Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

196 Van deze 24.219

196 Van deze 24.219 zendingen zijn er 1.702 bemonsterd in het kader van beschermende maatregelen, opvolging van RASFF berichten of van het controleplan. Reden monsterneming Aantal monsters Aantal niet conform Reden niet-conformiteit Beschermende maatregelen (opgelegd door een Europese beschikking) Visserijproducten uit Indonesië (histamine, zware metalen) Paardenvlees uit Mexico (residuen 290 0 van stoff en met een hormonale werking en groeibevorderende ßagonisten) 264 0 Garnalen uit Myanmar (chlooramfenicol) 2 0 Schaaldieren uit India (nitrofuranen) 1 0 Opvolging RASFF-berichten 205 27 nitrofuranen in garnalen nitrofuranen (24x in Controleplan 940 29 garnalen), benzo(a)pyreen (2x in vis), kwik (2x in vis), streptomycine (1x in honig) Totaal 1.702 56 In totaal zijn er bij de invoer van producten bestemd voor menselijke consumptie via Belgische GIP’s 56 RASFF-berichten opgesteld naar aanleiding van overschrijdingen van wettelijk vastgelegde normen: 51 hadden betrekking op nitrofuranen in garnalen uit Bangladesh (35) en India (16). Naar aanleiding van de vaststellingen werden door de EU beschermende maatregelen genomen en een herziening van het analyseprotocol doorgevoerd.

8.3 Levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong De controles op invoer van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong waren voornamelijk gericht op: • • • • afl atoxines in dopvruchten, verboden kleurstoff en in pepers, producten op basis van pepers, kurkuma en palmolie, pentachlorofenol (PCP) in guargom en producten uit India die dit bevatten melamine in levensmiddelen uit China. Voor elke zending wordt een documentencontrole (certifi caat, analyseverslag …) uitgevoerd en worden eventueel monsters genomen voor onderzoek. Controlemaatregelen voor invoer blijven geldig voor de aanwezigheid van minerale olie in zonnebloemolie van Oekraïne, en voor de aanwezigheid van GGO’s in rijst en maïs uit bepaalde landen. In 2009 werd een specifi eke controlemaatregel genomen voor de invoer van arachideboter uit de Verenigde Staten, na de salmonellose-epidemie in de V.S. eerder dat jaar. Wanneer een contaminant de wettelijke norm overschrijdt, wordt het lot geweigerd voor invoer en ofwel vernietigd ofwel teruggezonden naar het land van oorsprong. Controles van zendingen van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong Afl atoxines Gecontroleerde producten Aantal zendingen Aantal geweigerde zendingen Arachide uit Brazilië 66 Arachide uit China 76 Arachide uit Egypte 1 Pistaches uit Iran 135 2 Hazelnoten uit Turkije 457 2 Hazelnootpasta uit Turkije 177 1 Afgeleide producten van hazelnoten uit Turkije 43 Gedroogde vijgen uit Turkije 186 Vijgpasta uit Turkije 2 Pistaches uit Turkije 80 2 Amandelen USA 440 Melamine Levensmiddelen uit China 54 Salmonella Arachideboter uit de VSA 1 PCP Guargom uit India 82 GGO Rijst uit de VSA 3 Rijst uit China 14 Radioactiviteit Wilde paddenstoelen uit bepaalde derde landen 1 Niet toegelaten kleurstoff en Pepers en producten op basis van pepers, kurkuma, palmolie uit alle landen 105 3 Totaal 1.923 10 Controles op producten 197

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv