Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

188 Toegelaten genetisch

188 Toegelaten genetisch gemodifi ceerde soja (soja RR toegelaten in de EU) werd 2 maal gevonden, echter onder de kwantifi ceringsgrens van 0,1 %. Het werd niet ontdekt bij de tegenanalyse. Dit bevestigt een afname van het aantal RASFF-waarschuwingen in 2009. Er werd een spoor gevonden van genetisch gemodifi ceerde maïs in meel dat werd geanalyseerd om GGO soja op te sporen, zonder mogelijke kwantifi cering. Sinds de RASFF-waarschuwing omtrent GGO lijnzaad, maakt dit deel uit van de screenings voor GGO’s. Er werd GGO lijnzaad ontdekt in een monster met lijnzaad dat werd onderzocht in het kader van een RASFF. In 2009 was er, behalve het voorval met lijnzaad, geen niet-conformiteit in verband met GGO’s in de verwerkingssector, geen enkel monster bevatte tussen 0,1 % en 0,9 % GGO’s, in tegenstelling tot 2008. Distributie van levensmiddelen De controle van rijst wordt voor het eerst toegevoegd aan het controleplan van 2009; net als in 2008 werd rijst LL Rice 601 of Bt 63 niet vastgesteld. Net als in 2007 en 2008 werd evenmin een non-conformiteit inzake etikettering en GGO vastgesteld in 2009. GGO analyses van levensmiddelen bemonsterd in de sector distributie Aantal monsters Minder dan 0,1 % GGO Gehalte GGO tussen 0,1 % en 0,9 % Meer dan 0,9 % GGO Rijst (granen) (Bt63, LL Rice 601) 22 100 % 0 % 0 % Bereidingen op basis van soja 21 100 % 0 % 0 % Voedingsmiddel op basis van maïs 22 100 % 0 % 0 % Totaal 65 100 % 0 % 0 % Bereidingen op basis van soja bestaan uit specifi eke ingrediënten, sauzen, soepen, kant-en-klaargerechten, snoep, koekjes, margarines, chocoladeproducten en voedingssupplementen. Levensmiddelen op basis van maïs zijn specifi eke levensmiddelen, zetmeel, snoep, groenten (eventueel in blik), brood, bereide salades, soepen, sauzen, chips, voedingspasta, koekjes. De laatste ontdekking van GGO soja tussen 0,1 % en 0,9 % gebeurde in 2007. Er werd geen GGO rijst gevonden in de distributie, ondanks nieuwe RASFF voor Bt 63 in andere Europese landen.

5 Bestraling Voor de producten die bestraald mogen worden, moet op de verpakking de vermelding “doorstraald” of “door straling behandeld” of “met ioniserende straling behandeld” staan. In dit kader worden sinds 2004 twee soorten controles uitgevoerd: • • bij producten waarbij doorstraling is toegestaan, wordt nagegaan of in het geval er niets op de verpakking vermeld is, het product ook werkelijk niet bestraald werd; de analyse gaat hierbij gepaard met een controle van het etiket bij producten waarbij doorstraling niet is toegestaan worden analyses uitgevoerd om na te gaan of er toch geen behandeling werd uitgevoerd. De analysemethode is gesteund op thermoluminescentie. In 2009 werden analyses op aromatische kruiden (23), gedroogde groenten (10), gedroogd fruit (10), instant noedels (29), voedingssupplementen (28), mosselen (22), kant-enklaar maaltijden (1), vlees (5) en diepgevroren zeevruchten (20) uitgevoerd. In 1 geval werden voedingssupplementen ingevoerd vanuit de Verenigde Staten zonder vergunning, zoals voorzien in de Europese reglementering. Er werd een PV opgesteld en de betrokken producten werden in beslag genomen en teruggetrokken van de markt. Controles op producten 189

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv