Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

202 Product Plantensoort

202 Product Plantensoort Oorsprong Aantal Thrips palmi Snijbloemen Orchidaceae Thailand 11 Bemisia tabaci Snijbloemen Solidago Israël 1 Lyriomyza sativae Snijbloemen Gypsophila Israël 2 Lyriomyza trifolii Snijbloemen Solidago Israël 1 Tephritidae Fruit Passievrucht Kameroen 1 Bactrocera Fruit Mango Senegal 1 Phorocantha semipunctata Houten verpakkingsmateriaal Brazilië 1 Niet geïdentifi ceerd Houten verpakkingsmateriaal China 1 Voor insecten worden meer onderscheppingen vermeld dan niet conforme resultaten omdat bepaalde insecten goed visueel waarneembaar zijn (Thrips palmi, Bemisia tabaci) waardoor een bemonstering niet altijd vereist is. Soort quarantaineorganisme en land van oorsprong: nematoden in planten bestemd voor opplant Plantensoort en oorsprong Aantal Xiphinema sp. Ilex crenata (Japan) 2 Meloidogyne sp. Adonsonia, Adonidia, Ficus, Livistonia (USA) en Enkianthus perulatus, Phoenix roebelinii (Japan) 8 Xiphinema sp. & Meloidogyne sp. Ilex crenata (Japan) Bucida buceras, Peltophorum (USA), Ilex crenata, 1 Tylenchorhynchus, Pratylenchus, Trichodoridae, Heteodera, Criconematidae Bucida buceras, Peltophorum (USA), Ilex crenata, Podocarpus, Ficus (Japan) en Phoenix roebelinii (Costa Rica) 7 Het aantal onderscheppingen voor nematoden is lager dan het aantal niet conforme resultaten omdat er slechts een onderschepping wordt opgesteld en maatregelen worden opgelegd zodra een bepaalde actiedrempel is overschreden. Soort quarantaineorganisme, type monsterneming en land van oorsprong: andere organismen

Product Plantensoort Oorsprong en aantal Schimmels Guignardia citricarpa Viroïden Sinaasappel Citrus sinensis Brazilië (2) PepMV Zaden Lycopersicon esculentum Guatemala (1), China (1) PSTVd Stekken Petunia Israël (1) TCDVd Stekken Petunia Israël (8) Het hogere aantal onderscheppingen voor viroïden is te verklaren doordat naar aanleiding van het initiële niet conforme resultaat voor TCDVd in Petunia stekken, beslist werd om zendingen van dezelfde variëteiten systematisch te bemonsteren. 8.7 CITES De handel in bedreigde diersoorten moet beantwoorden aan een strikte handelsreglementering volgens de internationale conventie CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) en vereist meestal een speciale vergunning. Bedreigde levende dieren en vogels moeten steeds begeleid worden door een gezondheidscertifi caat. De behandeling van de aanvragen voor vergunningen en certifi caten in het kader van de CITES-wetgeving gebeuren door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL). De controle op de illegale invoer in België van beschermde diersoorten of ervan afgeleide producten (ivoor, reptielenvellen, zoogdierhuiden, ...) is een bevoegdheid van het FAVV en wordt gelijktijdig met andere controles uitgevoerd. Er worden ook gerichte controles uitgevoerd. Bepaalde controles gebeuren in samenwerking met de douanediensten, politiediensten en inspecteurs van de FOD Volksgezondheid. In 2009 werd hierbij volgend ‘bedreigd’ materiaal van dierlijke oorsprong in beslag genomen: 17 lederproducten uit krokodillenleder, 4 krokodillenschedels, 2 producten uit slangenleder, 6 ivoren voorwerpen, 15 slagtandjes van de Afrikaanse olifant, 5 voorwerpen uit nijlpaardtanden, 2 nijlpaardschedels, 6 fl essen slangenwijn, 131 kg levende koraal, 3 potjes krokodillenzalf, 20 traditionele Chinese geneesmiddelen op basis van Macaca mulatta, 1 apenschedel, derivaten van Hippocampus spp. verwerkt in 1020 Aziatische geneesmiddelen, 2 fl acons berengal, derivaten van de Saiga-antiloop verwerkt in 345 Aziatische geneesmiddelen en 2 zeeschildpaddenschedels. In beslag genomen dieren en goederen worden zoveel mogelijk geschonken aan universiteiten, musea en zoölogische parken. Sommige goederen moeten uiteindelijk worden vernietigd. Controles op producten 203

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv