Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

222 Reden van

222 Reden van monsterneming en resultaten Aantal Niet conform Niet conform bij screening landbouwbedrijf 1 1 Niet conform bij screening slachthuis 16 2 Verdachte monstername slachthuis 4 1 Andere informatie (Hormonencel) 1 - Parket 1 - Totaal 23 4 Alleen in een rundveebedrijf werden non conformiteiten vastgesteld. Dit geldt voor: • • materiaal (spuiten, naalden, fl acons…) dierlijke monsters. Aangetroff en stoff en Oestrogenen, gestagenen en androgenen Beta testosteron, progesteron Corticosteroïden Dexamethason, dexamethason-isonicotinaat, prednisolon, prednisolon acetaat 4.2 Verdachte monsters in slachthuizen In 2009 werden er van 609 dieren monsters genomen. Op één dier kunnen meerdere monsters worden genomen. In totaal werden 1.220 monsters (faeces, urine, vet, lever, vlees, spuitplaats, vacht, oog, nier en milt) genomen. Analyses uitgevoerd op verdachte monsters in de slachthuizen Oestrogenen, gestagenen en androgenen Aantal analyses 466 Stilbenen 7 Beta-agonisten 361 Corticosteroïden 366 Stanolozol 5 Thyreostatica 13 Sedativa 1 Niet-steroïdale ontstekingswerende middelen 1 Totaal 1.220 8 runderen werden niet conform bevonden voor aanwezigheid van dexamethason (5) en prednisolon (3).

5 Wegcontroles Op vraag van de lokale en federale politie neemt de NOE regelmatig deel aan wegcontroles met een duidelijk multidisciplinair karakter en dit samen met andere diensten (RVA, douane...). De plaatselijke PCE neemt meestal deel aan deze wegcontroles. In 2009 heeft de NOE deelgenomen aan 20 wegcontroles waarbij 453 voertuigen werden gecontroleerd. Hierbij werden 545 controles uitgevoerd in het kader van de verschillende bevoegdheden. Soort wegcontrole De niet-conformiteiten hadden als gevolg 21 waarschuwingen en 20 PV’s. Fraudebestrijding 223

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv