Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 De vinger aan de pols van de voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

 • Page 1: Activiteitenverslag 2009 De vinger
 • Page 7 and 8: Beste lezers, Het Belgisch Voedsela
 • Page 9 and 10: 2 Horizontale activiteiten 1 Meldpu
 • Page 11 and 12: 2 Gezondheidscontroles en fytosanit
 • Page 13 and 14: 3.3.3 Producten in de groot- en det
 • Page 15 and 16: 8 Crisispreventie en crisisbeheer 1
 • Page 17: Onze opdracht is te waken over de v
 • Page 21 and 22: 1 Wie zijn wij ? Het Federaal agent
 • Page 23 and 24: 2.2 Businessplan 2009-2011 voor het
 • Page 25 and 26: Herman Diricks, Directeur generaal
 • Page 27 and 28: 4 Personeel 4.1 Eff ectieven In 200
 • Page 29 and 30: Dierenartsen met opdracht Dierenart
 • Page 31 and 32: 5 Begroting Bij de opmaak van de be
 • Page 33 and 34: Door de evolutie van de dotatie kon
 • Page 35 and 36: Retributies Het koninklijk besluit
 • Page 37 and 38: 7 Een barometer voor de voedselveil
 • Page 39: Organisatie 37
 • Page 43 and 44: 1 Meldpunt voor de consumenten Het
 • Page 45 and 46: 2 Ombudsdienst In 2009 ontving de o
 • Page 47 and 48: 3 Communicatie Communicatie is een
 • Page 49 and 50: Sector Deelnemers Restauranthouders
 • Page 51 and 52: 3.3 www.favv.be Wij noteerden 690.3
 • Page 53 and 54:

  4.1 Internationale uitstraling In 2

 • Page 55 and 56:

  4.4 Inspecties en audits door derde

 • Page 57 and 58:

  In 2009 werd o.m. over de volgende

 • Page 59 and 60:

  6 Wetenschappelijk Comité Het Wete

 • Page 61 and 62:

  Raming van de inname van cadmium en

 • Page 63 and 64:

  Overzicht van de interne audits EMA

 • Page 65 and 66:

  8 Kwaliteitsbeleid van het FAVV: ee

 • Page 67:

  CERTIFICAAT EN ISO 9001 : 2008 Kwal

 • Page 71 and 72:

  1 Het kernproces van het FAVV Het F

 • Page 73 and 74:

  2 Uitvoering van de controles Naast

 • Page 75 and 76:

  Type inspecties uitgevoerd van 2007

 • Page 77 and 78:

  Activiteiten code Type van inrichti

 • Page 79 and 80:

  4 Autocontrolesystemen en sectorgid

 • Page 81 and 82:

  De frequentie van de validatieaudit

 • Page 83:

  FAVV-smiley Het basisidee voor de l

 • Page 87 and 88:

  1 Inspecties in de bedrijven 1.1 Pl

 • Page 89 and 90:

  1.1.2 Productie van en handel in me

 • Page 91 and 92:

  1.2 Diervoeders Verordening (EG) nr

 • Page 93 and 94:

  0.000.000 5.000.000 0.000.000 5.000

 • Page 95 and 96:

  1.3.2 Geneesmiddelen, begeleiding e

 • Page 97 and 98:

  Sperma(opslag)centra en embryo(prod

 • Page 99 and 100:

  Tijdens de keuring worden bacteriol

 • Page 101 and 102:

  1.4.1 Inspecties in de slachthuizen

 • Page 103 and 104:

  Slachten van pluimvee en konijnen i

 • Page 105 and 106:

  De resultaten van de inspecties in

 • Page 107 and 108:

  Inspecties van infrastructuur, inri

 • Page 109 and 110:

  Producenten van zuivelproducten op

 • Page 111 and 112:

  Minder zware niet-conformiteiten zo

 • Page 113 and 114:

  Horeca: bijzondere aandachtpunten b

 • Page 115 and 116:

  Globaal genomen zijn de resultaten

 • Page 117 and 118:

  1.7 Dierlijke bijproducten Dierlijk

 • Page 119 and 120:

  2 Gezondheidscontroles en fytosanit

 • Page 121 and 122:

  2.1.4 Bacteriën Bacteriën Monster

 • Page 123 and 124:

  2.2 Dierziektes 2.2.1 Nieuw gezondh

 • Page 125 and 126:

  2.2.4 Trichinose Evaluatie van het

 • Page 127 and 128:

  2.000 1.500 1.000 500 OSE bij schap

 • Page 129 and 130:

  In 2009 werden alles samen 3.089 vo

 • Page 131 and 132:

  Virus types 1 en 11 In 2008 verspre

 • Page 133 and 134:

  2.3 Voedseltoxi-infecties Voedselto

 • Page 135:

