Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

208

1 Notifi caties 1 RASFF RASFF : reeds dertig jaar ! Notifi caties en maatregelen na controles De Europese Commissie heeft een waarschuwingssysteem voor levensmiddelen en veevoeders die niet aan de kwaliteitseisen voldoen: “het Rapid Alert System for Food and Feed” (RASFF). De informatie in een RASFF is bedoeld voor de overheden van de lidstaten binnen de Europese Unie, zodat er snel actie kan ondernomen worden. Twee soorten berichten kunnen door de Lidstaten worden verstuurd naargelang de ernst van de situatie : • • waarschuwingen over voedsel of veevoeder dat in meerdere landen van de Europese Unie op de markt is en dat een direct gevaar kan betekenen voor de volksgezondheid zodat direct ingrijpen noodzakelijk is. De waarschuwing wordt gegeven door het land dat het probleem heeft ontdekt. De overheden beslissen over het van de markt halen en het organiseren van een zogeheten ‘recall’. Bij een recall wordt het publiek gewaarschuwd voor een potentieel onveilig product en wordt opgeroepen het product terug te brengen. Deze verschijnen als persberichten op onze website www.favv.be. informatieberichten worden verstuurd wanneer potentieel onveilig voedsel of veevoeder alleen aanwezig is in het land dat de melding doet. Het gaat hier dikwijls om voedsel of veevoeder dat bij controles aan de grenzen van de Europese Unie is afgekeurd. Ook deze producten komen niet op de markt of worden teruggeroepen. In 2009 viert het RASFF zijn dertigste verjaardag. In dat kader werden verschillende feestelijkheden georganiseerd door de Europese Commissie waaronder een conferentie in Brussel, een bezoek aan de fruit- en groentenveiling van Sint-Katelijne-Waver (Mechelen). Hierbij werd toelichting gegeven over de traceerbaarheid en het RASFF, het toezicht op de voedselveiligheid, de fytosanitaire controles en kwaliteitscontroles door de inspecteurs van het FAVV, alsook de werking van de GIP’s (grensinspectie posten), de procedure bij ongunstige analyseresultaten van ingevoerde producten, de opvolging ervan, … In 2009 heeft het FAVV via het RASFF 118 alarmberichten verspreid waarvan er 70 in verband met producten aanwezig op de Belgische of Europese markt, 47 bij invoer geblokkeerde producten en 1 “news”. De meest voorkomende meldingen betroff en nitrofuranen in garnalen van India en Bengladesh (62 meldingen) en GGO’s in lijnzaad uit Canada (92 meldingen). 209

Beknopte versie - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv