Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

198 8.4 Dierlijke

198 8.4 Dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie In 2009 werden 2.131 zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie voor de invoer aangeboden via: • • • • • Antwerpen: 1.385 zendingen (65 %), vooral van voeders voor gezelschapsdieren en hondenkluiven Zaventem: 581 zendingen (27 %), vooral bloedproducten Zeebrugge: 99 zendingen (5 %), vooral huiden Gent: 57 zendingen visolie Luik: 9 zendingen Ongeveer 60 % van de zendingen waren bestemd voor diervoeding. De overige zendingen waren bestemd voor ander toepassing waaronder technische, voor farmaceutisch gebruik en voor onderzoek. In het kader van het controleplan en de opvolging van RASFF berichten werden analyses uitgevoerd op de ingevoerde zendingen: • • 361 monsters voor onderzoek naar GGO’s in voeders voor gezelschapsvogels uit de VSA, PCB’s en kwik in visserijproducten en hun bijproducten of dierlijk meel in vismeel; 98,6 % van de monsters waren conform 246 partijen dierlijke bijproducten voor onderzoek naar Salmonella en enterobacter: 98,6 % waren conform de reglementering voor diervoeders. De niet-conforme producten werden teruggestuurd, behandeld ... Aard van de zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie Aantal zendingen Aantal zendingen geweigerd Voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven 941 5 Bloed en bloedproducten 511 3 Eiproducten 150 0 Verwerkte dierlijke eiwitten en smaakgevende ingewanden 82 1 Vetten en oliën van vis of van zeezoogdieren 76 1 Wol, haar, veren 72 0 Huiden en vellen 66 0 Gelatine en peptonen 64 0 Producten van dierlijke oorsprong bestemd voor diervoeding 41 1 Jachttrofeeën 32 5 Andere producten van dierlijke oorsprong bestemd voor technisch of ander gebruik 96 3 Totaal 2.131 19

8.5 Diervoeders In 2009 werden producten niet van dierlijke oorsprong en bestemd voor diervoeders en afkomstig uit derde landen ingevoerd via de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Ten opzichte van 2008 nam het aantal zendingen af voor alle zeehavens. Producten van niet-dierlijke oorsprong bestemd voor diervoeders aangeboden in plaatsen van binnenkomst Controles op producten Aantal Aantal aangeboden Aard van de zendingen geweigerde zendingen Grondstoff en (gierst, saffl oerzaden, zonnebloemzaden …), ad- zendingen Antwerpen 2.289 ditieven en voormengsels (lysine, methionine …), samengestelde voedingsmiddelen 0 Gent 265 Grondstoff en (sojakoek en -bonen, lijnzaad …) 0 Zeebrugge 76 Grondstoff en (melasse, arachidekoek), additieven (vitaminen, lysine) 0 Zaventem 4 Additieven (antioxidanten, vitamine E, kleurstoff en) 0 In het kader van het controleplan werden 275 monsters genomen voor onderzoek naar: • • • • • • • • GGO dioxinen en furanen aanwezigheid van dierlijk meel zware metalen afl atoxinen Salmonella groeibevorderende middelen (stoff en met een androgene, œstrogene of stilbene werking, beta-agonisten, corticosteroïden en thyreostatica) pesticiden. In het kader van versterkte controles, werden monsters geanalyseerd: • • tengevolge de aangetoonde aanwezigheid in 2008 van melamine in melk voor zuigelingen en andere melkproducten uit China, werden er 313 analyses van melamine in deze producten (met inbegrip van voedingsmiddelen voor dieren die onderworpen zijn aan een veterinaire controle) uitgevoerd. tengevolge de aangetoonde aanwezigheid in 2008 van monensin in bijproducten van de productie van bio-ethanol uit Brazilië, werden 189 monsters genomen voor onderzoek naar antibiotica in grondstoff en. Alle analyseresultaten waren conform. 199

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Leidraad - FAVV
Foodweb - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Volledige versie - FAVV