  Het toezicht op CVTI’s is aanzien

 • Page 138 and 139:

  136

 • Page 140 and 141:

  138 1.2 Bestrijdingsmiddelen voor l

 • Page 142 and 143:

  140 Gedetailleerde analyses van add

 • Page 144 and 145:

  142 1.3.3 Substantiële kwaliteit M

 • Page 146 and 147:

  144 1.6 Eiproducten Er werden monst

 • Page 148 and 149:

  146 Analyses van in de sector trans

 • Page 150 and 151:

  148 Mycotoxines Mycotoxines zijn do

 • Page 152 and 153:

  150 2.1.3 Fluor In 2009 werden 74 f

 • Page 154 and 155:

  152 Residuen van bestrijdingsmiddel

 • Page 156 and 157:

  154 2.3.3 Nitraten Nitraten zijn co

 • Page 158 and 159:

  156 Het R-statuut houdt in dat gedu

 • Page 160 and 161:

  158 Groeibevorderende middelen In 2

 • Page 162 and 163:

  160 2.9.5 Mariene biotoxines Levend

 • Page 164 and 165:

  162 2.11.2 Mycotoxines 853 monsters

 • Page 166 and 167:

  164 2.11.8 Additieven Additieven of

 • Page 168 and 169:

  166 2.12 Contactmaterialen Levensmi

 • Page 170 and 171:

  168 3 Microbiologische controles Ja

 • Page 172 and 173:

  170 3.1.2 Dieren Varkens Alle bedri

 • Page 174 and 175:

  172 Salmonella in karkassen en vlee

 • Page 176 and 177:

  174 3.1.4 Humane salmonellose De op

 • Page 178 and 179:

  176 Er werden tevens analyses voor

 • Page 180 and 181:

  178 Vlees De 291 monsters van vlees

 • Page 182 and 183:

  180 3.3.4 Producten in de horeca In

 • Page 184 and 185:

  182 3.4 Indicatororganismen 3.4.1 S

 • Page 186 and 187:

  184 3.4.3 Producten in de groot- en

 • Page 188 and 189:

  186 4 Genetisch gemodifi ceerde org

 • Page 190 and 191:

  188 Toegelaten genetisch gemodifi c

 • Page 192 and 193:

  190 6 Radioactiviteit De controle o

 • Page 194 and 195:

  192 7.2 Dierlijke bijproducten Voor

 • Page 196 and 197:

  194 8.1 Levende dieren Het aantal c

 • Page 198 and 199:

  196 Van deze 24.219 zendingen zijn

 • Page 200 and 201:

  198 8.4 Dierlijke producten niet be

 • Page 202 and 203:

  200 8.6 Planten en producten van pl

 • Page 204 and 205:

  202 Product Plantensoort Oorsprong

 • Page 206 and 207:

  204 8.8 Controles bij uitvoer In 20

 • Page 209 and 210:

  Notifi caties en maatregelen na con

 • Page 211 and 212:

  1 Notifi caties 1 RASFF RASFF : ree

 • Page 213 and 214:

  1.2 Meldingsplicht Elke operator di

 • Page 215 and 216:

  2 Maatregelen na controles 2.1 Admi

 • Page 217:

  2.2 Intrekking of weigering van de

 • Page 220 and 221:

  218

 • Page 222 and 223:

  220 In het kader van een multidisci

 • Page 224 and 225:

  222 Reden van monsterneming en resu

 • Page 226 and 227:

  224 Gecoördineerde controle met Ne

 • Page 228 and 229:

  226 7.2 Controles “pre” slachth

 • Page 231 and 232:

  Crisispreventie en crisisbeheer Cri

 • Page 233 and 234:

  Crisissen voorkomen en beheren zijn

 • Page 235:

  1.2 Methylbenzofenon in ontbijtgran

 • Page 238 and 239:

  236

 • Page 240 and 241:

  238 Werkings- en specialisatiegebie

 • Page 242 and 243:

  240 2 Nieuwigheden in 2009 2.1 Ontw

 • Page 244 and 245:

  242 Aantal analyses en geanalyseerd

 • Page 247 and 248:

  Bijlagen

 • Page 249 and 250:

  9 10 11 12 PCE Oost-Vlaanderen Zuid

 • Page 251 and 252:

  Vertegenwoordigers van organisaties

 • Page 253 and 254:

  Vertegenwoordigers van organisaties

 • Page 255 and 256:

  5 Samenstelling van het Wetenschapp

 • Page 257 and 258:

  22-2009* Cocaïne in Red Bull cola

 • Page 259 and 260:

  Voordrachten Cardoen, S. Hiérarchi

 • Page 261 and 262:

  9 Afkortingen ARSIA Association ré

 • Page 264:

  Federaal Agentschap voor de Veiligh

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Leidraad - FAVV
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Foodweb - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Volledige versie - FAVV