Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

194 8.1 Levende dieren

194 8.1 Levende dieren Het aantal controles bij invoer van levende dieren en daaraan gelijk gestelde producten is in 2009 met 10 % gedaald ten opzichte van 2008. Het aantal geweigerde zendingen is eveneens licht gedaald. Het invoerverbod dat van kracht was naar aanleiding van de uitbraken van hoogpathogene aviaire infl uenza werd opgeheven op 1/7/2007. De invoervoorwaarden voor vogels zijn echter zo streng dat het aantal zendingen ook in 2009 laag blijft. In feite mogen enkel gezelschapsvogels binnen die hun eigenaar vergezellen bij verhuis en pluimvee afkomstig van erkende bedrijven vanuit slechts enkele derde landen. De reden dat honden en katten geweigerd worden is vaak dat deze bij terugkeer uit een derde land niet in orde zijn met hun rabiësvaccinatie of de serologische testen en de daaropvolgende wachtperiode van 3 maanden. Controles op de invoer van levende dieren en gelijkgestelde producten Aantal zendingen Aantal geweigerde zendingen Aantal dieren Aantal geweigerde dieren Vogels en pluimvee 5 0 5.573 0 Vissen 736 1 9.243.165 84 Paarden 1.082 0 1.082 0 Honden, katten en andere zoogdieren 344 6 4.868 6 Amfi bieën en reptielen 41 0 92.588 0 Ongewervelden 249 1 734.138.331 35 Sperma 27 0 2.024 0 Broedeieren 9 0 346.080 0 SPF (specifi c pathogen free) eieren 21 0 292 0 Totaal 2.514 8 743.834.003 125

8.2 Dierlijke producten voor humane consumptie In 2009 werden 24.219 zendingen van dierlijke producten bestemd voor menselijke consumptie aangeboden in een Belgische grensinspectiepost (GIP) (25.457 in 2008, 25.411 in 2007 en 25.454 in 2006). Aard van de zendingen van dierlijke producten voor humane consumptie Aantal zendingen Aantal zendingen geweigerd Vers vlees van runderen, schapen, geiten, varkens en eenhoevigen, en producten ervan 5.912 51 Visserijproducten 14.236 87 Darmen 179 0 Vlees van pluimvee, en producten ervan 1509 3 Konijnenvlees en vlees van wild (vrij / gekweekt), en producten ervan 670 1 Melk en melkproducten 619 8 Eiproducten 83 0 Honing 646 3 Gelatine 66 0 Kikkerbillen en slakken 264 1 Beenderen en producten uit beenderen 31 1 Divers 4 1 Totaal 24.219 156 Controles op producten 195

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv