Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

226 7.2 Controles

226 7.2 Controles “pre” slachthuis Er werden controles uitgevoerd op wekelijkse markten, tijdens wegcontroles, bij paardenhandelaars, bij vervoerders, bij paardenhouders, in verzamelcentra, KI centra, bij paardenmelkerijen, … op ongeveer 1,25 % van de paarden-populatie in België. Er was een zeer goede samenwerking met het BCP. 3.514 paarden werden gecontroleerd op 183 plaatsen. 41,2 % van non conformiteiten hadden betrekking op de microchip, het paspoort en de encodering. Bij non conformiteiten werd het paard in beslaggenomen tot regularisatie. Gezien het grote aantal registratievragen kon de duur voor de regularisatie tot 6 maanden duren. In 2010 zullen nieuwe controles uitgevoerd worden. 8 Actie voedingssupplementen Na de actie i.v.m. de voedingssupplementen die het FAVV in 2007 en 2008 bij de distributeurs heeft gevoerd, werd in 2009 een gelijkaardige actie georganiseerd bij de producenten, invoerders en groothandelaars. De leveranciers van de warenhuizen waar non-conforme voedingssupplementen werden aangetroff en (geen melding, hogere dosis dan de toegelaten norm, non-conforme etikettering, geen autocontrolesysteem) werden gecontroleerd; 858 voedingssupplementen werden gecontroleerd bij 80 operatoren. Deze actie heeft aangetoond dat de operatoren belangrijke inspanningen hebben geleverd om de non-conformiteiten die tijdens de vorige controles werden vastgesteld, te verhelpen. Toch blijft er een belangrijke opmerking: slechts 25 van de 80 operatoren heeft een autocontrolesysteem ingevoerd. In samenwerking met de diensten van de Douane en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten werden eveneens 20 controles uitgevoerd op ingevoerde postpakketten die via het internet werden besteld. Naar aanleiding hiervan werden 109 dossiers geopend. Steeds meer voedingssupplementen voor privégebruik worden ingevoerd omdat deze via het internet gemakkelijk te bestellen zijn. 9 Actie in de distributiesector In het kader van de actie “mensenhandel” ingericht door het Parket van Dendermonde (arbeidsauditoraat) werden door de PCE Oost Vlaanderen en de NOE in samenwerking met de lokale politiezones in het voorjaar van 2009 Chinese restaurants, kebab zaken en nachtwinkels gecontroleerd in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. In het totaal werden er in 7 politiezones controles uitgevoerd waarbij 35 zaken gecontroleerd werden. Tijdens deze acties werd wegens de zeer gebrekkige hygiëne 1 restaurant onmiddellijk gesloten. In het totaal werden 17 PV’s en 36 waarschuwingen opgemaakt.

10 Beheer bedreigingen van FAVV agenten In 2009 werden 9 dossiers waarin agenten van het FAVV bij de uitvoering van hun taak werden bedreigd voor verder gevolg overgemaakt aan de Multidisciplinaire hormonen cel: 12 % van de bedreigingen kwamen voor in de primaire sector, 34 % in de sector verwerking en 55 % in de sector distributie. Het FAVV heeft een duidelijke procedure opgesteld voor de behandeling van deze bedreigingen, met name: opstellen van een meldingsformulier en neerleggen van klacht bij de politiediensten. Er wordt bij de Parketten aangedrongen op behandeling van deze bedreigingen. In dit verband werd een vonnis uitgesproken door rechtbank van Gent (veroordeling tot 1100 € boete en betalen van een schadevergoeding) en de rechtbank van Dendermonde (in één geval een veroordeling tot 550 € boete en betalen van schadevergoeding en in een ander geval een veroordeling tot 15 dagen gevangenisstraf en 550 € boete). Fraudebestrijding 227

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv