Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

232 1 Incidenten i.v.m.

232 1 Incidenten i.v.m. de verontreiniging van voedingsproducten 1.1 Methylgeel in kerriepoeder Een verboden kleurstof, methylgeel, werd in 2009 teruggevonden in kerriepoeder van Indiase oorsprong (tot gehaltes van 1,6 ppm). De gecontamineerde kerrie werd geleverd bij klanten in België, Frankrijk, Luxemburg en mogelijk Duitsland. De kleurstof methylgeel (botergeel of 4-dimethylaminobenzeen) is gekend als potentieel kankerverwekkend en mutageen. Om de volksgezondheid te beschermen heeft het Voedselagentschap alle loten kruiden waarin de aanwezigheid van methylgeel werd aangetoond, geblokkeerd en vernietigd, inclusief recall van deze kruiden. Kruiden-mengelingen waarin de betreff ende loten werden gebruikt, werden enkel niet vernietigd op voorwaarde dat door analyse kon worden aangetoond dat methylgeel afwezig was. Naar aanleiding van dit incident zijn in het controleprogramma voor 2010 tientallen controles door middel van analyse voorzien van methylgeel in kurkuma, kerrie- en paprikapoeder, zowel aan de grensinspectieposten als op de Belgische markt. Deze analyses worden gecombineerd met analyses op andere illegale kleurstoff en (soedanrood I, II, III en IV, pararood, …) waarmee in het verleden ook al kruiden verontreinigd werden.

1.2 Methylbenzofenon in ontbijtgranen Op 28 januari 2009 werd het FAVV, dankzij het systeem van de meldingsplicht, door een Belgische producent geïnformeerd over een migratieprobleem van een chemische stof (methylbenzofenon) uit de inkt gebruikt voor het bedrukken van kartonnen verpakkingen. Bij dit soort verpakkingen is het mogelijk dat de stof, waarvan weinig over de toxiciteit is geweten, doorheen de verpakking naar het product migreert. De Belgische producent is, in overleg met het FAVV, onmiddellijk overgegaan tot de blokkering van alle nog in stock zijnde voedingsmiddelen ziet verder af van het gebruik van dit soort verpakking. Ook andere landen werden geconfronteerd met dit probleem, waaronder Duitsland, Denemarken, Ierland, Polen en Frankrijk. Het FAVV heeft 78 monsters van ontbijtgranen, kant-en-klaarmaaltijden, ijscrème, melkdranken, koffi e, slagroom en chocolade geanalyseerd: 9 monsters van ontbijtgranen bevatten een te hoog gehalte aan methylbenzofenon. Dit leidde tot een terugroeping uit de handel in overeenstemming met het advies van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV. 1.3 Benzofenon in melk Na enkele klachten van consumenten via het meldpunt van het FAVV werden in mei analyses uitgevoerd op melk in plastic fl essen. Deze analyses hebben de aanwezigheid aangetoond van sporen van benzofenon als gevolg van de migratie van de etiketten van de fl essen. Tevens werd aangetoond dat er onvoldoende maatregelen werden genomen in het kader van het autocontrolesysteem van de producent om migratie van componenten uit de etiketten naar de melk te vermijden. 6.898 ton melk werd uit de handel gehaald en partijen met een te hoog gehalte aan benzofenon werden teruggeroepen. 2 Business Continuity Plan Als gevolg van de verspreiding van het A/H1N1-griepvirus bij de mens in april 2009, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de pandemiefase uitgeroepen. België, waar al vlug enkele gevallen opdoken, vreesde een hoog absenteïsme in september, bij het hernemen van de school en de beroepsactiviteiten. Om hieraan het hoofd te kunnen bieden besliste het FAVV haar eigen Business Continuity Plan of BCP in te voeren. Het was de bedoeling een actieplan op te stellen om de continuïteit van de werking van de essentiële diensten te garanderen, zelfs in het geval van een pandemie en de impact op de organisatie en het personeel te beperken. Preventieve hygiënemaatregelen werden getroff en en aan alle personeelsleden medegedeeld. Bijzondere bepalingen werden eveneens voorzien om de massale afwezigheid van personeel op te vangen als gevolg van de sluiting van scholen, kinderopvang of voor het verzorgen van zieke personen uit de entourage van de personeelsleden. Gelukkig heeft het FAVV haar BCP niet moeten activeren. Toch was dit een nuttige oefening die bij vele andere soorten incidenten kan worden toegepast. Crisispreventie en crisisbeheer 233

 • Page 1:

  Activiteitenverslag 2009 De vinger

 • Page 5:

  Verantwoordelijke uitgever Gil Houi

 • Page 8 and 9:

  6 Inhoud 1 Organisatie 1 Wie zijn w

 • Page 10 and 11:

  8 3 Van programmatie tot inspectie

 • Page 12 and 13:

  10 2.2 Meststoff en, bodemverbetere

 • Page 14 and 15:

  12 6 Notifi caties en maatregelen n

 • Page 16 and 17:

  14 10 Bijlagen 1 17 adressen voor h

 • Page 19:

  Organisatie 17

 • Page 22 and 23:

  20 2.1 Tevredenheidsenquête bij de

 • Page 24 and 25:

  22 3 Onze structuur Het FAVV is opg

 • Page 26 and 27:

  24 Structuur van het FAVV Controleb

 • Page 28 and 29:

  26 1200 1000 800 600 400 200 0 Alge

 • Page 30 and 31:

  28 De belangrijkste opleidingen, ge

 • Page 32 and 33:

  30 dotatie (miljoen €) 120 100 80

 • Page 34 and 35:

  32 Heffi ngen Het koninklijk beslui

 • Page 36 and 37:

  34 Op het vlak van de werkingsmidde

 • Page 38 and 39:

  36 9 Het FAVV wint 2 e-Gov awards!

 • Page 41:

  Horizontale activiteiten

 • Page 44 and 45:

  42 Vragen Van de 6.080 vragen die h

 • Page 46 and 47:

  44 Die klachten hielden onder meer

 • Page 48 and 49:

  46 Communicatie in enkele cijfers 2

 • Page 50 and 51:

  48 Publicaties In 2009 publiceerde

 • Page 52 and 53:

  50 4 Internationale zaken Op 7 apri

 • Page 54 and 55:

  52 • • • Japan voor de uitvoe

 • Page 56 and 57:

  54 5 Raadgevend Comité van het FAV

 • Page 58 and 59:

  56 5.2 Gemeenschappelijke vergaderi

 • Page 60 and 61:

  58 • • • • • Risicoevalua

 • Page 62 and 63:

  60 7 Interne audit Als moderne over

 • Page 64 and 65:

  62 Overzicht van de operationele in

 • Page 66 and 67:

  64 Uitbreiding van de ISO 9001 cert

 • Page 69:

  Van programmatie tot inspectie Van

 • Page 72 and 73:

  70 Om de effi ciëntie van deze rug

 • Page 74 and 75:

  72 Er werden in 2009, 100.347 inspe

 • Page 76 and 77:

  74 Het FAVV is aanwezig in de 10 pr

 • Page 78 and 79:

  76 9.1 Teams voor de verzameling en

 • Page 80 and 81:

  78 Goedgekeurde gidsen voor autocon

 • Page 82 and 83:

  80 Aantal operatoren die over een v

 • Page 85:

  Inspecties en ziektes Inspecties en

 • Page 88 and 89:

  86 1.1.1 Fytosanitaire inspecties I

 • Page 90 and 91:

  88 Verhandelen In 2009 werden 305 i

 • Page 92 and 93:

  90 Dierlijke eiwitten Ook bij door

 • Page 94 and 95:

  92 1.3.1 Identifi catie en registra

 • Page 96 and 97:

  94 1.3.3 Infrastructuur, hygiëne e

 • Page 98 and 99:

  96 1.3.4 Dierenwelzijn De Federale

 • Page 100 and 101:

  98 12.000.000 10.000.000 8.000.000

 • Page 102 and 103:

  100 1.4.2 Wildbewerkingsinrichtinge

 • Page 104 and 105:

  102 De niet-conformiteiten hebben a

 • Page 106 and 107:

  104 Inspecties van het beheer van a

 • Page 108 and 109:

  106 Aanvoer (kg) Vismijn Nieuwpoort

 • Page 110 and 111:

  108 1.5.4 Eieren en eiproducten Voo

 • Page 112 and 113:

  110 1.6 Distributie, handel, horeca

 • Page 114 and 115:

  112 Inspecties in groot- en detailh

 • Page 116 and 117:

  114 1.6.2 Verpakking en etiketterin

 • Page 118 and 119:

  116 Verdeling van de inspecties van

 • Page 120 and 121:

  118 2.1.2 Nematoden Nematoden Monst

 • Page 122 and 123:

  120 2.1.5 Virussen en viroïden Vir

 • Page 124 and 125:

  122 2.2.2 Ziektes waarvan België o

 • Page 126 and 127:

  124 Evolutie maatregelen BSE In jul

 • Page 128 and 129:

  126 2.2.6 Vogelgriep Het debat over

 • Page 130 and 131:

  128 De monitoring bij pluimvee Het

 • Page 132 and 133:

  130 2.2.9 Botulisme Botulisme wordt

 • Page 134 and 135:

  132 Aantal VTI Aantal zieken Aantal

 • Page 137 and 138:

  Controles op producten

 • Page 139 and 140:

  1 Kwaliteit 1.1 Meststoff en, bodem

 • Page 141 and 142:

  1.3.2 Additieven en gemedicineerde

 • Page 143 and 144:

  Gemedicineerde diervoeders Alles sa

 • Page 145 and 146:

  1.4 Vlees In het kader van de BSE-b

 • Page 147 and 148:

  1.8 Voedingssupplementen met vitami

 • Page 149 and 150:

  2 Residuen en contaminanten Elk jaa

 • Page 151 and 152:

  PAK’s Bij onvolledige verbranding

 • Page 153 and 154:

  2.3 Fruit, groenten, graan en verwe

 • Page 155 and 156:

  In 2009 door het FAVV verzonden Eur

 • Page 157 and 158:

  2.5 Eieren en eiproducten Legbedrij

 • Page 159 and 160:

  Residuen en contaminanten in het sl

 • Page 161 and 162:

  Analyses op histamine Makreel (vism

 • Page 163 and 164:

  2.11 Diverse levensmiddelen 2.11.1

 • Page 165 and 166:

  2.11.4 3-MCPD 3-monochloorpropaandi

 • Page 167 and 168:

  2.11.9 Zout in brood Zout geeft bro

 • Page 169 and 170:

  4,4-diaminofenylmethaan uit keukenm

 • Page 171 and 172:

  Contaminatie van slachthuizen door

 • Page 173 and 174:

  Salmonellabestrijdingsprogramma’s

 • Page 175 and 176:

  koude schotels warme kant-en-klare

 • Page 177 and 178:

  3.2.1 Diervoeders Volgens EFSA is C

 • Page 179 and 180:

  3.3 Andere pathogenen 3.3.1 Slachth

 • Page 181 and 182:

  Een groot deel van de microbiologis

 • Page 183 and 184: 3.3.5 Producten in gemeenschapskeuk
 • Page 185 and 186: 3.4.2 Producten in de verwerking In
 • Page 187 and 188: 3.4.4 Producten in de horeca In 200
 • Page 189 and 190: De controle van genetisch gemodifi
 • Page 191 and 192: 5 Bestraling Voor de producten die
 • Page 193 and 194: 7 Controles op intracommunautaire z
 • Page 195 and 196: 8 Controles op de invoer Houd besme
 • Page 197 and 198: 8.2 Dierlijke producten voor humane
 • Page 199 and 200: 8.3 Levensmiddelen van niet-dierlij
 • Page 201 and 202: 8.5 Diervoeders In 2009 werden prod
 • Page 203 and 204: Reden van onderschepping en genomen
 • Page 205 and 206: Product Plantensoort Oorsprong en a
 • Page 207: Controles op producten 205
 • Page 210 and 211: 208
 • Page 212 and 213: 210 Verdeling van de Belgische meld
 • Page 214 and 215: 212 Verdeling van de meldingen volg
 • Page 216 and 217: 214 Vanaf 2006 is het aantal proces
 • Page 219 and 220: Fraudebestrijding Fraudebestrijding
 • Page 221 and 222: In het kader van de fraudebestrijdi
 • Page 223 and 224: 3 Internationale samenwerking De sa
 • Page 225 and 226: 5 Wegcontroles Op vraag van de loka
 • Page 227 and 228: 7 Actie identifi catie van de paard
 • Page 229: 10 Beheer bedreigingen van FAVV age
 • Page 232 and 233: 230
 • Page 237 and 238: Activiteiten van de laboratoria Act
 • Page 239 and 240: 1 Het FAVV en haar laboratoriumnetw
 • Page 241 and 242: 1.2 Erkende laboratoria Het FAVV he
 • Page 243 and 244: 2.2 Nieuwe erkende laboratoria In 2
 • Page 245: 3.3 Laboratorium van Tervuren Ondan
 • Page 248 and 249: 246 1 17 adressen voor het FAVV Hoo
 • Page 250 and 251: 248 2 Eff ectieve leden van het Raa
 • Page 252 and 253: 250 3 Plaatsvervangende leden van h
 • Page 254 and 255: 252 4 Samenstelling auditcomité Vo
 • Page 256 and 257: 254 6 Adviezen van het Wetenschappe
 • Page 258 and 259: 256 7 Wetenschappelijke publicaties
 • Page 260 and 261: 258 8 Nationale referentielaborator
 • Page 262: 260 LIMS Laboratory information man
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv