Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

212 Verdeling van de

212 Verdeling van de meldingen volgens de aard van het gevaar Chemische gevaren Biologische gevaren Micro- biologische gevaren Fysische gevaren Andere gevaren Gevaar 2007 2008 2009 Zware metalen 7 9 5 Residuen van diergeneeskundige middelen 71 71 89 Residuen van bestrijdingsmiddelen 44 20 18 Mycotoxines 21 8 9 Niet-toegelaten kleurstoff en 12 3 18 Dioxines 12 62 7 Niet-toegelaten GGO 0 0 3 Andere chemische gevaren 6 21 19 Dierenziektes 6.929 111 254 Plantenziektes en schadelijke organismen 12 43 23 Bacilllus sp. 4 0 1 E. coli 3 2 3 Listeria monocytogenes 18 13 17 Salmonella sp. 125 132 117 Clostridium botulinum 0 0 1 Andere microbiologische gevaren 9 15 9 Plastiek 4 4 4 Metaal 2 1 5 Glas 4 3 4 Biologische materiaal (bv. meeltor in voedermiddel) 2 1 3 Beschadigde verpakking 0 1 1 Andere vreemde voorwerpen 0 2 4 Autocontrole, traceerbaarheid 9 0 4 Niet toegelaten gebruik van bestrijdingsmiddelen 0 10 7 Etiquetering 0 3 10 Kwaliteitseisen 0 0 9 Niet-gespecifi ceerde gevaren 4 12 0 Totaal 7.298 547 644 De stijging van het aantal meldingen voor niet-toegelaten kleurstoff en wordt verklaard veroorzaakt door het aantreff en van methylgeel in specerijen (vb. kerrie…) en sauzen waarin deze specerijen gebruikt worden (10 meldingen). Het aantal meldingen over dioxines is drastisch gedaald tegenover 2008 wat eerder te wijten is aan het hoge aantal meldingen in 2008 met betrekking tot de contaminatie in Iers varkensvlees. Het aantal meldingen van residuen van diergeneeskundige middelen in levensmiddelen, voornamelijk antibiotica in melk, is met 25% gestegen.

2 Maatregelen na controles 2.1 Administratieve boetes Het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV voorziet dat de overtredingen in de voedselketen het voorwerp kunnen uitmaken van een administratieve sanctie, meer bepaald een administratieve boete waarvan de betaling de publieke actie uitdooft. Notifi caties en maatregelen na controles De procedure tot voorstellen van een administratieve boete wordt per taalrol toevertrouwd aan een jurist-commissaris van de administratieve boetes. Nadat aan de parketten de gelegenheid werd geboden vervolging in te stellen, stelt de commissaris een administratieve boete voor met een wettelijk minimum van € 137,50 en een maximum van € 27.500. De commissaris baseert zich hierbij op de strafbepalingen voorzien in de verschillende wetten die tot de controlebevoegdheid van het FAVV behoren en houdt verder rekening met de individuele situatie van de overtreder, de ernst of het aantal inbreuken en hun impact op de gezondheid van de consumenten, op de dierengezondheid of de plantengezondheid alsook met eventuele recidive. 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 Duits 9 8 19 24 35 Frans 489 444 775 1.385 1.768 Nederlands 1.195 1.225 1.654 2.134 2.081 Evolutie van het aantal dossiers behandeld door de commissarissen van de administratieve boetes 213

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
Foodweb - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Volledige versie - FAVV
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv