Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

190 6 Radioactiviteit De

190 6 Radioactiviteit De controle op radioactiviteit binnen de voedselketen is een gedeelde bevoegdheid tussen het FAVV en het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC). Beide instanties voeren dan ook controles op radioactieve contaminatie uit. De rechtsgrond voor het toezicht op de nucleaire contaminatie van levensmiddelen ligt in een Europese regelgeving die na de kernramp van Tsjernobyl werd aangenomen. Naast de monsterneming in de grensinspectieposten werden 149 monsters genomen van de nationale productie, zoals vlees van runderen, varkens, schapen en geiten, kippen, konijnen, wild, vis en schaaldieren. Deze stalen werden genomen in slachthuizen, leefvijvers en vismijnen. Alle gemeten concentraties waren lager dan de toegestane norm. Het volledig rapport over het radiologisch toezicht in België, waar ook de resultaten van de radioactiviteitanalyses uitgevoerd in opdracht van het FAVV zijn opgenomen, is beschikbaar via het website van het FANC (www.fanc.fgov.be).

7 Controles op intracommunautaire zendingen De intracommunautaire zendingen van levende dieren en bepaalde dierlijke bijproducten zoals mest, moeten gemeld worden via TRACES (TRAde Control and Expert System). Het is een Europees informaticasysteem waarin door de lidstaten en een aantal derde landen verplaatsingen van dieren en dierlijke producten geregistreerd worden. Het genereert onder andere gezondheidscertifi caten en laat toe de informatie onmiddellijk te raadplegen in geval van problemen. 7.1 Levende dieren en gelijkgestelde producten Aard van de zendingen van levende dieren en gelijkgestelde producten Aantal uitgaande zendingen Aantal binnenkomende zendingen Certifi caat Hoeveelheid Certifi caat Hoeveelheid Rund 10.109 369.808 8.723 332.603 Varken 4.150 789.156 8.902 1.483.985 Schaap 94 1.500 775 106.190 Geit 61 4.655 40 1.194 Pluimvee 3.920 91.133.191 22.031 150.873.720 Vogels 1.321 360.694 404 208.188 Vissen 31 54.407 363 1.289.358 Paard 2.953 8.986 2.658 7.560 Honden en Katten 679 6.698 752 20.168 Primaten 15 19 23 54 Kleine zoogdieren 314 145.269 145 245.990 Amfi bieën en reptielen 13 369 38 779 Ongewervelden 892 146.536 14 60.805 Sperma en embryo’s 913 1.066.193 4.305 937.234 Broedeieren 699 55.511.978 1.081 57.646.978 SPF (specifi c pathogen free) eieren 0 0 10 45.860 Overige 249 5.243 122 850 Totaal 26.413 149.604.702 50.386 213.261.516 In 2009 werden 245 klachten behandeld in verband met het intracommunautair verkeer van levende dieren: 172 van België verzonden naar andere lidstaten en 73 van andere lidstaten tegen België. 28 maal werd de terugzending van de dieren gevraagd door België: 24 maal voor runderen en 4 maal voor paarden. De terugzending van paarden werd steeds toegestaan, die van runderen 6 maal. De redenen voor terugzending waren onder meer de afwezigheid van een gezondheidscertifi caat, niet-conforme resultaten voor een dierziekte, slechte of onbestaande identifi catie van de dieren. Indien de terugzending niet toegestaan wordt, worden andere maatregelen genomen zoals slacht of vernietiging. Controles op producten 191

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv