Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

200 8.6 Planten en

200 8.6 Planten en producten van plantaardige oorsprong Fytosanitaire controles In 2009 werden 25.865 zendingen van planten en producten van plantaardige oorsprong, die onderworpen zijn aan een fytosanitaire invoercontrole, via een Belgische grensinspectiepost in de EU ingevoerd. Dit is een daling van 10 % tegenover 2008. In een andere lidstaat werd een fysieke controle uitgevoerd voor 9.470 zendingen, goed voor 37 % van de zendingen (tegenover 63 % van de zendingen in 2008). De fysieke controles werden voornamelijk uitgevoerd in Nederland en betroff en vooral fruit en snijbloemen. Voor 867 zendingen die het EU grondgebied betraden via een grensinspectiepost in een lidstaat werd de fysieke controle naar een Belgische erkende inspectieplaats verlegd. Deze zendingen kwamen vooral via Nederland binnen; fruit was de belangrijkste productgroep. Aard van de zendingen die in België een fytosanitaire controle ondergingen Aantal Aantal Hoeveelheid Hoeveelheid zendingen zendingen producten producten ontvangen geweigerd ontvangen 909 miljoen geweigerd Snijbloemen (inclusief snijgroen) 4.962 16 stellen en 10 miljoen kg 15.170 stellen Planten bestemd voor opplant 3.431 3 29 miljoen stuks 6.885 stuks Zaden, bollen, knollen, wortelstokken, stekken, weefselculturen 1.380 12 13 miljoen kg en 322 miljoen stuks 600 kg en 22.930 stuks Groenten en fruit (inclusief verse kruiden) 14.610 16 365 miljoen kg 143.060 kg Aardappelen 741 - 60 miljoen kg - Graan 23 - 10 miljoen kg - Hout 709 - 10 millions m3 - Andere 9 2 20.375 stuks en 140 kg 2,8 kg Totaal 25.865 49

Reden van onderschepping en genomen maatregelen Aantal Geweigerd Regularisatie Lidstaat Wederuitvoer Aanwezigheid van schadelijke organismens 50 27 18 3 2 Niet voldaan aan de bijzondere invoereisen 21 8 13 0 0 Verboden planten 1 1 0 0 0 Grond 2 2 0 0 0 Documenten niet conform 34 18 16 0 0 Totaal 108 56 47 3 2 Een weigering van de zending leidde meestal tot een vernietiging van de producten. Voor 18 zendingen waarin nematoden werden aangetroff en, werd een behandeling van het groeimedium als regularisatie toegestaan. 2 zendingen van sinaasappel waarin Guignardia citricarpa werd aangetroff en, werden wederuitgevoerd naar Wit-Rusland. In Petunia stekken uit Israël werd TCDVd (tomato chlorotic dwarf viroid) aangetroff en. 3 zendingen waren al naar de lidstaat van bestemming vertrokken vooraleer het ongunstige analyseresultaat gekend was. De lidstaat van bestemming werd hiervan ingelicht. Omdat TCDVd nauw verwant is met het quarantaineorganisme PSTVd en dezelfde waardplanten heeft, werden de volgende zendingen van Petunia stekken van dezelfde oorsprong, systematisch bemonsterd en geblokkeerd in afwachting van het analyseresultaat. Zendingen waarvoor de documenten niet voldeden, konden geregulariseerd worden door binnen de 2 werkdagen een gecorrigeerd fytosanitair certifi caat dan wel een verklaring van de bevoegde overheid van het land van oorsprong over te maken; zo niet werd de zending geweigerd. Schadelijke organismen In het kader van het controleplan voor schadelijke organismen bij planten en plantaardige producten werden 395 monsters genomen waarvan 14 % niet conform bevonden werd. Monsternemingen voor de aanwezigheid van schadelijke organismen Organisme Aantal monsters Nietconform Bacteriën 1 0 Planten, plantendelen & vermeerderingsmateriaal Insecten Nematoden Schimmels 11 95 0 10 31 0 Virussen 1 0 PSTVd-waardplanten PSTVd 59 2 Pelargonium stekken Ralstonia solanacearum 55 0 Citrusvruchten Guignardia citricarpa 11 10 Primeuraardappelen Clavibacter michiganensis, Ralstonia solanacearum 153 0 Granen Claviceps purpurea, Tilletia indica 4 0 Tomatenzaden PSTVd & PepMV 3 2 Houten verpakkingsmateriaal Anoplophora sp., Bursaphelenchus xylophilus, Monochamus sp. 2 2 Totaal 395 57 Soort quarantaineorganisme, type monsterneming en land van oorsprong: insecten Controles op producten 201

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv