Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

1 Meldpunt voor de

1 Meldpunt voor de consumenten Het meldpunt vormt sedert 2002 de toegangspoort naar het FAVV voor de consumenten voor al hun vragen en klachten. Elke vraag, elke klacht, zelfs anoniem, wordt geregistreerd, behandeld en opgevolgd. Het meldpunt voor de consument heeft in 2009 voor de klachtenbehandeling, opvolging en dienstverlening een ISO 9001 kwaliteitscertifi cering bekomen. Evolutie van het aantal vragen en klachten bij het meldpunt sinds de oprichting Dankzij de steeds toenemende bekendheid van het meldpunt, gaan meer en meer consumenten zich tot het meldpunt richten en vinden bijgevolg ook de toegangspoort tot het FAVV. Klachten 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 klachten 338 750 1.159 1.520 1.482 2.170 2.265 3.389 vragen 1.447 5.235 4.584 5.408 6.683 6.145 6.233 6.080 Klachten worden steeds doorgestuurd naar de controle-eenheid van de provincie waar de inrichting zich bevindt. Afhankelijk van de ernst van de vaststellingen worden de passende maatregelen genomen (PV, verwittiging tot zelfs de sluiting van de inrichting indien er direct gevaar voor de volksgezondheid wordt vastgesteld). Meer dan een derde van de klachten gaat over hygiëne van lokalen of personen en vormt, net als de vorige jaren, de hoofdmoot van de klachten. Gemiddeld wordt binnen de 17 dagen een antwoord aan de consumenten bezorgd. Horizontale activiteiten 41

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv