Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

210 Verdeling van de

210 Verdeling van de Belgische meldingen volgens het soort van gevaar (96 in 2007, 106 in 2008 en 124 in 2009) Chemische gevaren 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2007 2008 2009 in België in België in België geblokkeerd aan geblokkeerd aan geblokkeerd aan de grens de grens de grens Chemische gevaren 34 55 52 23 18 43 Biologische gevaren 17 22 14 12 2 0 Andere gevaren 4 9 4 5 0 4 Product mogelijk op de markt Product geblokkeerd aan de grens 2007 2008 2009 2007 2008 2009 Residuen van diergeneesmiddelen 4 15 27 7 16 38 Residuen van bestrijdingsmiddelen 7 10 5 2 0 0 Zware metalen 6 7 5 7 0 0 Industriële contaminanten 5 7 2 0 0 0 Chemische contaminanten 1 3 5 Migratie 6 7 5 0 0 0 Kleurstoff en en additieven 1 3 0 0 1 1 Chemische contaminanten 1 3 5 1 0 1 Biologische Mycotoxines 4 3 3 6 1 3 gevaren Pathogenen en bederf 17 22 14 12 2 0 Vreemde voorwerpen / stoff en 2 4 1 0 0 0 Allergenen 1 2 1 0 0 0 Andere gevaren GGO Bestraling Niet toegelaten supplementen 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Illegale invoer 0 1 0 5 0 0 Gebrekkige etikettering of certifi cering 0 0 1 0 0 4 Totaal 55 86 70 40 20 48

1.2 Meldingsplicht Elke operator die activiteiten uitoefent die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, is verplicht om het FAVV in te lichten wanneer hij een vermoeden of reden heeft om aan te nemen dat een product dat door hem werd ingevoerd, geproduceerd, gekweekt, geteeld, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd werd, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant. Tegenover 2006 (241 meldingen), 2007 (7.298 meldingen) en 2008 (547 meldingen) evolueerde het aantal meldingen tot 644. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 Import-Export 1 0 6 4 Distributie 51 50 53 93 Transformatie 152 264 307 247 Primaire sector 38 55 70 46 Evolutie van het aantal meldingen (met uitzondering van dierenziektes) De dienst Import-Export bij het bestuur Controle Notifi caties en maatregelen na controles 211

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv