Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

192 7.2 Dierlijke

192 7.2 Dierlijke bijproducten Voor de dierlijke bijproducten, niet bestemd voor menselijke consumptie, en overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 van de verordening van het Europees Parlement en de Raad (EG) nr 1774/2002, levert het FAVV de toelatingen af voor het inkomend handelsverkeer (verwerkte dierlijke eiwitten en dierlijke mest) en de gezondheidscertifi caten voor het uitgaande handelsverkeer (dierlijke mest). Aantal zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie Aantal uitgaande Aantal inkomende zendingen zendingen Onverwerkte mest 3.930 0 Verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding 941 289 Totaal 4.871 289 In 2009 werden voor het derde opeenvolgende jaar specifi eke microbiologische controles in het kader van de dierlijke bijproductenwetgeving uitgevoerd. Er werden 127 loten bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van Salmonella en Enterobacteriaceae: 95,7 % waren conform aan de wetgeving voor diervoeders. Ten opzicht van de resultaten in 2008 merken we een verbetering met 4,9 %. De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 4 waarschuwingen

8 Controles op de invoer Houd besmettelijke dierziekten buiten de Europese Unie! Samen met vlees en zuivelproducten kunnen dierziekten binnengebracht worden. Daarom zijn voor bepaalde producten strikte invoervoorwaarden van toepassing. Privépakketjes met vlees, melk, vleesproducten en zuivelproducten mogen niet in de Europese Unie binnengebracht worden. Bij aankomst in de Europese Unie moeten dergelijke producten afgegeven worden. De producten worden in beslag genomen en vernietigd. Bij niet-aangifte riskeert men bovendien een boete en gerechtelijke vervolging. Voor bepaalde producten (melkpoeder of bijzondere voeding voor zuigelingen bij voorbeeld) en uit bepaalde landen (Kroatië, Faeröer, Groenland, IJsland) is een uitzondering voorzien met een maximum van 10 kg per persoon. In 2009 werden in samenwerking met de douanediensten 305 colli’s in beslag genomen in de verschillende punten van binnenkomst in België: 2.867 kg producten van dierlijke oorsprong hoofdzakelijk afkomstig uit Kongo, Kosovo, Ethiopië en Albanië. Controles op producten 193

Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv