Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

182 3.4

182 3.4 Indicatororganismen 3.4.1 Slachthuiskarkassen Totaal kiemgetal E. coli Aantal monsters % conform Aantal monsters % conform Karkassen van legkippen 320 71 % 320 66 % Karkassen van vleeskippen 262 93 % 262 92 % In het kader van de controle van hun HACCP-plan moeten exploitanten van slachthuizen van hoefdieren en pluimvee met de Swabmethode microbiologische analyses uitvoeren en hierbij de reglementaire criteria van verordening (EG) n° 2073/2005 respecteren: De karkassen van slachtdieren worden aan 3 indicatorcriteria voor proceshygiëne onderworpen: Salmonella, totaal kiemgetal en enterobacter. De karkassen van pluimvee worden onderworpen aan één indicatorcriterium voor proceshygiëne: Salmonella. Indien één criterium voor proceshygiëne wordt overschreden, betekent dit niet dat het product niet conform is. De resultaten moeten worden opgevolgd en corrigerende acties moeten worden genomen van zodra een ongunstige evolutie wordt waargenomen. Een derde van de slachthuizen voor runderen, varkens en pluimvee wordt elk jaar getest sinds 2006: Aantal geteste slachthuizen Conform het proceshygiënecriterium Salmonella Runderen 43 93 % Varkens 30 63 % Pluimvee 41 66 %

3.4.2 Producten in de verwerking In 2009 werden 3.465 analyses op microbiologische indicatoren uitgevoerd in de verwerkende sector; 3.441 in het kader van het controleprogramma (97,2 % waren conform) en 24 analyses buiten het controleprogramma als gevolg van een klacht, een RASFF waarschuwing of een hercontrole (83,3 % waren conform). De niet conforme resultaten gaven aanleiding tot 8 waarschuwingen. Microbiologische analyses van indicatororganismen in de sector verwerking Aantal analyses Conform Enterobacteriaceae 301 94,7 % Staphylococcus coagulase + 856 99,4 % E. coli 1.570 97,7 % Totaal kiemgetal 738 94,2 % Vlees Totaal kiemgetal E. coli Aantal monsters Conform Aantal monsters Conform Versneden vlees van runderen 291 99,7 % Versneden vlees van varkens 236 99,2 % Versneden vlees van gevogelte met vel 209 97,6 % 209 97,6 % Versneden vlees van van gevogelte zonder vel 206 97,6 % 206 97 % Zuivelproducten Enterobacteriaceae E. coli Totaal aeroob kiemgetal Half harde kaas op basis van rauwe melk 20 (100 %) Half harde kaas op basis van thermisch behandelde melk 21 (100 %) Roomijs Melkpoeder Pudding 30 (80,0 %) 23 (95,7 %) 45 (97,8 %) 11 (100 %) Controles op producten 183

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv