Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

174 3.1.4 Humane

174 3.1.4 Humane salmonellose De opvolging van talrijke gevallen van salmonellose bij mensen door het Nationaal Referentiecentrum voor Salmonella (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) laat een taling van 88 % zien tussen 2003 en 2009 (van 12.894 naar 2.857). Het betreft vooral een daling van het aantal gevallen van Salmonella Enteritidis; het aantal gevallen van S. Typhimurium nam eveneens af ten opzichte van 2008. De maatregelen van de salmonellabestrijdingsprogramma’s in de verschillende schakels van de voedselketen liggen mee aan de basis van deze sterke daling. 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 S. Enteritidis 5.765 2.092 984 945 790 533 S. Typhimurium 2.291 1.534 1.714 2.105 2.146 1.679 S. Hadar 44 20 39 39 19 10 S. andere 901 942 737 672 755 635 Aantal gevallen van humane salmonellose 3.2 Campylobacter in de voedselketen Campylobacter is een belangrijke voedselpathogeen. Volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) nam campylobacteriose, de ziekte die door Campylobacter wordt veroorzaakt, in 2005 de plaats in van salmonellosis als meest gerapporteerde zoönose in de EU. Door de sterke daling van het aantal humane salmonellagevallen is Campylobacter ook in België de meest gerapporteerde zoönose. Verscheidene studies bevestigen dat producten afkomstig van kip een belangrijke bron van humane infectie door Campylobacter zijn. Campylobacter is een temperatuurgevoelig organisme. Het kan zich bij omgevingstemperatuur nagenoeg niet vermenigvuldigen maar wel overleven. Indien een product voldoende verhit wordt, worden de campylobactercellen gedood. Ook bij invriezen wordt het aantal campylobactercellen sterk gereduceerd. Kruiscontaminatie tijdens de bereiding van voeding door consumenten, vooral voeding op basis van rauw gevogelte, vormt een uiterst belangrijke risicofactor voor campylobacteriose. Het is dus belangrijk dat goede hygiëne bij het manipuleren van voeding steeds in acht wordt genomen.

3.2.1 Diervoeders Volgens EFSA is Campylobacter naar alle waarschijnlijkheid niet van belang in diervoeders omwille van de lage vochtigheidsgraad en de blootstelling aan de lucht gedurende de productie. Algemene hygiënemaatregelen, zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 183/2005, worden doorheen heel de diervoederketen uitgevoerd en gecontroleerd. Deze maatregelen zorgen voor een basisbeschermingsniveau voor, onder andere, microbiologische contaminatie. 3.2.2 Karkassen en vlees Teneinde vergelijkbare waarden te verkrijgen tussen de lidstaten, werd een Europees onderzoek uitgevoerd in 2008 bij slachthuizen, om zo de prevalentie van Campylobacter spp. te bepalen in de caecas en in vleeskippen conform de beslissing van de Commissie 2007/516/CE: • • • • • 71 % van de partijen vleeskippen getest op communautair niveau was drager van de bacterie in de ingewanden 76 % van de kipkarkassen uit Europese slachthuizen was besmet de prevalentie voor de lidstaten varieerde tussen 2 tot 100 % In België werd Campylobacter ontdekt in de ingewanden van 31 % van de geteste partijen kip (n=337). 40 % van de in België geteste karkassen (n=380) bevatten meer dan 100 kve/g, waarvan 3 % een besmettingsgraad van meer dan 10.000 kve/g vertoonde. Globaal werden er in 2009, 639 analyses van Campylobacter uitgevoerd op levensmiddelen in de verwerkingssector; 93,1 % waren conform. In België wordt sedert 2008 het aantal Campylobacter geteld op karkassen en versneden vlees van gevogelte, aangezien het risico voor de menselijke gezondheid gepaard gaat met het aantal aanwezige bacteriën. De actiegrens voor onze montoring werd vastgesteld op 100 kve/g, aangezien de besmettende hoeveelheid voor dit micro-organisme laagt blijkt te zijn. Contaminatiegraad met Campylobacter van karkassen en versneden vlees van gevogelte Aantal monsters > 100 kve/g Karkassen van vleeskippen 261 32% Karkassen van legkippen 317 37% Versneden vlees van gevogelte (met vel) 258 15,5% Versneden vlees van gevogelte (zonder vel) 255 1,6% Bereidingen op basis van vlees van gevogelte 57 100 % Karkassen van kalkoen 278 5 % De resultaten tonen een zwakke besmettingsgraad voor karkassen en versneden vlees van gevogelte. Varkensvlees wordt beschouwd als vlees met een relatief laag risico voor de consument voor campylobacteriose. Onvoldoende bakken of braden kan echter een belangrijk risico inhouden. In 2009 was 86 % van de 656 geanalyseerde varkenskarkassen conform. Deze contaminatiegraad is vergelijkbaar met wat wordt vastgesteld sinds 2006. Controles op producten 175

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv