 118 51 97,5 % 5,7 % Vleesproducten 77 1,3 % Salmonella in karkassen en vlees van varkens Aantal monsters (% positief ) in 2008 Aantal monsters (% positief ) in 2009 Karkassen 281 (14,6 %) 828 (13,4 %) Versneden vlees 122 (5,7 %) 237 (3,4 %) In het kader van de monitoring door het FAVV worden ongunstige resultaten (karkassen of versneden vlees) onmiddellijk aan de exploitant meegedeeld. De exploitant moet de oorzaken opsporen en corrigerende maatregelen toepassen in het kader van zijn autocontrolesysteem. Salmonella in zuivelproducten (aantal analyses en % conform) Salmonella bij transformatie Salmonella bij groothandel en kleinhandel half harde kaas op basis van rauwe melk half harde kaas op basis van thermisch behandelde melk % positief Aantal monsters % positief Aantal monsters % positief roomijs melkpoeder pudding 20 (100 %) 41 (100 %) 30 (100 %) 45 (100 %) 12 (100 %) 54 (100 %)

koude schotels warme kant-en-klare maaltijden pitavlees softijs bereide melk in fl essen Controles op producten bereide maaltijden voor baby’s Salmonella bij groothandel en kleinhandel 38 (100 %) 61 (100 %) 41 (100 %) Salmonella bij horeca 89 (100 %) 53 (100 %) 82 (100 %) 38 (100 %) Salmonella bij gemeenschapskeuken 24 (100 %) 36 (100 %) 107 (100 %) 82 (100 %) Er werden tevens analyses voor Salmonella uitgevoerd bij groot- en kleinhandels op de volgende monsters: • • • • • • • • • • fi let americain: 240 monsters, 100 % conform ham: 26 monsters, 100 % conform vleessalade: 43 monsters, 100 % conform vissen: 60 monsters, 100 % conform levende tweekleppige weekdieren: 90 monsters, 98,9 % conform salades van schaaldieren: 51 monsters, 100 % conform schaaldieren: 104 monsters, 100 % conform fi jne bakkersproducten met patisseriecrème: 54 monsters, 100 % conform voorgesneden fruit en groenten: 83 monsters, 100 % conform bessen en fruit: 28 monsters, 100 % conform. Bij niet-conformiteiten zijn de maatregelen die het FAVV neemt afhankelijk van de aard van het product. Indien het een kant-en-klaar product betreft of indien het een product betreft waarvoor er een reglementair voedselveiligheidscriterium bestaat in Verordening (EG) nr. 2073/2005, wordt een herbemonstering uitgevoerd. Indien het resultaat ook bij de herbemonstering positief is, wordt het product uit de handel genomen of teruggehaald. In alle andere gevallen (geen reglementair voedselveiligheidscriterium en geen kant-en-klaar product), stelt zich geen rechtstreeks probleem voor de consument. Er worden dan ook geen maatregelen ten opzichte van het product genomen. Wel wordt de operator op de hoogte gebracht van het niet-conforme resultaat en van het feit dat hij de nodige maatregelen moet nemen in het kader van zijn HACCP-plan. Bakken of braden van varkensvlees en gevogelte voor de consumptie volstaat doorgaans om bacteriën te verwijderen. Rekening houdend met de prevalentie voor kipkarkassen, moet men om kruiscontaminatie in de keuken te vermijden, steeds waakzaam blijven tijdens de bereiding. 173

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
Foodweb - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Volledige versie - FAVV
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv