Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

224 Gecoördineerde

224 Gecoördineerde controle met Nederland In samenwerking met de Algemene Inspectiedienst (AID) van het Nederlands Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij , de Federale Wegpolitie, de douane en de opsporingsdienst van de FOD Financiën werden er op 22 en 23/10/2009 gecoördineerde grenscontroles georganiseerd: 40 vrachtwagens werden aan 2 grensovergangen gecontroleerd. 1 PV werd opgemaakt en 2 transporten werden teruggestuurd naar Nederland. Wild In samenwerking met de Unité Anti Braconnage (UAB) van het Waalse Gewest werd er in de nacht van 15 op 16/11/2009 een weg-controle uitgevoerd met specifi eke aandacht voor vlees afkomstig van wild. Er werd 1 waarschuwing opgemaakt. Actie KORBEEF In samenwerking met het Parket van Ieper, de Federale Gerechtelijke Politie van Kortrijk, de lokale politiezones (Grensleie, RIHO, MIRA en Gavers) en de Federale Wegpolitie Verkeerspost Kortrijk werden er op 16/3 en 16/11/2009 controleacties uitgevoerd op het transport van levende dieren in de omgeving van de slachthuizen en op de autowegen in het arrondissement Kortrijk (dierenwelzijn, dierenvervoer en mogelijk gebruik van verboden hormonale substantie) • • • 127 voertuigen en 146 personen werden gecontroleerd (dierentransporteurs, vetmeesters, veehouders, veehandelaars) 17 runderkarkassen werden voorlopig inbeslaggenomen en bemonsterd in het slachthuis van bestemming; de resultaten waren conform enkele waarschuwingen werden opgesteld omdat een aantal personen de nodige vergunningen, registers of certifi caten in verband met de wetgeving op de dierengezondheid niet konden voorleggen. 6 Actie kaviaar De actie bestond uit 2 delen: • • wegcontroles op 4 en 22/12/2009: 65 voertuigen werden gecontroleerd actie bij de groothandel, detailhandel en restaurants van 19 november tot 19 december: 63 operatoren werden gecontroleerd. Een gelijktijdige wegcontrole op 3 grensovergangen met Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met de douane. De actie bij de handelaars werd uitgevoerd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, diensten van CITES, de Federale gerechtelijke politiedienst leefmilieu en de douane. Er werd 1 waarschuwing en 1 PV opgesteld.

7 Actie identifi catie van de paarden Het KB van 16/6/2005 betreff ende de identifi catie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank bepaalt dat er vanaf 1/1/2009 een volledige identifi catie van een paard. Die bestaat uit: • • • • het inbrengen van een microchip in de hals van het paard een paspoort met vermelding van het overeenstemmende chipnummer een mutatiedocument de encodering in de databank van de Belgische Confederatie van het Paard (BCP). Het aantal paarden aanwezig in België wordt geraamd op 250.000 tot 300.000, waarvan 152.000 paarden geregistreerd zijn in de databank van BCP en 34.000 dossiers eind 2009 wachtten op encodering. Reden van de actie: • • • • de sensibilisering van de sector (houders, handelaars, vervoerders, … preventieve en repressieve aanpak van de toepassing van de wetgeving in verband met de identifi catie en het bezorgen van voedselketeninformatie aan de slachthuisexploitant (verplicht vanaf 1/1/2009) de bestrijding van besmettelijke ziekten en zoönosen, bvb het “West Nile” virus het nastreven van uniformiteit van de controles op de verschillende niveaus. 7.1 Controles in het slachthuis In 2009 werden er 22 slachthuizen bezocht die op regelmatige basis paarden slachten. De tekortkomingen waren de volgende (met percentage slachthuizen): • • • • • • • • geen chiplezer (9 %) geen identifi catiecontrole van de paarden (36 %) chip verwijderd vóór de uitslag van het trichineonderzoek (50 %) chip onleesbaar (36 %) het niet verwijderen van de chip in categorie 1 materiaal (23 %) papsoorten niet afgestempeld (45 %) onregelmatigheid in voedselketeninformatie (41%) paspoorten opsturen naar BCP (32 %). Ten gevolge van de vaststellingen in het slachthuis werden er verdere onderzoeken opgestart in het deel “pre” slachthuis. Fraudebestrijding 225

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv